Peter Larsen Åmodt

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Peter Larsen Åmodt (født 1708 på ÅmotNes i Romerike i 1708[1] og døpt 19. august samme året, død 30. desember 1762 på Fredrikshald) var offiser.

Faren var militær, og Peter hadde ambisjoner og ønsket å bli befal. Norske bondegutter ble vanligvis ikke befal av høyere grad. Offiserer skulle under det danske regimet helst være danske eller tyske og gjerne adelige eller med svært gode forbindelser. Peter kan ha hatt gode forbindelser for han ble utnevnt til Løytnant noe som ikke var så vanlig for nordmenn av bondeslekt. Av grunner vi ikke kan svare på blir fornavnet Peter (ikke Petter) brukt i navnereferanser i senere kilder. Peters liv kan betegnes som omflakkende med mye reising i Norge på grunn av militæryrket.

Militærkarrieren starter

Petter startet i det militære ved 17-års alderen. Fra Olai Ovenstads[2] militærbiografier.

Peter Larsen Åmodt hadde i 1743 tjent som u.off. 18 år ved det Akershusiske
nasjonale Infanteriregiment og stod da som kaptein dàrmees ved kaptein Kraghs kompani.

Giftemål

Peter giftet seg[3] på Nes 27. juli 1740 med Elen Pedersdatter Berberg.

Ellen var datter av Peder Kristensen Wendelbo[4] lensmann[5] i Gjerpen og bodde på Gården Berberg i Telemark.

Ellen ble født 1714 på Berberg. Det er mulig han traff sin kone Ellen Pedersdatter Berberg i forbindelse med et opprør i Skiensområdet [6] (Privilegiestriden 1735 til 1737), der det var hentet inn militære styrker for å slå ned opprøret.

Forfremmelse

Videre sitat fra militærbiografien:

Premierløytnant ved det Sønnenfjedske Skiløperkompani[7] , 13/8 1747.


Ble 9/12-1750 satt ved 1.Oplandske nasjonale infanteriregiment. Lesje kompani.

Gårdskjøp, barnefødsel, overgrep på menige

Peter kjøpte gården Håkåstad i Lesja av Kristoffer Pedersen i 1751. Hans kone Ellen fikk deres første datter Massi samme året. Samme året skjedde det fatale at han under eksersisen slo soldaten Tosten Tynnøl (Systugu) så han døde. I Lesja Bydebok bind 3 side 494 under Håkåstad, står det at han i 1752 bodde på Dovre.

Videre sitat fra militærbiografien.

Ved kongelig resulosjon 20/9 1752 blev han degradert til menig i 1 år.

I denne tid skulde han tjenestegjøre som menig ved Kongsvinger festning.

Straff og løslatelse

Hans kone Ellen gikk i forbønn for Peter og arbeidet for å få ham løslatt. Dette greide hun og Peter fikk faktisk tilbake løytnantstillingen sin.

Videre sitat fra militærbiografien.

Ved kongelig reskript 27/6 1753 blev han dog pardonnert for resten av straffen.

Han skulde gjenninnsettes i sin Løytnantstilling, men forflyttes fra Lesje til Våge kompani.
Ble så satt som Premierløytnant ved samme regiment i Våge kompani fra 16/5 1753.

Både Peter og Ellen endte til slutt på Fredrikshald nåværende Fredriksten festning i Halden. Her døde Peter 30. desember 1762 og ble bare 54 år gammel. Elen døde 1765 og ble bare 51 år gammel.

Deres 2 døtre vi vet om bodde mye hos sin onkel Ole Guttormsen Nordbø i Kråkstad i Akershus.

Kilder og referanser

Eksterne linker

  1. Digitalarkivet. Nes, Ministerialbok
  2. NST. Olai Ovenstad, militærbiografier. Se side 12.
  3. Digitalarkivet. Nes, Ministerialbok
  4. Slektsveven Nr.2, 2002. Gamle Kråkstad-slekter Av Øystein Retvedt. Se side 21.
  5. Gjerpen en bygdebok J.L.QvislingEn gammel lensmandsslegt i Gjerpen
  6. Skien Komune Privilegiestriden 1735 til 1737.
  7. ESC hjemmeside Historie.