Ruseløkken

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Plan over Ruseløkken fra 1793. Fra Gamle Christiania-billeder, utg. 1893.
Linstows forslag til reguleringsplan for området mellom byen og slottet. Husene på Ruseløkken vises omtrent der nedgangen til Nationalteateret T-banestasjon ligger i dag. Omrisset av løkka vises fra Pilestredet i nord til det som i dag er Stortingsgata i sør.

Ruseløkken var ei løkkeChristianias bymark. Den lå ved foten av det som nå kalles Abelhaugen, og har gitt navn til strøket Ruseløkka. Navnet kommer fra borgermester Lars Ruus (1586–1642), som eide løkka en periode.

Løkka skiftet eier flere ganger, og ble en tid et offentlig forlystelsesområde. I 1807 ble den kjøpt av Claus Tullin. Claus Tullins enke solgte i 1837 hele løkka til slottskommisjonen, som ville sikre seg grunn til vei mellom slottet og byen. Eiendommen dekka da hele området mellom Stortingsgata og Pilestredet. Mot øst gikk grensa omtrent der Universitetsgata og Roald Amundsens gate går i dag. På eiendommen ble universitetet og universitetshagen anlagt rett nord for det som skulle bli Karl Johans gate. Området i nord fikk navnet Tullinløkka etter den tidligere eieren. Den delen av eiendommen som lå sør for universitetet, der tun og hage hadde ligget, ble utlagt som park, etterhvert kjent som Studenterlunden. Husene ble raskt revet, men det var spor etter løkkehagen til rundt 1920, da de siste store trærne ble fjerna.

Galleri

Kilder

  • Holden, Finn: Byløkker i Oslo, Oslo 2007.
  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon. Utg. Kunnskapsforlaget, Oslo 2010, ISBN 978-82-573-1760-7.