Pudretten på Lillestrøm

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Opplasting av pudrett (folkemøkk) fra Kristiania Renholdsverk på Sørum gård i Skedsmo
Foto: Oslo renholdsverk.

Pudretten på Lillestrøm ble opprettet i 1898 og nedlagt i 1947. Fra oppsamlingssteder av pudrett (menneskeekskrementer) i Kristiania ble pudretten transportert med toget til Lillestrøm, og den ble lagret i store sementkummer på Sørum-gårdene. Folk i Lillestrøm kalte stedet Pudritten.

I mangel på gjødsel på gårdsbrukene arbeidet Skedsmo Landbruksforening med å få anlagt et gjødsellager på Sørum. Kristiania Renholdsverk kjøpte grunn av Vestre Sørum og Østre Sørum for lagring av pudrett og annen gjødsel som skulle benyttes på gårdene. Fra dette lageret ble gjødsla kjørt ut på vinterstid i store sledekasser til bøndene i Skedsmo, Nittedal, Gjerdrum, Nannestad, Sørum, Ullensaker, Fet, Rælingen og Lørenskog. Lange rekker med sledelass gikk fra Pudretten og ut på bygdene.

Gjødsla ble oppmålt med hektolitermål, betalingen var per hektoliter og en kontrollør skrev opp mengden per sledekasse. Det var tre forskjellige slag gjødsel i lageret på Sørum: Første klasse var pudrett, andre klasse var blandingsgjødsel og tredje klasse ble kalt søppelgjødsel.

Se også

Kilder og litteratur

  • Høgslund, Alfred: Optegnelser fra Skedsmo og omegn. Håndskrevet bok fra omkring 1970.
  • Haavelmo, Halvor: Skedsmo. Bygdens historie. Bind II. Oslo 1950-1952. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Torstenson, Inge: Fra nattmann til renholdsverk: avfall og renovasjon i Oslo gjennom tusen år. Utg. ProArk. Oslo. 1997.