Ole Pedersen Nerdrum

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Ole Pedersen Nerdrum (født 1724 i Fet, død 1804 i Skedsmo) var gardbruker og bondelensmann.

Liv

Ole Nerdrum ble født på Nerdrum nordre (gnr. 15) i Fet, og var sønn av Peder Olsen (1692-1746) og Kari Gulbrandsdatter (1695-1775). Peder Olsen var en velstående bonde, og etterlot seg i 1746 et bo med en nettoverdi på nesten 1300 spesiedaler, som også omfattet en fjerdepart av kirkene i Fet. Han var dessuten lensmann i bygda.[1]

Ole Nerdrum tok over stillinga som lensmann i Fet i 1745, og han var da 21 år gammel. I 1748 ble han gift med Kari Skøyen fra Nittedal. Etter at faren døde holdt mora og søstera på garden, og i 1755 overtok Ole Nerdrum den. Han var også sagbruksfullmektig i flere tiår, og fra 1775 var han tømmerinspektør for Christiania Tømmercompagnie.[2]

Ole må ha vært en velstående bonde, og var blant annet kausjonist for futen på Nedre Romerike 1759-1765, Andreas Christian Bulpontan.[3]

I 1776 solgte han Nerdrum nordre til sønnen Peder for 899 riksdaler. Han overlot også stillinga som lensmann til sønnen, og flyttet til Stalsberg i Skedsmo.[4]

Ole Nerdrum kjøpte også garden Svarstad vestre i Blaker i 1787 for 1517,5 daler. Han beholdt den bare i fire år, i 1791 solgte han den videre til sersjant Hans Olsen Holter fra Sørum.[5]

I 1789 ble Ole Nerdrum enkemann. I 1801 var sønnen Tron bruker på Stalsberg, oppført som Bonde, gaard bruger og fuldmægtig ved saug bruget. Ole døde på Tomt i Skedsmo i 1804, hos dattera Mari og svigersønnen Hans Schiørn.[6]

Familie

I 1748 ble Ole Nerdrum gift med Kari Tronsdatter Skøyen (1726-1789) fra Nittedal. De fikk tolv barn, hvorav åtte vokste opp:[7]

 1. Anne Marie, født 1749, gift 1769 med Peder Torkildsen Berg fra Sør-Odal. De flyttet til Esval i Nes på Romerike.
 2. Kari, født 1750, gift 1775 med Peder Sørensen Farup fra Nes på Romerike. De flyttet til Gan i Fet.
 3. Peder, født 1753, død 1754.
 4. Peder, født 1755, død 1800, gift 1776 med Bodil Maria Bloch fra Christiania. Peder ble neste bruker av Nerdrum nordre og etterfulgte faren som lensmann.
 5. Berte, født 1757, gift 1786 med enkemannen Amund Olsen Huus fra Lørenskog. De flyttet til Christiania.
 6. Mari, født 1758, gift 1784 med enkemannen Hans Jonsen Schiørn fra Tomt i Skedsmo. Hun flyttet dit.[8]
 7. Else, født 1761, død 1762.
 8. Tron, født 1762, død 1763.
 9. Tron, født 1764, gift 1789 med Anne Olsdatter Lille Strøm. Han ble neste bruker av Stalsberg i Skedsmo.
 10. Else, født 1767, gift 1786 med Ole Rasmussen Wold fra Bamble. De ble skilt i 1801.
 11. Kirstine, født 1769, gift 1791 med enkemann Peter Johansen Brandt fra Eidsvoll. De flyttet til Christiania.
 12. Marta Maria, født 1771, død 1773.

Referanser

 1. Horgen 1985, side 330.
 2. Horgen 1985, side 331.
 3. Arnesen, 1980, side 307 og 308.
 4. Horgen 1985, side 331.
 5. Lillevold 1963, side 518.
 6. Haavelmo 1950, bind III, side 928.
 7. Horgen 1985, side 330-331.
 8. For mer detaljer, se Haavelmo 1950, bind II, side 257-258.

Kilder

Eksterne lenker