Storekleiv (Øvre Eiker)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Storekleiv er i dag et gårdsbruk under matrikkelgården gnr.115 Fossesholm i Øvre Eiker kommune. Innmarka på 4 mål omfatter hustomter og hage, mens det er 2700 mål utmark, derav rundt 1280 mål produktiv skog.[1] Storekleiv kan ha vært en av de eldste plassene under Tryterud. I kildene er de ulike plassene ofte bare nevnt som «Tryterudeie» Etter delingen av gården i 1846 var Storekleiv husmannsplass under Vestre Tryterud. Siden 1939 har denne plassen vært hovedbøl på bruket, og i dag brukes ofte navnet «Storekleiv» om hele gården.


Brukere av plassen

Det er ikke kjent når Storekleiv ble ryddet, og det kan ikke utelukkes at det skjedde alt i høymiddelalderen. Blant de forsvunne gårdsnavnene på Eiker som er nevnt i Biskop Eysteins jordebok (ca.1390) er «i Klæifuenne»[2]

Fra omkring 1540 og fram til 1822 var dette skogsområdet underlagt Fossesholmgodset, og det er uklart om Storekleiv var bebodd i denne perioden. Ved oppdelingen av godset i 1822 kom Storekleiv under Tryterud og ble lenge brukt som husmannsplass under denne gården.


Mulige husmenn før 1850

I kildene er det ingen spor av husmenn på Storekleiv på 1700-tallet. På første halvdel av 1800-tallet nevnes flere husmenn på Tryterudeie, og Storekleiv - som er en av de større plassene - var sannsynligvis blant de første som ble ryddet og bebodd. I kildene nevnes imidlertid ikke plassene med navn. Peder Olsen og Ole Jacobsen kan ha vært brukere av plassen, men det er vanskelig å si noe sikkert om dette (se under Tryterudeie).


Ca.1850-1891: Anders Pedersen

Omkring 1850 bodde ekteparet Anders Pedersen og Anne Torkelsdatter på Tryterudeie. Først i 1875 ble «Storekleiv» oppgitt som deres bosted, men det er sannsynlig at det var her de bodde alt omkring 1850.

Anders Pedersen var født i Hof,[3], men vokste opp som legdsbarn på Såsen, der han ble konfirmert i 1822.[4] Han var 19 år og tjenestegutt på Såsen da han giftet seg høsten 1825, mens Anne Torkildsdatter var 31 år og bodde på Råen[5]]. Deres første barn ble født samme året på Råen, mens de andre barna ble født i Vestfossen.[6]

 • Torkel Andersen, født 1825 på Råeneie.[7]
 • Johan Peter Andersen, født 17/1-1829 i Vestfossen. Konfirmert 1843 i Vestrfossen.[8] Han bosatte seg som husmann på Østerudeie.
 • Maren Sørine Andersdatter, født 1833 i Vestfossen. Konfirmert 1847 på Østerud.[9].
 • Anne Maria Andersdatter, født 1836 i Vestfossen. Konfirmert 1850 på Tryterudeie.[10]

Bosted som er oppgitt da barna ble døpt og konfirmert, viser at de flyttet til Tryterudeie en gang mellom 1847 og 1850.

Anne Torkelsdatter døde på Tryterudeie i 1859, 66 år gammel.[11] To år seinere giftet Anders Pedersen seg på nytt, med den svenskfødte Christine Ahlgren.[12] Ifølge en presteattest var hun født i Gøteborg i 1827 og hadde seinere bodd i Hjertrum i Bohuslän. [13]

Ved folketellingen i 1865 bodde de to alene på en plass under Tryterud. De sådde 1/8 tønne hvete og 1/2 tønne poteter, men hadde ingen husdyr:

