Severin Andreas Heyerdahl (1870–1940)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Foto fra første halvdel av 1930-tallet av overlege og direktør ved Radiumhospitalet, Severin Andreas Heyerdahl.
Foto: Ukjent/Oslo Museum

Severin Andreas Heyerdahl (født 28. august 1870 i Kristiania, død 26. juni 1940) var lege, radiolog og sykehusdirektør. Som den første med doktorgrad i radiologi i Norge var Heyerdahl en pioner innen arbeidet med å ta i bruk stråling i diagnostikk og behandling. I 1932 ble han den første direktør for Radiumhospitalet.

Familie

Severin Andreas Heyerdahl var sønn av kommandørkaptein Severin Andreas Heyerdahl (1818-1875) og Ragna Møller (1832–1926), og ble gift i 1899 med Signe Wessel (1876-1957). Han var barnebarn av apoteker Peter Møller (1793–1869) og hans morbror var Frantz Peckel Møller (1834-1901).

Liv og virke

Heyerdahl vokste opp i Kristiania, han tok realartium fra Aars og Voss skole i 1888, og ble cand. med. i 1896. I 1910 disputerte Heyerdahl for den medisinske doktorgrad i radiologi, som den første i Norge.

Etter turnustjeneste og assistentlegetjeneste ved forskjellige sykehus ble han knyttet til Rikshospitalet i 1897, og fra 1898 drev han samtidig privatpraksis i Kristiania. Heyerdahl ble en pioner innen arbeidet med å ta i bruk stråling i diagnostikk og terapi i Norge. På hans initiativ ble et røntgenapparat innkjøpt og montert ved Rikshospitalet allerede i 1898, og 1. januar 1899 ble Rikshospitalets Røntgeninstitut opprettet, med Heyerdahl som bestyrer.

Heyerdahl begynte med radiumbehandling ved Rikshospitalet i november 1912. I 1913 startet han også opp et privat radiuminstitutt. Fra 1916 begynte han å arbeide med konkrete planer for et landsdekkende radiumhospital, og samlet inn betydelige midler til formålet. Fra 1919 var han overlege ved Rikshospitalets Røntgen- og Radiuminstitutt og dosent i radiologi ved Universitetet.

21. mai 1932 ble Det Norske Radiumhospital åpnet på MontebelloUllern i Aker (nå Oslo), hvor det fortsatt ligger. Heyerdahl ble overlege og direktør på heltid for det nye Radiumhospitalet.

Heyerdahl gikk av som overlege i 1938, og som direktør fra nyttår 1940. Han hadde skrantende helse, og døde ikke lenge etterpå.

I folketellingen for Aker i 1910 er Heyerdahl registrert som lege på adressen Fredriksborgveien 9 på Bygdøy. I adresseboka for Oslo for 1933 er han fortsatt registrert på denne adressen, like så i 1940.

Ettermæle

Severin Andreas Heyerdahl er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

I en nekrolog i Aftenposten 27. juni 1949 ble Severin Andreas Heyerdahl beskrevet slik (utdrag):

Helt fra han var ung kandidat,kastet han sig med den største interesse over studiet av røntgenstrålene og deres medisinske anvendelse og han blev denne sin videnskapelige førstekjærlighet tro til det siste. Han har fortjenesten av å ha innført dette betydningsfulle undersøkelses- og behandlingsmiddelet i Norge. … Som man forstår vil minnet om dr. med. Heyerdahls livsvirke alltid være uløselig knyttet til det stalige centrum for vår kreftbehandling der ute på Ullern, og hundrer på hundrer av takknemlige patienter vil minnes den mann, hvis initiativ det ikke minst skyldes at vårt land kom på høide med andre land i behandlingen av kreftsykdommen.

Severin Andreas Heyerdahl ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 1932.

Han er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo.

Kilder og referanser

Eksterne lenker