Peter Blankenborg Prydz (1721–1782)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Silhuett av Prydz.

Peter Blankenborg Prydz, også omtalt som Peter von Prydz, Peter Blanckenborg von Prydz (født 4. april 1721 i Åsum herred på Fyn i Danmark, død 30. august 1782 i Christiania) var en offiser som i ettertiden særlig er kjent for sin innsats for å videreutvikle Krigsskolen hvor han var sjef fra 1770 til sin død.

Bakgrunn

Han var født inn i en offisersfamilie sønn av daværende premierløytnant Hans Engelbretsen Prydz (1690–1734) fra Fredrikshald og Louise Birgitte Pedersdatter Blanckenborg (ca. 1686–1761). Faren tjenestegjorde i Danmark da han ble født.

Prydz' sønnesønn med samme navn var offiser og eidsvollsmann,

Virke

Han ble utdannet som dansk landkadett og kom 1740, 19 år gammel til Norge som fenrik ved Ullensakerske kompani i 2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment. Han var ved ulike kompanier i dette regimentet fram til 1746, fra 1743 som sekondløytnant. Han ble da premierløytnant ved Ulrichsdals gevorbne infanteriregiment som i 1758 ble omdøpt til Nordenfjeldske infanteriregiment hvor han fra 1756 hadde «kapteins karakter» (midlertid kaptein).

Prydzs kompani var stasjonert flere år i Holstein, i 1763 skiftet regimentet igjen navn til Nordenfjeldske gevorbne infanteriregiment, han ble forfremmet til kaptein og kompanisjef for regimentets 1. gevorbne grenaderkompani i Christiania og han var en kort tid som inspektør ved Den frie matematiske skole i Christiania, som var et tilleggverv til hans hovedstilling.

Han ble referent ved Generalkrigsdirektoratet i København og i 1765 ble han krigskommissær for de sønnafjelske nasjonale dragonregimenters distrikter, fra 1766 forfremmet til oberstløytnant.

Minnesmerket over Prydz på Festningsplassen.
Foto: Rune Aakvik/Oslo Museum (1991).

I 1770 ble han igjen sjef (kalt «inspektør») for krigsskolen, og den skiftet da navn til Den kongelige militære matematiske skole. Han bostatte seg da sammen med familien i skolens bygning i Rådhusgata 9 og i 1774 fikk han tittel av generalkrigskommissær og ble utnevnt til oberst.

Under Prydz' ledelse kom den inn i fastere rammer og endret innretning med mer håndfaste og tekniske emner, som artilleri, ingeniørvesen og oppmåling. Skolen ble treårig og fikk en betydelig anseelse som et militært akademi.

Han fikk stor respekt og anerkjennelse som leder, med sin store menneskeskunnskap og en en særlig forståelse og omsorg for de unge guttene som ble rekruttert til skolen. Han ble for mange av disse en farsfigur og støtte i møtet med det røffe militære miljøet i Christiania.

Ettermæle

Mot vest på FestningsplassenAkershus festning er det et lite parkanlegg hvor tidligere elever av Prydz i 1786 fikk reist en minnestøtte over ham, senere erstattet av en kopi i 1986 da den opprinnelige sandsteinen hadde forvitret. Denne minnesstøtten på festningen byen eldste, og skal være et av landets første offentlige minnesmerke (utenom gravstøtter og epitafier) over en enkeltperson.

Minnesmerket er utført av Jørgen Henrik Rawert som også hadde vært elev av Prydz og har teksten «Æreminde for den nidkiære statsborger og unge krigeres troe utrettelige kierlige veilederer Peter Blankenborg Prydz».

Kilder