Thor Engdal

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Thor Engdal, direktør i Nord-Norges Salgslag i mer enn 30 år.
Thor Engdal eide Bakkegata 2. Han bodde selv i 2. etg, og i 1. etg. bodde i sin tid Ebbe Thorbergsen som ble overlege på Harstad sykehus fra 1950. Engdal bodde her helt til han ble pensjonist i 1972 da han flyttet til hjemtraktene på Aure.
Foto: Gunnar Reppen 2014.

Thor Engdal (født 31. januar 1905 i Bergen, død 24. desember 1997 i Aure kommune) var direktør i Nord-Norges Salgslag, Harstad i mer enn 30 år. I hans periode hadde bedriften kontinuerlig utvikling og vekst og ble en storbedrift.

Familien Engdal fyttet til Smøla mens Thor var barn. Der vokste han opp og skaffet seg etter hvert en god almennutdannelse. Han tok deretter eksamen ved Norges Landbrukshøgskole og hadde med dette en solid plattform til å ta fatt på både små og store oppgaver innenfor landbrukssektoren.

Mye av sin praktiske erfaring fikk fikk han gjennom å bestyre saueslakteriene i Lofoten og Vesterålen, som Norges Kjøtt- og Fleskesentral hadde opprettet i mellomkrigsårene. Å bestyre den gang betydde ikke bare å sitte på et kontor. I lange perioder var han selv i arbeid som slakter og deltok i alle gjøremål på slakteriet.

I krigsårene satte Nord-Norges Salgslag i gang primitive slakterier på noen steder i landsdelen, og Engdal ble forespurt av sin gode venn Olav Eriksmoen, nyansatt direktør av NNS, om han kunne gå inn og lede dette arbeidet. Engdal sa ja, og dette var begynnelsen på det som etter hvert skulle bli et livslangt virke i NNS og den nordnorske bondes tjeneste.

Da Olav Eriksmoen sluttet høsten 1945, ble Thor Engdal ansatt som direktør i hans sted. Han dro til Harstad, som ble hans base resten av hans yrkesmessige periode, og han var fullt klar over de store utfordringer han stod overfor. Sammen med de valgte organer gikk han i gang med å videreføre oppbyggingen av Nord-Norges Salgslag, og med dette også etablere den samvirkebaserte omsetningen av landbruksvarer i de tre nordnorske fylkene.

Det første store løftet på utbyggingssiden var anlegget i Harstad. Her viste det seg at tomtespørsmålet skapte problemer. Det var krefter i sving som så sine posisjoner truet, og ikke ønsket en slik etablering. Men nå viste det seg at Sigurd Simensen, kommunisten som var blitt ordfører, ble en sterk pådriver for å skaffe nødvendig tomt til bedriften. Og i 1950 stod Norges mest moderne slakte- og kjøttforedlingsbedrift ferdig på Hamnneset i Harstad. Det ble i de påfølgende år etterfulgt med nye moderne anlegg over hele landsdelen, fra Brønnøysund i sør til Kirkenes i nord. Videre historikk er beskrevet under Nord-Norges Salgslag.

Det står respekt av Thor Engdals ledelse av bedriften i denne lange perioden, som innebar kontinuerlig utvikling og vekst. En rakrygget person med meningers mot, et arbeidsjern, og ikke minst - løsningsorientert. Like før han gikk av med pensjon fikk han overrakt Kongens fortjenestemedalje i gull for sitt virke innenfor landbrukssektoren. Da Engdal gikk av med pensjon i 1972, etter mer enn 30 års virke i Nord-Norges Salgslag, flyttet han tilbake til hjemtraktene på Nordmøre, og han tilbrakte de fleste av sine mange pensjonistår på Aure.

Avholdsmann

Da Det Norske Totalavholdsselskap avviklet sitt landsmøte på Trondarnes Folkehøgskole i 1951, finner vi Thor Engdal i arrangementskomiteen i egenskap av å være formann i Harstad Avholdslag. Vi vet det ikke sikkert, men mye tyder på at han hadde med seg sitt engasjement for totalavholdssaken fra heimtraktene.

Kilder