Ole Roald Andreas Rynning

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Utsnitt fra nekrolog over Ole Roald Andreas Rynning i Aftenpostens aftenutgave 14. august 1916.

Ole Roald Andreas Rynning (født 12. november 1838 i Hjartdal, død 14. august 1916 i Åsgårdstrand) var jurist, fra 1867 med virke som overrettssakfører i Drammen, hvor han også var borgermester (rådmann) mellom 1890 og 1913. Fra 1883 til 1897 representerte han dessuten Drammen på Stortinget for Høyre.

Familie

Ole Roald Andreas Rynning - gjerne kalt bare Roald Rønning - var sønn av lensmann Roald Andreas Rynning (1806-1856) og Sophie Amalie Juell (1800-1861). Han var gift to ganger med to søstre, første gang i 1869 med Milla Cornelia Rye Harris (1850-1876), deretter i 1877 med Adele Othilie Harris (1840-1926).

Liv og virke

Ole Roald Andreas Rynning var elev ved Heltbergs studentfabrikk i Christiania, ble student i 1858 og cand. jur. i 1863. Han var kopist i Revisjonsdepartementet 1862-1864, deretter edsvoren fullmektig ved Nordre Jarlsberg sorenskriveri 1864-1867.

Fra 1867 hadde Rynning tilhold i Drammen, da han etablerte seg som overrettssakfører der. Han var Drammens borgermester (rådmann) fra 1890 til 1913, og medlem av Drammen bystyre fra 1882 til 1890. Han var medlem av styret for Norges Banks avdeling i Drammen fra 1891 til 1901, og fra 1901 var han direktør for Drammens Privatbank.

Rynning representerte Drammen på Stortinget mellom 1883 og 1897, hvor han ble medlem av Høyres gruppe etter stiftelsen i 1884. Han var medlem av militærkomiteen og justiskomiteen, og satt i Lagtinget 1895-1897.

Ole Roald Andreas Rynning ble kommandør av St. Olavs Orden i 1905.

Enkelte bosteder

Ved folketellingene for både 1875 og 1900 er Rynning oppført på Grønland i Drammen. Ved folketellingen samme sted for 1900 er han oppført i Konnerudgata 2.

Ettermæle

Ole Roald Andreas Rynning er gravlagt på Strømsø kirkegård i Drammen.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

I en usignert nekrolog over Ole Roald Andreas Rynning i Aftenpostens aftenutgave 14. august 1916 ble han beskrevet slik (utdrag):

I Storthinget blev Rynning hurtig lagt merke til. Allerede hans ranke, tætbyggede skikkelse med det intelligente ansigt og den determinerende optræden vakte opmerksomhed. Og da han havde talt, var thinget på det rene med, at her var en mand, som var ufordærdet nok til at sige sandheten og interelligent og vittig nok til at sige den fyndig. Hans hvasse tunge og lyende vid har mange gange renset op i hul og affekteret politisk pathos i storthingssalen. ... Trods sin utsatte post som høires skarptvæpnede vagtpost blev "Rynning fra Drammen", som han altid hed i Storthinget, personlig meget afholdt i alle kredse. ... For Drammen var borgermesteren en god borger og embedsmand, han og byen var saa at sige et. Tænkte man paa byen steg billedet af borgermesteren frem og omvendt.

Ole Roald Andreas Rynning er gravlagt på Strømsø kirkegård i Drammen. Begravelsen fant sted 18. august 1916 på kommunens bekostning. På gravminnet er tittelen Borgermester benyttet. Av fornavnene hans er kun Roald oppført.

Rynnings gateStrømsø i Drammen fikk navn etter ham i 1923.

Kilder