Sollihøgda

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ringeriksveien på vei opp mot Sollihøgda på Bærumssiden, 1860-1900.

Sollihøgda er et høydedrag i grenseområdet mellom Bærum og Hole kommune, nord for Skui, starter på bærumssiden ved Nypefoss bro ved inngangen til Kjaglidalen. 11. april 1940 kom det til kamp mellom tyske og norske styrker ved broen.

Området er særlig kjent som et utgangspunkt for friluftsliv i Vestmarka og på Krokskogen.

Det vesentligste av den opprinnelige bebyggelsen, herunder Sollihøgda Hotel (oppført i 1882), Sollihøgda kapell (oppført i 1911, ark: Herman Major Backer) og Sollihøgda skole (oppført i 1908, lagt ned i 1991) ligger i Hole kommune.

Ny E16-trasé går nord for den gamle veien, som opprinnelig ble anlagt i 1858 og er utbedret flere ganger. Store brokonstruksjoner kan iakttas (2017) over Isielva fra «gamleveien». I åsen sør for Nypefoss ligger plassen Jammerdal under Bjørum gård som i moderne tid har fått navnet Solstad. Bebyggelsen videre nordvestover er beskjeden. Sør for veien finner vi tre mindre bruk – Bakken, Ullbråten og Rustad, alle under Bjørum. På nordsiden ligger Brenna og Løkkene. Ved Skoglund går en skogsvei sørover inn i Vestmarka og en annen vei til plassen Bråtan som tidligere var et populært utfartssted som også lå under Bjørum. I dag er kafédriften nedlagt. Etter å ha passert Skoglund kommer man til Avtjerna, hvor fem gårder i Vestre Bærum hadde seter: Belset, Hauger, Kolsberg, Levre og Løken, etterhvert også for Bryn. Det var setring her helt frem til 1930-tallet.

Fra Avtjerna til Sollihøgda har det i de senere år pågått en betydelig privat husbygging.

Bærum Skiklubs hytte «Bærumshytta».

Før utfartsstedet Sollihøgda, som har gitt området navn, har man passert både fylkesgrensen mellom Akershus og Buskerud og kommunegrensen mellom Bærum og Hole. 150 m før innkjøringen til ToresplassenKrokskogen finner vi grensesteinen. Selv om utfartsstedet Sollihøgda ligger i Hole, er det nok flere bæringer enn holeværinger som benytter stedet som innfallsport til både Krokskogen og Vestmarka. Tidligere hadde Bærums Skiklub også hytte her (Bærumshytta), den ble senere solgt.


Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Sollihøgda er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.