Thora Storm

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Thora Storm
Foto: Ukjent

Thora Storm (født 26. august 1845 i Trondhjem, død ugift 11. november 1935) også kjent som Thora Josefina Storm, ble i 1902 valgt inn som en av de første kvinnelige representantene i Trondheim bystyre, som representant for Venstre. Hun satt i bystyret i perioden 1902–1907. Hun var også blant stifterne av Trondhjems venstreforening og deltok alltid med stor interesse i politikken. Hun var opptatt av sosiale spørsmål og var i mange år med i bestyrelsen for omstreifermisjonen nordafjells. Thora Storm var med og stiftet Trondhjem Kvinnesaksforening i 1885.

Faren var sogneprest Fredrik Elias Storm (1803-83) og moren Emilie Fredrikke Cathrine Rønne (1811-47). Hun hadde 10 søsken, blant dem Cathinka Storm som opprettet sin egen pikeskole i Trondheim, og Vilhelm Storm konservator ved DKNVS.

Thora vokste opp i Trondheim og var elev i pikeklassen ved Trondhjems borgelige realskole - forløperen til Gerhard Schønings skole. Hun gikk der til hun var tretten, og hun var lite fornøyd med opplæringen. Hun syntes hun lærte for lite fremmedspråk og realfag. Dette rettet hun opp ved at hun leste latin med broren og senere reiste hun til utlandet og lærte seg både engelsk og fransk.

Thora var lærer ved Cathinka Storm sin pikeskole i fem år fra 1863. Deretter reiste hun til Sarpsborg hvor hun ved Sarpsborg pikeskole var lærerinne i 2 år, og senere skolebestyrerinne samme sted i 7 syv år. I 1879 startet hun sin egen pikeskole i Trondhjem, Frk. Storms Pigeskole som lå i Kjøpmannsgata 36. Der kunne elevene starte allerede fra 6-7 års alder og gå i 11 år frem til middelskoleeksamen. Skolen ble snart regnet som den fornemste privatskolen i Trondheim. Thora Storm drev skolen sin i 15 år frem til 1894. For Thora ble det lettere å kombinere politikk med læreryrket. Hun fortsatte som privatlærer og ble den første kvinnelige læreren som underviste ved den ærverdige Trondheim katedralskole. Hennes interesser var størst for litteratur, språk og kvinnesak. Hun ledet Alliance Françaises aftenkurser i fransk i 10 år.

Thora Storm har gitt navn til en videregående skole i Trondheim, ved sammenslåingen av Gerhard Schønings skole og Adolf Øiens skole til Thora Storm videregående skole i 2010.

Trondhjems Kvinnesaksforening

Thora Storm var med å starte Trondhjem kvinnesaksforening 20 januar 1885. Leder ble bankkasserer Nicolay Jenssen. Thora var «formann» i to perioder 1889-1891 og 1898-1900. Foreningen var aktiv i arbeidet for å "skaffe kvinnen hennes den plass hun har rett til i hjem og samfunn". Kvinnene som sammen med Thora startet Trondhjems kvinnesaksforening var velstående fruer og yrkesaktive frøkner, noe som var karakteristisk for den tidens foreningsliv. Hun var æresmedlem av Trondhjems Kvinderaad og Norske Kvinners Nasjonalråd.

Arkivet etter Trondhjem kvinnesaksforening oppbevares på NTNU Universitetsbiblioteket i Trondheim. Her kan det finnes stoff både om foreningen og om Thora Storm. Katalogen ligger i pdf-format på bibliotekets hjemmeside, som privatarkiv nr 15.

Kilder


Logo De 100 første.jpg Thora Storm er del av prosjektet De 100 første kvinner i kommunestyrene som er kommet i stand i forbindelse med Stemmerettsjubileet 1913-2013. Artiklene i denne serien er tilgjengelig i denne oversikten.