Peter Munch Wang

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Peter Munch Wang (født 1792 i Trysil, død 1842) var den første formannen vi kjenner til i Det norske Studentersamfund. Han var en dyktig student, men den akademiske karrieren tok brått slutt i 1814 da han skal ha forsøkt å forføre en mannlig romkamerat.

Han var sønn av sokneprest til Trysil Magnus Fredrik Wang (d. 1814) og Jacobine Edvardine «Johanne» Munch (1770–1853). Mora tilhørte slekta Munch, og var datter av sokneprest til Land Peter Munch. I folketellinga 1801 finner vi Peter Munch Wang med foreldrene og to søsken på Trysil prestegård.

Wang ble uteksaminert fra Christiania katedralskole i 1813, og kom til Det kgl. Frederiks Universitet i Christiania samme år. Det norske Studentersamfund ble grunnlagt i 1813, og han var formann der i første kvartal i 1814. Muligens har det vært en annen formann før ham, men det finnes ikke dokumentasjon på dette. Hans venn Conrad Nicolai Schwach omtalte ham som «et ypperlig begavet Menneske»,[1] og alt tyder på at han kunne ha hatt en stor akademisk karriere foran seg. Men i 1814 kom det ut at han hadde gjort et forsøk på det som av Schwach ble omtalt som «den græske Pederasti i kjødelig Betydning» overfor en romkamerat. Den han forsøkte å forføre var åpenbart ikke mottakelig for dette, og saken ble kjent.

I 1814 var det fortsatt Christian Vs norske lov som var gjeldende rett, og der heter det i 6. bok, 13. kapittel at «Omgængelse, som er imod Naturen, straffis med Baal og Brand». Nå hadde man slutta med brenning på bål som straff, og det ble heller ikke krevd dødsstraff for noen for homofil omgang. Men da saken først ble kjent var det en fare for at det kunne bli reist straffesak. I stedet ble det ordna ved at Wang måtte avbryte sine studier og forlate Christiania.

Han skal ha bodd en tid hos mora i Vågå der faren på slutten av livet var sokneprest; hun ble enke samme år. Etter noen år kunne han vende tilbake til Christiania, og han skal da ha studert jus med støtte fra stiftsprost og senere biskop Johan Storm Munch, som var hans morbror.

Han livnærte seg også som skuespiller. Han opptrådte blant annet ved Det Strømsbergske teater i Christiania.[2] I forbindelse med et teaterslag fikk han og Hybert Lösch dårlig kritikk av Henrik Wergeland, men tidligere hadde han blitt møtt med stormende jubel for samme rolletolkning, så det kan nok tenkes at Wergeland uttalte seg mer som politiker enn som teaterkritiker.[3] Han skal ha trukket seg tilbake fra teatret kort tid etter dette.

Ifølge boka Slekten Munch I : stamfar Søren Rasmussen Munch (1686-2001) ble han prest i Drammen, men dette er muligens en sammenblanding med en annen person.

Referanser

  1. Schwach 1992: 61.
  2. «En teaterskandales hundreaarsjubileum» i Aftenposten 1927-11-03. Digital versjonNettbiblioteket.
  3. Møller 1967: 242.

Litteratur og kilder