Ti år seinere bodde de fortsatt under Tryterud, og da brukes for første gang navnet «Storekleiv» om plassen. De hadde ei 11 år gammel fosterdatter boende hos seg, Gina Martine Eriksdatter Svartvik. Hun var datter av Erik Hansen Østerud, som var odelsgutt på nabogården Østerud og Anne Marie Gulbrandsdatter fra Svartvik under Nordre Hamre.[14]

Også i 1891 hadde Anders og Christine ei fosterdatter hos seg. Hun het Kristiane Johansdatter og var født 1873 i Sande i Vestfold. Det skal ha vært henne som inspirerte sognepresten i Fiskum, Gudbrand Tandberg Rømcke, til å skrive Fiskumsangen, ifølge datteren Sara Rømckes nedtegnelser:[15]

Hun bor i en plass som heter Storekleiv oppe i Østerudåsen omtrent midt mellem gårdene Østerud og Tryterud. Det er langt til folk på begge sider og langt til skolen. Der er ikke flere barn. - «Da må det være stille og ensomt for dig deroppe», sa min mor. - Men da kom det: «Nei, frua må ikke si det! Der er ikke stilt! Der synger faulanne, gauken galer og skauen suser - og dernede ligger den fine, blåe Eikern! Nei, der er det ikke stilt!» - Det kom som en høisang fra et ekte naturbarn der oppe i skauen. Hun elsket sitt hjem og all naturens skjønhet. Det gjorde inntrykk på oss alle.

Anders Pedersen døde på Tryterudeie i 1891, 86 år gammel. [16] Christine levde helt til 1908[17], men det ser ikke ut til at hun bodde i Storekleiv de siste leveårene.[18]


1891-1939: Ubebodd

Etter Anders Pedersen og Christine var Storekleiv ubebodd i mange år. I 1939 bosatte imidlertid Fridtjof og Valborg Braathen seg på Storekleiv. Dette var de nye eierne av Vestre Tryterud, som Storekleiv hadde vært husmannsplass under, og historien om plassen etter 1939 er derfor behandlet under Vestre Tryterud.Referanser

 1. Norske gårdsbruk 1991, s.696
 2. Oluf Rygh: Norske Gaardnavne, bind 5, s.291
 3. Ministerialbok for Hof nr.I-3, pag.127
 4. Ministerialbok for Eiker. Konfimerte 21/4-1822
 5. .[https://www.digitalarkivet.no/view/325/hv00000000273213 Ministerialbok for Eiker. Vielse 17/11-1825
 6. [Opplysninger fra slektsforsker Eva Sofie Berg]
 7. Kirkebok for Fiskum: Dåp 19/2-1826
 8. Kirkebok for Eiker: Dåp 8/3-1829. Konfirmasjon 7/5-1843
 9. Kirkebok for Eiker: Dåp 26/4-1833. Konfirmasjon 10/10-1847
 10. Kirkebok for Eiker: Dåp 24/7-1836. Konfirmasjon 13/10-1850
 11. Lensmannens dødsfallsmedlinger
 12. Kirkebok for Eiker: Vielse 22/11-1861. Enkemand Anders Pedersen Tryterudeie, 42 år, og Christine Algreen, Sverige, 38 år. Hennes far: Peder Jørgensen Algreen
 13. Attest 10/10-1861 fra Hjertum: Kristina Ahlgren. Fødd i Gøteborg 25/3-1827, flyttet til Hjertum, Bohuslæn 1833 (g.m. Anders Pedersen Tryterudeie)
 14. Kirkebok for Eiker: Dåp 5/3-1865: Gina Martine, datter av Erik Hansen Østerud, Ungkarl grdmsøn, og Anne Marie Guldbrandsd. Sortvig
 15. Eikerminne 1950, s.4: «Hvordan Fiskumsangen blev til»
 16. Lensmannens dødsfallsmneldinger
 17. Lensmannens dødsfallsmeldinger
 18. Folketellingen 1900


Kilder


Eiker Leksikons logo.jpeg Storekleiv (Øvre Eiker) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!