Sørum skole (Skedsmo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Sørum skole ble tatt i bruk i 1902.
Foto: Akershusbasen.
Faksimile fra Aftenposten 6. januar 1927: Notis om Sørum skoles 25-årsjubileum.

Sørum skoleLillestrøm ble innviet 5. januar i 1902. Skolen fikk dette navnet fordi tomten ble kjøpt av Østre Sørum gårds grunn. Tomten var på 6 mål med stor lekeplass og areal til skolehage. Kostnaden var 115 000 kroner. I 1957 ble skolen erstattet av Vigernes skole, og fra 1970-åra til 2019 ble den benyttet som barnehage med navnet Lillestrøm barnehage.

Historien fram til 1940

Skolen ble oppført av Strømmen Trævarefabrik. Den hadde tre klasserom og kontor i første etasje. I andre etasje var det ett klasserom og leiligheter for lærerinne og lærer. I tredje var det bolig for vaktmesteren. Kjelleren ble innredet med rom til håndarbeid og til skolekjøkken som skulle settes i gang om noen få år.

Det sterkt voksende elevtallet gjorde at Lillestrøm Brugsskole og Kirkegatens skole ble for små. I 1899 foreslo skolekommisjonen (skolestyret) at det skulle reises ny skole på Nesa, men Skedsmo herredsstyre utsatte denne som mange andre saker som gjaldt Lillestrøm. Først da Kirkedepartementet påbød kommunen å reise ny skolebygning, ga herredsstyret etter. I 1906 ble skolekretsgrensene endret. Elever som bodde vest for jernbanelinja, tilhørte Kirkegatens skole, mens de som bodde øst for jernbanelinja, tilhørte Sørum skolekrets. Sørum skole ble nedlagt i 1957, og erstattet av Vigernes skole.

Første året hadde skolen to lærere, Marie Selvig og Ingjald J. Opsal, og 122 elever. I 1913 var elevtallet kommet opp i 286, og det understreker den sterke byggevirksomheten på Nesa og i Furuskogen etter århundreskiftet. Skolebudsjettet i Lillestrøm kommune økte med 62 % mellom 1908 og 1914, og det var en naturlig følge av det økte elevtallet.

I 1915 var både Sørum og Kirkegatens skole for små, og da Bruksskolen ble solgt til Lillestrøm kommune og gjort kommunal i 1918, ble behovet for ny skole forsterket. Planen var å bygge en stor skole for alle barna i Lillestrøm på branntomtene i Nesgata, men dette ble avslått. En ny plan gikk ut på å bygge to nye skoler, en for Kirkegatens og en for Sørum skolekrets. Klasseromsbehovet var størst i Kirkegatens skolekrets, og derfor ble denne skolen bygd først. Den fikk navnet Volla skole, og sto ferdig i 1922. Skolekretsen endret navn til Volla skolekrets. I tillegg til at skolen hadde elever fra egen skolekrets og den nedlagte Bruksskolen, gikk storskoleelevene (4. til 7. klasse) fra den overfylte Sørum skole der.

Volla skole kostet mer enn beregnet, og da det i 1920-åra ble økonomisk vanskelige tider, ble planene for en ny skole på Nesa skrinlagt. I stedet ble storskoleelevene ved Sørum flyttet til Volla. At det ikke ble bygd ny skole på Nesa, vakte harme hos foreldrene, og skolestriden varte fram til andre verdenskrig. Da elevtallet begynte å synke fra midten av 1930-åra, var behovet ikke så stort, men skolestriden varte. En utvidelse var likevel nødvendig, og i 1935 ble Sørum skole ominnredet og modernisert. Skolen fikk to nye klasserom, sentralfyringsanlegg og bad for elevene.

Tyskerne beslagla skolen

Da krigen kom i 1940, ble både Sørum og Volla skole overtatt av tyskerne, og elevene fikk undervisning i bl. a. Lillestrøm Kinotheaters vestibyle og vedkjeller, i Arbeidersamfunnet i bedehuset Zion i St. Sunnivas gate, i menighetshuset i Lillestrøm kirke, i KFUMs lokale i Voldgata og i Lillestrøm middelskoles lokaler i den gamle bruksskolebygningen. For at alle elevene skulle få undervisning, ble det holdt skole både på for- og ettermiddagstid.

I 1941 fikk lærerne påbud fra skoleinspektøren i kommunen om å drive undervisning til fordel for Nasjonal Samling, men flertallet av lærerne saboterte. Elever og foreldre støttet lærerne selv om de ble truet med at støtten ville få alvorlige følger.

50-årsjubileet

Sørum skoles markerte sitt 50-årsjubileum 24. mai 1952, og det ble omtalt i avisene Akershus og Akershus Arbeiderblad.

Akershus refererte fra tilstelningen ved skolen der barn, foreldre og andre som hadde muligheten til å overvære arrangementet denne lørdagsmorgenen, deltok. Barnekoret og Lillestrøm skolekorps underholdt før elever, lærere og andre frammøtte gikk i tog til musikkpaviljongen i Sørumsparken. Fremst i toget ble skolens gamle og nye fane båret. Fra musikkpaviljongen underholdt elevene med opplesing, sang og dramatisering av eventyr.

Akershus Arbeiderblad refererte fra jubileumsfesten som ble holdt i aulaen ved Den høyere skolen. Ved siden av taler fra kommunens skoleinspektør, fra ordfører, fylkesmann, formann i skolestyret m. fl. underholdt Lillestrøm Orkesterforening, mens lokale krefter stod for solosang, og en elev fra småskolen leste egenprodusert prolog.

Vigernes skole som erstattet Sørum skole, ble ikke bygd før i 1957. Sørum skole ble i noen år benyttet av flere frivillige organisasjoner, men i 1970-åra ble bygningen tatt i bruk som barnehage, og navnet er i 2017 Lillestrøm barnehage.

Elever og lærere ved Volla og Sørum skoler mellom 1908 og 1939 [1]:

År Antall elever Antall lærere Antall lærerinner
1902 122 2 1
1908 796 7 6
1912 895 10 6
1916 910 11 8
1920 937 10 8
1924 978 10 8
1928 1005 9 10
1932 1010 10 10
1935 961 ? ?
1939 813 ? ?

Andre skoler i Skedsmo

Se Skoler i Skedsmo

Kilder og litteratur

Noter

  1. Nordanger 1933 s. 111 og Hals II 1978 s. 92