Vegar i Vinje kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette er ei oversikt over alle namnsette vegar i Vinje kommune.
Tabellen er organisert alfabetisk, men er sorterbar slik at ein også kan sortere etter område eller andre kriterier. Sortering av lista gjerast ved å klikke i namnerada øvst. Dersom ein vil sortera etter fleire kriterier samstundes, holdes shift-tasten inne mens ein klikkar.

Liste

Veg Område Namneopphav Namnsett Merknadar
Akademiet Rauland Raulandsakademiet
Akebakken Rauland Namn utan særskild stadstilknytning 2014 Hytteveg
Angravlikullen Rauland, Angravli Lokaliteten Angravlikullen 2014 Hytteveg
Angravlivegen Rauland, Angravli Gardsnamnet Angravli (gnr. 153/4) 2014 Hytteveg
Apotekarvegen Vinje ? 2014
Arabygdvegen Vinje / Rauland Grenda Arabygdi i Rauland
Arbulii Vinje, Vågslid Fjellet Arbunosi 2015 Hytteveg
Arbuneset Vinje, Vågslid Lokaliteten Arbuneset 2014 Hytteveg
Arburyggen Vinje, Vågslid Fjellet Arbunosi 2015 Hytteveg
Arbustubben Vinje, Vågslid Fjellet Arbunosi 2015 Hytteveg
Arbuviki aust Vinje, Vågslid Arbuviki i Arbuvatn 2015 Hytteveg
Arbuviki vest Vinje, Vågslid Arbuviki i Arbuvatn 2015 Hytteveg
Arbuvollen Vinje, Vågslid Fjellet Arbunosi 2014 Hytteveg
Argehovd Rauland Gardsnamnet Argehovd Hytteveg
Aust Førnes Rauland Gardsnamnet Førnes austre
Austare Vierli Rauland, Vierli Eigedomen Vierli 2014 Hytteveg
Austbøvegen Rauland Austbøgrend
Austli Rauland Gardsnamnet Austli (gnr. 168/13)
Austre Finnroi Vinje Eigedommen Finnroi (gnr. 93/64) 2021 Hytteveg
Austre Listøyl Vinje, Vågslid Listøl 2014 Hytteveg
Austre Strandbekklii Rauland Lia Strandbekklii/Strandbekk 2024 Hytteveg
Avstikkaren Vinje 2015 Hytteveg
Beinvegen Vinje, Åmot
Beiteplassen Rauland Truleg konstruert namn 2018 Hytteveg, Vierli
Bekkefaret Vinje, Vågslid ? 2014 Hytteveg
Berdalsvegen Vinje Gardsnamnet Berdal, Berdalsgrenda
Beverkleivi Rauland ? 2014
Bevervegen Rauland Namn utan særskild stadstilknytning 2014 Hytteveg
Bjønnefeltet Rauland ?
Bjønnehiet Rauland Namn truleg utan særskild stadstilknytning 2014 Hytteveg
Bjønnemolii Rauland, Øyfjell Eigedomen Bjønnemoen (gnr. 119/21) 2014 Hytteveg
Bjønnsbulivegen Rauland Bjønnsbufjellet, Bjønnsbulistaulen 2014 Hytteveg
Bjønnskarhaugen Rauland Lokaliteten Bjønneskarhaugen Hytteveg
Bjønnskarlii Rauland Lokaliteten Bjønneskarlii Hytteveg
Bjønnskarnuten Rauland Bjønnskarnuten Hytteveg
Bjønnskarstaulen Rauland Bjønnskarstaulen Hytteveg
Bjørkeli Rauland, Vierli 2014 Hytteveg
Bjørkelihaddi Rauland, Heimvegli hyttegrend 2014 Hytteveg
Bjørkelisvingen Rauland, Heimvegli hyttegrend 2014 Hytteveg
Bjørkelivegen Rauland, Heimvegli hyttegrend 2014 Hytteveg
Bjørkestigen Rauland, Raulandsgrend Konstruert namn 2014 Hytteveg
Bjørkevegen Rauland Trearten bjørk 2014 Hytteveg
Bjålivegen Rauland Gardsnamnet Bjåli (gnr. 147/1)
Bliksbergvegen Rauland ?
