Samkult 3

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Luftskipet «Norge» fortøyd på Ekebergsletta i Oslo 14. april 1926. Bilde fra Nasjonalbiblioteket

Prosjektavsnittet Samkult 3 omhandler tiden fra 1905 til 1960, en periode hvor det skjedde mye både for Norge som nasjon og i samferdselssektoren spesielt. Perioden innbefattet også dramatiske hendelser gjennom to verdenskriger. Året 1960 er valgt som milepæl fordi en da sto på spranget til en ny æra, preget av jetalderen, frislipp i bilsalget og en gryende datateknologisk hverdag.


Tematisk er perioden inndelt slik:
I de første artiklene peker vi på sammenhengene mellom Samkultperiodene 1, 2 og 3. I de følgende artiklene går vi dypere inn i de enkelte områder.

 1. Overgangen fra Samkult 1 til Samkult 2 og 3
 2. Vegnettet tar form Inkl. Vegtrafikken og Trafikksikkerhet
 3. Vei- og gatedekker
 4. Norske vegtunneler gjennom historien
 5. Fra politisk motstand mot bilen til politisk aksept (1905-1960)
 6. Rutebilnæringen
 7. Taxinæringen
 8. Byenes utvikling
 9. Sporbundet transport Inkl. Nord Norge banen. Valdresbanen – eksempel på en privatbane. Småbanenes vekst og fall.
 10. Stasjonsbygninger
 11. Sporveier Oslo-Bergen-Trondheim
 12. Spesialtransporter
 13. Fløtingen – en viktig godstransportform som er forsvunnet
 14. Hurtigruten fram til 1964
 15. Redningsselskapets historie
 16. Luftfart
 17. Telekommunikasjoner
 18. Postverkets historie belyst med frimerker5500 milestolpe.jpg Denne artikkelen inngår i prosjektet Samkult.
Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes via denne alfabetiske oversikten.