Totning (dialekt)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Totenmål på Gjøvik: «Gjøviks kælleste MC-butikk».
Foto: Trond Nygård (2017).

Totning er dialekta som talas i Østre Toten og Vestre Toten. Foruten Toten-kommunene brukes totning også i store deler av Gjøvik, Søndre Land og Nordre Land. Dialekta blir også kalt Toten-dialekt eller totenmål.

I 2000 ble det gitt ut en egen grammatikk for totning; Totenmålet av Jan Terje Faarlund. Boka ble gitt ut samtidig som det ble utlyst en stilkonkurranse for elever i videregående skole og samtidig som det skulle fastsettes veinavn på Østre Toten. Målet var å få totning fram i lyset, skape debatt og gi folk trygghet til å bruke dialekta si.

Totning forveksles ofte med Hedmarks-dialekt og særlig Alf Prøysens Ringsaker-dialekt. Totning er, i likhet med dialektene rundt Mjøsa, en typisk østlandsdialekt. Disse dialektene har mye til felles, men det er også mye som skiller dem. For eksempel skiller totning seg fra hedmarking (sør for Brumundelva) ved at den har diftonger. Ringsaker har også diftonger, men forskjell mellom Ringsaker og Toten er at på Ringsaker uttaler de ikke r i presens av svake verb: Mens Prøysen sier «Så seile vi på Mjøsa», vil en totning si «vi seiler».

Totenmål i skrift

Kjente folk som talar totning


Kilder og litteratur

Videre lesing