Thorvald Emil Berntsen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Thorvald Emil Berntsen (født 20. november 1889 i Farsund, død 31. mai 1953 i Oslo) var lektor i historie.

Han var sønn av skomaker Thorvald Emil Berntsen sr. og Oline Tønnessen. I 1910 ble han bostedsregistrert sammen med moren i Havnegate 9, men var egentlig student.

Etter eksamen artium i 1908 tok han cand.philol.-graden ved universitetet i 1916 og pedagogisk eksamen i 1917. Hovedfagsoppgaven i historie var om Knut Alfssøn og oprøret i Norge 1501–02, og som bifag hadde han norsk og latin. Han begynte for alvor karrieren som overlærer ved Gjøvik høyere skole fra 1916 til 1919, så var han lektor ved Stavanger offentlige høiere skole (fra 1936 Stavanger katedralskole). Han var i ei tid lokallagsformann i lektorlaget, og bidro i sistnevnte skoles jubileumsbok i 1924. Berntsen bidro også til Norsk biografisk leksikon.

I 1925 kom han til Aker som lektor ved Aker kommunale gymnasium, og fra 1937 til pensjonsalder i 1957 lektor ved Ullern høyere skole. I et minneord het det:

Med sine usedvanlig solide og omfattende kunnskaper og sin nærmest videnskapelige legning når det gjaldt krav til korrekthet og form, gjorde lektor Berntsen seg gjeldende som en fremragende dyktig pedagog. Han hadde sine meget tydelige meninger og sine meningers mot, noe som kom tydelig frem også under krigen, da nazistene fant det mest formålstjenlig å fjerne ham fra hans stilling.

Berntsen ble i november 1926 gift med Randi Steen fra Hamar, datter av banksjef Annar Steen og Dagny f. Frich. Thorvald Emil Berntsen er gravlagt på Ullern kirkegård.

Kilder