Oscar Tybring

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Minnesmerket over Oscar Tybring på Smøla.
Foto: Redningsselskapet (2008).
Oscar Tybring er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

Oscar Emil Tybring (født 19. mai 1847 i Selbu, død 5. februar 1895 i Kristiania) var lege, forfatter, oversetter og frilansjournalist. Han var også en av hovedinitiativstakerne til opprettelsen av Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning (NSSR, nå Redningsselskapet). Hele fire redningsskøyter har fått navn etter ham.

Han var sønn av sokneprest Hans Henrik Emil Tybring (1805–1887) og Johanne Egidia Blom (1818–1911). Selv ble han aldri gift.

I 1864 tok han examen artium, og to år senere avla han anneneksamen. Han begynte så på medisinstudiet ved Det kgl. Frederiks Universitet i Christiania. I 1869 måtte han avbryte studiene på grunn av sykdom. Isjias forhindra ham fra å studere fram til 1874, da han endelig kom i gang igjen. I 1880 fikk han avlagt medisinsk embetseksamen. Underveis i studiene hadde han hatt flere kandidatstillinger ved Rikshospitalet. Etter studetida var han i flere perioder konstituert marinelege og kompanikirurg.

I 1883 flytta han til Drøbak, der han var kommunelege, og samtidig militærlege på Oscarsborg. Året etter dro han til sjøs som emigrantlege på Nord-Amerikafarten, for så å bli koleralege og stadsfysikus' assistent i Bergen da han kom hjem til Norge igjen. Han flytta så til Son i 1885, og var kommunelege og helserådsordfører der. Vi finner ham der i folketellinga 1885; i samme telling er han også ført som midlertidig tilstedeværende hos foreldrene i Oscars gate 35 i Kristiania. I 1887 flytta han så til Tjøme og åpna privat praksis der i flere år. Deretter fulgte et opphold i Mandal, hvor helseproblemene hans tiltok. Etter en tid flytta han til Kristiania, hvor han bodde resten av livet.

Gjennom 1880- og 1890-åra skrev han mye, både journalistikk i Aftenposten og Morgenbladet, skjønnlitteratur og medisinske fagbøker. Fagbøkene var særlig knytta til helsetemaer innafor sjøfarten og marinen. Tybring var også aktiv som oversetter av artikler og bøker.

Hans virke for NSSR begynte med en dramatisk opplevelse i 1882. Etter en stormnatt fikk han se et fartøy som hadde stranda, der hele mannskapet var borte. Dette ga ham idéen om å opprette et sjøredningsselskap. Han tok med seg denne tanken videre, og i 1887 fikk han med seg båtkonstruktøren Colin Archer og kommandør Johan Koren. Vinteren 1888/1889 var det mange forlis, og det ble danna en komité i Kristiania for å opprette redningsselskapet. Archer og Tybring ble med i denne komitéen. I 1889 reiste Tybring til sjøredningsstasjoner i flere land for å få idéer til selskapet. Det ble sendt ut et opprop i 1890 for å få medlemmer og økonomisk støtte, og etter en foredragsturné kunne NSSR holde sin første generalforsamling i 1891.

Tybrings helse hadde blitt stadig dårligere, og etter at redningsselskapet ble stifta klarte han ikke å være særlig aktiv. Han fikk oppleve at selskapet gjennomførte flere vellykka redningsaksjoner i 1894. I 1895 døde han av nyresykdom. Kort tid etter ble RS 8 «Oscar Tybring» navngitt etter ham. Den er en av fire redningsskøyter bygd av Colin Archer selv som fortsatt seiler. Skøyta var i tjeneste til 1937, og er nå i privat eie. Etter at den gikk ut av tjeneste skifta redningsskøyta «Vadsø» navn til RS 27 «Oscar Tybring II». Den var i tjeneste fra 1913 til 1959. I 1979 fulgte RS 94 «Oscar Tybring III», som var i tjeneste til 1986, og i 1996 skifta «Ivar H. Bentzen» navn til RS 104 «Oscar Tybring IV»; den er per 2014 i tjeneste som redningsskøyte.

Redningsselsakpet fikk reist et minnesmerke over Oscar Tybring på Smøla i 2008.

Oscar Tybring er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.

Galleri

Kilder

Eksterne lenker