Skippergata 2 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Skippergata 2 er et vakkert og vedlikeholdt hus.
Foto: Einar Dahl 2017
Familien Melvær drev både radioforretning og manufaktur i Skippergata 2. Ca. 1960.
Foto: H.A. Brandt

Skippergata 2 i Tromsø omfattet opprinnelig, så vidt vi kan se, hele eiendommen på hjørnet Skippergata/Storgata. I 1856 ble matr.nr. 465, (Storgata 97), skilt ut og det resterende, matr.nr. 143, ble dagens Skippergata 2. I 1933 ble et hus på eiendommen solgt som Skippergata 2B, men vi har ikke sett dette omtalt etter 1946.

Skippergata 2 var et vakkert lite toetasjes hus med valmtak og empireportal midt på fasaden. Huset er også viktig i byens avishistorie.

Inspektør Grønbech

Auskjonsskjøte til distriktskirurg Høegh, tinglyst 20. mai 1831. Skjøte fra distriktslege Høegh til Isak Grønbæck, i 1832.

Grønbech ble branninspektør tidlig på 1830-tallet og skal ha vært en drivende kar. I 1837 ble han feierinspektør. I 1833 søkte han departementet om bevilling til å anlegge et boktrykkeri, etter at «Finmarkens og Nordlandenes amtstidende» hadde gått konkurs. Det gikk ikke i orden. I 1840 reiste Grønbech fra byen og solgte huset til Hans Martin Høegh, han skulle lykkes langt bedre.

Aviseierne Høegh og Kjeldseth

Skjøte fra Grønbæck til boktrykker H.M. Høegh, i 1840. Høegh kom til byen i 1838 og startet avisen Tromsø-Tidende i Skippergata 12. To år senere flyttet han hit.

Skjøte fra Madam Høegh til kjøpmann Joachim Lampe på den del av grunnen som har erholdt matr.nr. 465, (Storgata 97) i 1856. Lampe drev finere kolonial på hjørnet til sin død i 1860.

Skjøte fra Ragnhild Høegh til Gustav Engen Kjeldseth, i 1864. Kjeldseth hadde nettopp kommet til byen som den nye eier og redaktør av «Tromsø Stiftstidende». Der skulle han gjøre seg bemerket.

I 1865 bodde redaktør G. Kjeldseth med kona Magdalene Sofie her, før de flyttet til Skippergata 19.

Kjøpmann Wilhelmsen

Skjøte fra G.E. Kjeldseth til J.H. Henriksen, i 1870.

Skjøte fra J.H. Henriksen til Thorv. Pettersen, i 1874. Se også Storgata 97.

Tidligere skipsfører, nå agent, Ole Albrethson, leide her i 1875.

I 1885: Kjøpmann Peder Ludwig Wilhelmsen med kona Anita Marie og tjenestepiken Elise Jørgine Styrvold, kjøpmann C.M. Johansen med kona Antone tre barn og tjenestepiken Hanna Olsen, dreng (hos P.L. Wilhelmsen) Andreas Wilhelmsen med kona Karoline og fem barn, tjenestepike Hanna Flemine Hage.

Auksjonsskjøte til P.L. Wilhelmsen, frasolgt Th. Pettersen, i 1888. Se også Storgata 97.

Agent, revisor Jacob Campbell, hans kone Anna og to døtre bodde her i 1900.

Delingsforretning hvor en parsell ble utskilt fra eiendommen og henlagt til Storgata 97, i 1908.

Auksjonsskjøte til Andreas N. Wilhelmsen, frasolgt P.L. Wilhelmsen, i 1909.

I 1910 bodde disse her: Lærer Johan og Sigrid Bergljot Rydningen, Amalie Karoline Nilssen, kontorist P. Joh. og Kari Øyen med to barn, tjenestepiken Albertine Olsen og lærerskoleelevene Hans Olsen og Frida Sørensen. I bakbygningen bodde enkemannen Andreas Wilhelmsen med to døtre og tjenestepiken Johanna Larsen. - Johan Rydningen var i et par år redaktør i Tromsø Stiftstidende.

Skipper Gudmundsen

I 1916: Butikkdame Amanda Wilhelmsen, skipper Gustav Alfred og Marie Henriette Gudmundsen, husholderske Jensine Heitman, handelsbetjent Per Johan, kontordame Gudrun og Kari Øyen, tjenestepikene Johanna Larsen og Albertine Olsen.

Skjøte fra de myndige og selvskiftende arvingene etter Andreas og Karoline Wilhelmsen, til Gustav Alfred Gudmundsen, i 1917.

Skjøte fra Alfred Gudmundsen til Ole Todal, i 1919.

S. Posti startet i 1923 en stentøy- og tobakksforretning her.

Auksjonsskjøte til enkefru Guri Fastborg, frasolgt O. Todal, i 1925.

Jenny Gabrielsen, blomsterforretning, (1932).

Sverre Melvær

Skjøte fra Guri Fastborg til Sverre Melvær på Skippergata 2a, i 1933.

Sverre Melvær, agent & kommisjonsforretning, i 1940/1966.

Borghild Melvær drev radioforretning samt manufaktur og trikotasje fra 1930-tallet, (1940/66). ). – Borghild Melvær (1891-1979) ble pensjonist våren 1968. Hun ble intervjuet av avisen Tromsø 6. april: «Det kunne være hardt å være forretningskvinne med fem barn å sørge for. Men egentlig ondt av å streve litt, har jeg vel heller ikke hatt». Hushjelp Jendura Jakobsen, byselger Harald Olsen, (1940).

Sanglærer Einar Melvær, (1957).

Tromsø El-Radio A/S, radioforretning, (Otto Eilertsen), (1972), Nordenfjeldske ventilasjon A/S, (1972).

Borghild Melvær

Sverre Melvær døde i 1977, Borghild Melvær satt i uskifte.

Kassett-Centralen, (1977).

Borghild Melvær døde i 1979 og arvingene var Borghild M. Myhrer, Birgith M. Rane, Sverre, Einar, Margit og Yngve Melvær.

Skjøte fra arvingene til Otto Eilertsen og Sigmund Wangberg i 1979.

Fotosalongen (fotograf Jørgen A. Nilsen), (1982/86), Hobby & Dekor (Hanny Eidem), (1982), Victoria frisørsalong, (1986).

Åge Jensen

Skjøte til Åge Jensen i 1985.

Ing. Berit Dahl, (1990), Hårfin (Kjeldsen og Møllebakken), (1990/99), Sko-Kupp (Stein E. Baardsen), (1990), Katrine Dahl Jensen, (1990), Torstein Søreng, (1990).

Frode Eliassen, (1993), Arnfinn Pedersen, (1993).

Kondomeriet Exotica , (1996/99).

Gunn Johansen drev Gunn’s Gardiner i kjellerlokalet fra 1993 til januar 2015. Her arbeidet hun alene både med salg og søm av gardinene. (Nordlys)

Skippergata 2b

Skjøte fra Guri Fastborg til Tore Dalsbø på Skippergata 2B, med bruksrett til den grunn hvorpå huset står samt til en del av gårdsplassen til Skippergata 2, i 1933.

Eid av styrmann Agnar Dalsbø i 1940 og 46.

Ekspeditrise Anna Dalsbø, sjømann Gustav Gudmundsen, styrmann Dagfinn Solem, (1940).

Kontorassistent Hildur Solem, (1946).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for norges handel og industri for 1869. s. 534-39. Chr. 1869.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Avisa Nordlys 7.nov. 2014.