Valentin Christian Wilhelm Sibbern

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Valentin Christian Wilhelm Sibbern. Tegna av C. C. Nordgren pinx, I. W. Tegner & Kittendorfs lith. Inst. (ukjent år)

Valentin Christian Wilhelm Sibbern (født 9. september 1779, død 1. januar 1853) var major, amtmann og eidsvollsmann. Der representerte han både «Aggershuske Ridende Jæger Corps» og Smaalenenes amt.

Han var sønn av major Georg Christian Sibbern (173296) og dennes andre hustru Søster Huitfeldt, og ble født på Værne kloster i Rygge. Hans yngre bror Henrik Frederik Arild Sibbern var i likhet med ham selv offiser og eidsvollsmann. Valentin kom inn på Landkadetakademiet i København, og ble utnevnt til sekondløytnant 1. januar 1796. Etter farens død levde han på slektens eiendom Værne kloster, som han selv overtok 1800. Under et besøk i København 1801–02 tok han dansk juridisk eksamen.

Han rykket etter hvert opp i de militære gradene, og ble 1812 major ved Akershusiske ridende Jægerkorps. I 1814 ble han valgt til representant ved Riksforsamlingen for korpset og for Smaalenenes amt, og ble ved fullmaktsprøvelsen antatt for det første. På Eidsvoll var han en tid mistenkt for å helle til grev Wedels parti, men var først og fremst en tilhenger av Christian Frederik. Han møtte igjen på det overordentlige storting 1814 som representant for den del av Smaalenenes amt som ikke var besatt av svenske tropper.

28. november 1814 ble han utnevnt til amtmann i Smaalenenes amt. 1823 ble han også utnevnt til stiftsamtmann i Akershus stiftamt, og til amtmann i Akershus amt, mens han inntil videre også skulle forestå Smaalenenes amt. Han var altså stiftsamtmann da «Torvslaget» fant sted i Christiania 17. mai 1829.

Han ble valgt for Smaalenenes amt til stortingene 1815–16, 1818, 1821 og 1822, og for Christiania til stortinget 1824. I årene 1818–24 var han president i det samlede storting og i lagtinget, samt formann i viktige komiteer. Han var dessuten president i riksretten 1821. I 1828 og 1841 fikk han tilbud om å overta posten som norsk statsminister i Stockholm, men avslo begge ganger. Han mottok derimot 1830 tilbudet om å tre inn i regjeringen som statsråd, og forble i stillingen inntil han ba om avskjed 1850. Som statsråd bestyrte han dels revisjonsdepartementet, dels justis-, dels armé-, dels marine- og dels finansdepartementet, og satt i Første Wedel-ministerium, Andre Wedel-ministerium og Løvenskiold/Vogt-ministeriet

Fra 1850 til sin død bodde han på Carlberg i Rygge. Han var gift to ganger, første gang 19. mai 1802 med Alette Margrethe f. Aagaard (1776–1810), annen gang 13. mai 1811 med Anne Cathrine f. de Stockfleth (1785–1865). Sibbern var morfar til professor og universitetsrektor Bredo Henrik von Munthe af Morgenstierne (1851–1930).

Litteratur

  • Dansk biografisk Lexikon

Eksterne lenker


Creative Commons License Denne artikkelen er helt eller delvis basert på artikkelen «Valentin Christian Wilhelm Sibbern» fra Wikipedia på bokmål og riksmål og kan kopieres, distribueres og/eller endres slik det er angitt i lisenstekst for cc-by-sa 3.0. For en liste over bidragsytere til den opprinnelige artikkelen, se endringshistorikk knyttet til den opprinnelige artikkelen. For en liste over bidragsytere til denne versjonen, se endringshistorikk knyttet til denne siden.
Artikkelen bør gjennomgås med tanke på tilpasninger til lokalhistoriewiki.no. Se Hjelp:Forskjeller fra Wikipedia for mer informasjon.