Skiproduksjon i Skedsmo

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Skiproduksjonen i Skedsmo går langt tilbake i tid. Å lage ski var for mange sagbruksarbeidere en viktig inntekt når sagbrukene sto stille om vinteren, og arbeiderne var midlertidig oppsagt. Materialene fikk eller betalte de en liten sum for på sagbrukene. I uthus, i stua eller på kjøkkenet ble så emnene telgjet og høvlet, skituppene ble bøyd ved hjelp av ulike sinnrike innretninger før de ferdige skiene ble lagt til tørk på en hjell i stua. Dessuten lagde sagbruksarbeidere ski også ellers i året når de hadde fristunder, og dette var en viktig attåtnæring for mange. Særlig var det arbeidere ved sagbrukene i Lillestrøm som var skimakere.

En av de første skimakerne en kjenner til i Lillestrøm, var Ole Myhrer. Han var fyrbøter og maskinpasser ved et av sagbrukene der. I Kjeldearkivet kan en lese om hvordan han lagde og solgte ski i midten av 1880-åra.

For å få solgt skiene til høyest mulig pris, dro de fleste skimakerne til Stortorvet i Oslo. Der var markedet betydelig større enn i Skedsmo. Skimakerne som drev hjemmeproduksjon, lagde vanligvis ski av furu, og disse var ikke særlig holdbare. Prisen var derfor lav, mellom 50 øre og kr 1, 50 omkring 1920 avhengig av etterspørselen. De større produsentene begynte tidlig å ta i bruk hickory, ask og bjørk. Det harde treslaget hickory ble importert fra Sverige.

Det som kan kalles en større skiproduksjonen, sto skifabrikkene eller skiverkstedene for. Noen drev alene med litt hjelp, mens andre kunne ha fra en til flere ansatte. Å drive skiproduksjon alene var ikke lønnsomt, og derfor ble det ved disse verkstedene også lagd møbler, dører, vinduer m.m. Se Olaf Kristiansens skifabrikk!

Ifølge Statistisk sentralbyrås industristatistikk var det seks bedrifter som drev skiproduksjon i Lillestrøm i 1947. Stedet hadde størst tetthet av skifabrikker i landet i forhold til folketallet.

I tabellen nedenfor er det listet opp både store og små skiprodusenter. Se også Bedrifter i Skedsmo

Bedriftens navn Etableringsår Adresse Avviklingsår Merknader
Alfred Andersen Skimaker
Martin Andreassen Tomtegata 7. Lillestrøm Skimager f.eg. Regning
K. Bjørnstad Snekkerifabrikk Nittedalsgata 8. Lillestrøm 1901 Drev noe skieksport i 1939. Seks ansatte i 1939. Produserte også sparkstøttinger, kjøkkeninnredninger og -møbler.
Johan Fallet Nesgata 17 A. Lillestrøm Skifabrikant f. eg. Regning
Ferdinand Grøndal Skistavverksted Nygata 27, Strømmen Skistavverksted
Oskar Johansen & Sønner. Ski- og snekkerfabrikk Sørumsgata 66. Lillestrøm Skieksport til USA, særlig i 1939. Seks ansatte i 1939.
Carl O. Johnsbraaten. Snekkerverksted 1906 Nittedalsgata 33. Lillestrøm 1948 Hos Johnsbråthen fikk skimakerne skåret, høvlet og frest ut ski
Olaf Kristiansen & Sønn. Skifabrikk 1914 St. Olavsgate 18. Lillestrøm 1973 Produserte ca.6500 ski pr. år, en del gikk til eksport. Produserte også flyski. Ni ansatte i 1939.
A. Lysnæs Skifabrik 1892 Volla i Lillestrøm 1894
Harald Martinsen Skimaker
Peder Mathisen Nesgata 20. Lillestrøm Skimager, eg. Regning
Ole Myhrer. Skimaker 1880-åra Sørumsneset. Under gnr. 30, bnr. 1. Lillestrøm
Vestby skifabrikk Før 1830 Nedre Vestby. Statsråd Ihlens vei. Strømmen Skifabrikk ved småbruket fra før 1850
Martin Nybak Skimaker
Nils Olsen Omkring 1850 Hagen på Sørumsneset, under gnr 29, bnr. 1. Lillestrøm
Olai Olsen Sørumsneset, under gnr. 30, bnr 1. Lillestrøm
Ole Olsen. Skimager Før 1900 Sørumsneset, under gnr. under 30, bnr. 1. Lillestrøm
Julius Pedersen Omkring 1900 Solheimsgata 19 Sagbruksarbeider og skimaker
Martin Sveiser Skimaker
Johan Syversen Ca. 1904 Sørumsgata 25. Lillestrøm
Joh. Syversen. Ski- og kjelkefabrikk 1920 St. Olavsgate 25. Lillestrøm Produserte ski, kjelker og fluktstoler. 2-3 ansatte de første åra, 18 ansatte i 1939.
Kristian Syversen 1898 Sørumsgata 7. Lillestrøm Skimager for eg. Regning
Kristian Syversen. Skiverksted 1898 Håkonsgate 2 eller Magnus gate. Lillestrøm 10 ansatte 1948
Olaf Syversen Skifabrikk Sørumsparken 11. Lillestrøm Fantes 1946/1947
Kr. Tveiten Ski- og Trævarefabrik 1919 På hjørnet av Stasjonsveien og

Sagbruksveien. Strømmen

1944 Innehaver var Jens Wilhelm Tveiten. Han overtok sportsartikkelfabrikken Tarzan AS på Lillestrøm i 1939.
Tveiten AS Skifabrikk 1930 Strømmen 1939
Magnus Westby skiverksted 1920 Sigurdsgate 20. Lillestrøm 1933 Sportsartikkelproduksjon
P. Westbye Ski- og Rundstokkfabrikk 1890 Statsråd Ihlens vei 85. Strømmen 1960
Volla Skifabrikk og Farvehandel 1920 Nittedalsgata 93. Lillestrøm Innehavere: Helmer og Arnt Hansen. Ski- og sportsartikkelproduksjon.
Olai Westby skifabrikk 1918 Vestby. Strømmen Slutten av 20-årene
Ruuds skifabrikk 1940 Lerdalsgata 20. Strømmen 1960 Innehavere: Brødrene Henrik, Sverre og Asbjørn Ruud.


Kilder og litteratur

  • Bangen,Olav: Vegviser for Lillestrøm 1947. Utgave: Salt Lake City, Utah: Filmet av the Genealogical Society of Utah, 1989.
  • Bedriftstellingen 1936 over bedrifter i Lillestrøm kommune.
  • Bunæs, Steinar og Alf Stefferud. Strømmen II. Fra frigjøringen til åttiårene. Strømmen 2008.
  • Folketellingen 1900.
  • Hals, Harald (1934): Lillestrøms historie. I. Lillestrøm 1978. Digital versjonNettbiblioteket
  • Sætherskar, Johs. (red.): Det Norske næringsliv. 12 : Akershus fylkesleksikon, Bergen 1952. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Teksum, Jan: «Skiproduksjon på Lillestrøm - Håndverk og attåtnæring.» (Artikkel). Lillestrøm 2003.
  • Gotaas, Thor: Skimakerne. Historien om norske ski. Oslo 2007.