Statsråd Ihlens vei (Strømmen)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nils Claus Ihlen

Statsråd Ihlens vei i Skedsmo har sitt navn etter Nils Claus Ihlen, som var statsråd i to perioder: Arbeidsminister 19081910 og utenriksminister 1913-1920. Veien strekker seg helt fra Lørenskog grense i Grønlia til det gamle Stav distriktsfengsel på Stavtoppen.

Utbyggingen skjedde i etapper. Den aller første delen kom samtidig med anlegg av dobbeltsporet Lillestrøm-Kristiania i 1901. Strømmen stasjon fikk da sin nåværende stasjonsbygning både fordi den opprinnelige stasjonsbygningen fra 1853 hadde uttjent sin rolle, og fordi bygningen måtte vike for det nye, store sporområdet. Det var en kort veistubb – den gikk fra Bråte bru til stasjonen.

Neste parsell ble anlagt rundt 1930, den gikk fra Bråte bru i motsatt retning, til butikken hvor brattbakken i Niels Høeghs vei allerede var anlagt noen år før. Fram til den tid var det en usikret jernbaneovergang til Gressrud, den ble da nedlagt.

I løpet av 1930-årene kom så veien opp gjennom Grønlia, til beboernes store glede. De hadde fram til da bare hatt den bratte Smithbakken som adkomst, den var bygd på dugnad i 1920-årene.

I motsatt ende ble det nødvendig å komme seg gjennom en leirerygg, dette ble i 1930-årene utført som nødsarbeid med hakke, spade og trillebår. Først etter krigen ble veien videreført helt opp til Stavtoppen, etter at kommunen gjennom mange år hadde fylt opp dalen mellom Rettenveien og Nybakkveien med søppel, heldigvis av den renere sorten.

Skråfoto av Strømmen sett fra vest mot Rælingen og Øyeren. Statsråd Ihlens vei strekker seg her fra Strømmen stasjon til høyre, passerer Bråte bru midt i bildet og fortsetter videre nordover i sin nyanlagte trasé.
Foto: Karl Harstad (1930).

Litteratur

  • Bunæs, Steinar og Alf Stefferud 2006: Strømmen I. Historien om stedet og folket i hundre år fra rundt 1850. Utg. Strømmen Vel og Sagelvas Venner.
  • Bunæs, Steinar og Alf Stefferud 2008: Strømmen II. Fra frigjøringen til åttiårene. Utg. Strømmen Vel og Sagelvas Venner.