Skolegata 41 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Skolegata 41 ligger på hjørnet mot Rådhusgata og er et av få hus igjen i sentrum med gamle eternittplater på veggene. Her sett fra sør.
Foto: Einar Dahl, 2016.
Skolegata 41 sett fra vest.
Foto: Einar Dahl, 2016.
Idyllisk bilde fra Skolegata med nr. 41 nærmest.
Foto: Peter Wessel Zapffe (1920).

Skolegata 41 i Tromsø har huset mye forskjellig folk, det har vært en leiegård i mange år. - Tidligere adresse: Øvre skolegate 57.

Lærer Aas

Målebrev til lærer Ole Heide Aas på denne eiendommen, datert 30. mai 1906, tinglyst 21. jan. 1907. Familien kom fra Grønnegata 100.

I 1910: Lærer/bankrevisor Ole Kornelius og Iverine Gerhardine Aas med tre sønner, tjenestepike Inger Johanna Hansen, postfullmektig Ingar og Solveig Schiøtz, tjenestepike Emerence Olsen. – Familien Aas kom fra Grønnegata 100 der de hadde mistet døtrene sine i en brann.

I 1916: Lærer Ole Kornelius, Iverine Gerhardine og o.r.sakfører Arne Aas, tjenestepikene Ragna Berg og Anna Eilertsen, kjøpmann Henrik og Dorothea Jebens. – Henrik og Sverre Jebens drev Jebens varemagasin i Fredrik Langes gate 12.

Kontorsjef Eriksen

Skjøte fra Ole Aas til kontorsjef E. Eriksen i 1919.

Bevilling for E. Eriksens enke Marie Eriksen til å sitte i uskiftet bo, i 1921.

Ektepakt mellom Reidar Brandeggen og Margareth Eriksen, som aktet å inngå ekteskap, om at Margareth Eriksens del av eiendommen skulle være henne særeie, i 1931.

Eid av E. Eriksens barn i 1932.

Matrikkel for Tromsø by hvorved eiendommens navn ble endret til Skolegata 41, tinglyst 8/6-1933.

Thorleik Hansen

Skjøte fra Marie Eriksen og før avdøde ektemanns fellesbo, v/Tromsø skifterett, til Thorleik Hansen, i 1934.

Sigrun Andreassen, pensjonat, provisor Sylvia Hagtvedt, kjøpmann M. Shotland, (1940).

Frisérdame Ingrid Flengstad, kontorist Jens Heggelund, husmor Betzy Larsen, (1946).

Eid av Torleik Hansen i 1946.

Provisor Ragnar Endseth, (1957).

Elsa Hustad

Skifteskjøte fra avdøde Thorleik Hansen og gjenlevende hustru Ester Hansens bo til fru Elsa Hustad, i 1965.

Torbjørn og Turid Hustad, (1966), bokholder Torbjørn Hustad, (1972).

Skjøte fra Elsa Hustad til Cato Wadel i 1972.

Populister og aksjonister

Cato Wadel, (1977), O. Friis, (m/Radio-elektro i Kirkegata 1), (1977), PAG (Populistiske Arbeidsgrupper, Tromsø), (1977).

Skjøte fra Cato Wadel til Jon Eivind Kolberg, i 1979.

Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget, (1982), prof. Jon Eivind Kolberg, (1982), Miljøkjelleren, (1982).

Eva Kari Johansen, (1986), skolelagssekretær Heidi E. Aarmo Lund, (1986), lærer Øystein Lund, (1986), Kristian Aagaard, (1986).

Grete Overvåg, (1990), kateket Kirsten Stien, (1990/93).

Marit Engebretsen, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingen 1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.