St. Hanshaugen skole

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Skolebygningen i Schwensens gate 6.
Foto: Pål Giørtz (2019).
Skolen leide lokaler hos Statens håndverks- og kunstindustriskole i årene 1920-1935.
Foto: Anders Beer Wilse/Oslo byarkiv (1900-1910).
Skolen holdt til lokalene etter Hammersborg skole 1935 til 1955, her rektorboligen ut mot Akersgata.
Foto: Gustav Jensen/Oslo museum (1898).

St. Hanshaugen skole var et privat gymnas, etablert av skolens bestyrer Halvard Alf Gjønnæs (1864-1945) i 1898. Gjønnæs hadde to år tidligere overtatt Gundersens skole.

St. Hanshaugen skole holdt fra starten til i et eget, nyoppført bygg i Schwensens gate 6, arkitekt for dette var Ove Ekman.

Skolen måtte innstille på grunn av dyrtiden i 1917, men ble fra 1918 drevet videre som et toårig gymmnas, som fra 1920 leide lokaler hos Statens håndverks- og kunstindustriskole i Ullevålsveien 5.

Fra 1935 og fram til nedleggelsen holdt skolen til i lokalene etter Hammersborg skole i Akersgata 73a, fram til 1939 sammen med Akers gymnasium som hadde tilleggslokaler her.

Noen tidligere elever

Navn Avgangsår Senere virke
Daniel Schumann Krüger 1898 Offiser, senere aktuar
Guttorm Narum 1900 Ordfører i Vadsø og Odda
Hans Ludvig Svendsen 1902 Skolemann
Rolf Stranger 1909 Ordfører i Oslo
Erik Bern 1911 Lektor
Carl Adolf Torstensen 1911 Høyesterettsadvokat og lokalpolitiker
Edvard Garlid 1916 Lærer, NS-politiker, senere gårdbruker
Aksel Eivind Mysen 1921 Ingeniør, oppmålingssjef i Oslo
Nils Anton Jørgensen 1930 Ambassadør
Trygve Lysaker 1939/1940 Historiker
Anbjørg Goffeng-Nielsen 1943 Husmor
Sigrid Holst 1943 Kontorist og avismedarbeider

Kilder