Slagen kirke og kirkegård

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Slagen kirke og Slagen kirkegård ligger på Klokkeråsen like sør for Oseberghaugen i Tønsberg kommune i Vestfold. Dagens kirke er fra 1901, den erstattet en middelalderkirke i stein som brant i 1898. Gravhauger på nordsiden av kirkegården forteller om at stedet har vært benyttet til gravlegging også i førkristen tid.

Slagen kirke

Slagen kirke ligger på Klokkeråsen nær Oseberghaugen i Tønsberg kommune.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Dagens Slagen kirke er tegnet av arkitekt Halfdan Berle (1861-1929), og ble innviet innviet 29. mars 1901. Det er en langkirke utført i teglstein, med to store tårn mot vest. Kirken har over 500 plasser. På samme sted sto den tidligere Slagen kirke, som var en gråsteinskirke fra middelalderen. Denne kirken brant 11. september 1898, og hadde likhetstrekk med Sem kirke, også i Tønsberg kommune.

Slagens eldste bevarte altertavle, et senmiddelaldersk alterskap fra ca. 1480, befinner seg i Oldsaksamlingen i Oslo. Kirken har altertavle fra innvielsesåret 1901 og er også utsmykket med blant annet et altermaleriet fra 1857 fra den forrige kirken. Kirkeklokkene er levert av Olsen Nauen klokkestøperi. Kirkens orgel er fra 1972.

Slagen kirke gjennomgikk restaureringer på 1950-tallet, ledet av Arnstein Arneberg, med maleren Henrik Sørensen som kunstnerisk konsulent innvendig. Restaurereringene var omfattende, blant annet med nytt våpenhus ved inngangen, og ble avsluttet i 1956.

Like nordvest for Slagen kirke ligger Slagen gravkapell, som ble innviet 1. desember 1940.

Slagen kirke blir noen ganger kalt Nordre Slagen kirke for ikke å bli forvekslet med Søndre Slagen kirke (1972) i samme kommune.

Slagen kirkegård

Vintermotiv fra Slagen kirkegård.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

Slagen kirkegård ligger rundt Slagen kirke på selve Klokkeråsen. En nyere del ligger vest for kirken, ved foten av åsen. Gravhauger nord for kirkegården forteller om stedets rolle som gravsted fra førkristen tid.

Kirkegården ved den gamle Slagen kirke ble utvidet på 1800-tallet. Rundt den gamle kirkegården gikk en mur av stein, som skal ha vært i god stand i 1735 ved en befaring, men som som senere ble fjernet i forbindelse med utvidelsene.

Ved Oldsaksamlingen er det oppbevart en eikekiste som ble funnet i jorda like sør for Slagen kirke, og som er av middelaldersk opprinnelse. Den var teljet til og uthulet av en enkel trestamme, med en del beinrester. I Sverige er lignende kister funnet ved domkirken i Skara.

Inntil østveggen av koret sto tidligere et gravkapell for familien Akeleye, sannsynligvis bygget av Samuel Akeleye, kommandørkaptein og overlos. Han kjøpte gården i Presterød i Slagen 1764 og ble begravet 1. mars 1771. Utenfor nordre langvegg er funnet en kobberplate med gravskrift over en oberstløytnant Coucheron, begravet 29. september 1790, som sannsynligvis har antagelig bodd på gården Stusrød i Slagen.

Blant de gravlagte ved Slagen kirkegård kan nevnes:

  • Anton Thorvald Bjørnstad (1842-1927), sogneprest i Sem 1903-16.
  • Sven Jørgensen (1861-1940), maler, bosatt i området. I 1945 ble det reist en byste av han på kirkegården.
  • Jens Andreas Mørch (1803-1877), klokker og organist til Sems menighet i 55 år.
  • Anton Olsen (1855-1928), lege, opprinnelig fra Nøtterøy, virket flere steder i landet, blant annet i Nord-Aurdal.

Galleri

Kilder og referanser