Reidulf Nordmo

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Reidulf Nordmo. Foto fra legitimasjonskort 1941.
Foto: Ukjent/Legitimasjonskort under okkupasjonen

Reidulf Olsen Nordmo var født i Målselv 21. november 1905 som nest yngst i en søskenflokk på åtte. Ætten stammet fra «østerdølskolonistene» som slo seg ned i indre Troms under migrasjonen av østerdøler, trøndere og gudbrandsdøler til Målselv rundt år 1800, etter et initiativ av fogd Jens Holmboe i 1788.

Både før og etter utdanningen ved Statens Meieriskole praktiserte han ved forskjellige meierier, bl. a. Inderøy meieri i Nord-Trøndelag, Nærbø meieri på Jæren og Bergens Meieri, der han var driftsassistent i tre år.

I 1932 ble han ansatt som bestyrer ved Strømmen Melkeforsyning, en stilling han innehadde i 40 år, inntil Romeriksmeieriet overtok driften i 1972.

Reidulf Nordmo ble under andre verdenskrig - som mange andre - pålagt å gå vaktrunder på Hovedbanen. Nordmos strekning lå mellom Strømmen stasjon og Leirsund stasjon. Påleggets ordlyd var klinkende klar:
"De er ved Deres liv ansvarlig for vaktholdet, og eventuelle forseelser eller forgåelser fra Deres side vil bli straffet av det tyske sikkerhetspoliti."

Vaktholdet varte fra 1941 til krigens opphør i 1945.

I tiden etter krigens slutt var han i en årrekke styremedlem i Landteknikk, senere også i Diplom-Is. Han hadde også tillitsverv i Strømmen Sparebank.

Nordmo bodde med sin familie i meieriets annen etasje, og hadde her god oversikt over Strømsveien og Sagdalen skole. Dette gjorde at han i aprildagene 1940 kunne sikre et unikt opptak av de første tyske troppene som marsjerte inn i Strømmen.

Senere bygde han hus i Martin Linges vei 21 i Strømmen, der han bodde til sin død 31. august 1987.

Litteratur og kilder