Stubljan

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Stubljan i 1907, seks år før hovedbygningen brant ned.
Stubljan i 1869 på et xylografi av Hans Christian Olsen. Fra Akers historie, utgitt 1918.
Hvervenbukta med lasteplass for plank til utskipning. Herregården og paviljongen i bakgrunnen.

Stubljan var en herregård ved Hvervenbukta i Oslo. Den ble utskilt fra Nedre Ljan omkring 1600, og inngår dermed i det som var navnegården Ljan. Opprinnelig ble den kalt Søndre Ljan, men etter en tid fikk den navn etter sin første eier, Christopher Nilssøn Stub.

Omkring 1700 ble Stubljan kjøpt av eierne av Hvitebjørngodset i Oppegård, og gården inngikk deretter i det store Ljansgodset – Stubljan ligger helt ved grensa til Oppegård, så godset danna et sammenhengende område. I 1765 kjøpte Peder Holter gården, og han lot oppføre en ny hovedbygning. Hans enke Maren Juel gifta seg med Marcus Gjøe Rosenkrantz, som solgte gården til Lars Ingier i 1799.

Hovedbygningen brant i 1913, og bare rester av grunnmuren er nå synlig. Gårds- og parkanlegget er freda, og inngår i friluftsområdet i Hvervenbukta og på Ljanskollen. En paviljong fra 1700-tallet i rokokkostil er bevart på stranda i Hvervenbukta. Ved parkeringsplassen til stranda står to portnerboliger fra 1898.

1. januar 1899, på dagen 100 år etter at Ingier-familien overtok på Stubljan ble det avholdt en festmiddag i hovedbygningen på Stubljan. Aftenposten refererte fra festmiddagen dagen etter, og siterte fra talen til godseier og tidligere statsminister (i Stockholm) Carl Otto Løvenskiold:

Der er fest i aften på Ljan. Dette er i og for seg intet særdeles merkeligt, mange, for ikke at sige flertallet, af de her tilstedeværende har allerede ved tidligere leiligheder haft den glæde at kunde bænke sig ved disse gjestfrie borde; den nuværende besidder har givet mange fester, og de tidligere besiddere kanskje ikke færre. ... Men det, der giver sammenkomsten i aften dens særpræg, det er, som vi alle ved, den omstændighed, at det idag er nøiagtig et århundrede, siden familien Ingier kom til huse her på Ljan.

Galleri

Kilder


Koordinater: 59.8341° N 10.7737° Ø