Blåberstigen Rauland, Raulandsgrend Konstruert namn 2014 Hytteveg
Bordalsvegen Vinje, Vågsli Bordalen/Bordalsvatn 2014
Botn aust Vinje, Vågslid Gardsnamnet Botn (gnr. 100/1) 2014 Hytteveg
Botn vest Vinje, Vågslid Gardsnamnet Botn (gnr. 100/1) 2014 Hytteveg
Botnetjønnvegen Vinje, Vågslid Botnetjønni 2015 Hytteveg
Botnhaugvegen Vinje, Vågslid Gardsnamnet Botn (gnr. 100/1) 2015 Hytteveg
Brannkvålen Rauland, Øyfjell Heia/støylsgrenda Brannkvålen
Bratlandsvegen Vinje, Edland Gardsnamnet Bratland (gnr. 88/16)
Breivassvegen Rauland, Øyfjell Breivatn 2014
Brekkavegen Vinje Gardsnamnet Brekka (gnr. 67/6)
Brekkegrendi Rauland Brekkegrendi 2022
Brendeberg Rauland ?
Briskestykket Rauland Eigedomen Kjønnestulbeitet med Briskestykket (gnr. 164/5)
Brottestodvegen Vinje Gardsnamnet Brøttestøhaugen (Brattestohaugane) (gnr. 59/6)
Brønnvegen Rauland ? 2014 Hytteveg
Bukkespranget Rauland ? 2014 Hytteveg
Bygdevegen Vinje, Edland / Haukeli ?
Bykleheivegen Vinje Bykleheiane Del av riksveg 9
Byrteheivegen Vinje Byrteheia
Dalsvegen Vinje ? Del av fylkesveg 38
Damvegen Rauland ? 2014 Hytteveg
Drivarbekkdalen Rauland, Øyfjell Drivarbekkdalen Del av fylkesveg 3422
Dyrdalsvegen Rauland Gardsnamnet Dyrdal (gnr. 114/1)
Dølivegen Rauland ?
Eiriks veg Rauland ? 2015 Hytteveg
Eivindbu Vinje Eivindbuvatnet 2014 Hytteveg
Elgfaret Rauland Standardnamn truleg utan lokal tilknytning 2014 Hytteveg
Elvevegen Rauland Sauråi 2014 Hytteveg
Eplehagen Rauland, Heimvegli hyttegrend Lokalt namn 2014 Hytteveg
Erlandsgard Rauland Gardsnamnet Erlandsgard (gnr. 158/2)
Fallbekkvegen Langlim i Seljord / Rauland Garden Fallbekk ved Fallbekkodden sør for Gjevarvatn Startar i vegen Gjevarvatn. 570 m av vegen går gjennom Vinje
Farastadhaugen Rauland, Arabygdi ?
Farhovdfjellet ? Finnes denne?
Farhovdriset Rauland Farhovdtjønn eller Farhovdlii? 2014 Hytteveg
Farhovdstaulen ? Finnes denne? Øvre F?
Ferjevegen Vinje Tidlegare ferjestad
Finnrolii Vinje Eigedommen Finnroi (gnr. 93/64) 2021 Hytteveg
Fiskestigen Vinje, Åmot / Øyfjell ? Fylkesveg 3412
Fivilvegen Rauland Planta fivil (myrull) 2014 Hytteveg
Fjellrjupestigen Rauland Konstruert vegnamn 2017 Hytteveg
Fjellsmellevegen Vinje, Vågslid Planta fjellsmelle 2017 Hytteveg
Fjellvegen Rauland ? Til Seljord kommunegrense
Fjosmyri Rauland, Vierli ? 2014 Hytteveg
Flishaugen Rauland Støylen Flishaug 2014 Hytteveg
Flotarvegen Vinje, Åmot Tømmerfløytinga
Flotubuvegen Rauland Gardsnamnet Flotubu (gnr. 153/20) 2014 Hytteveg
Flærestaulvegen Rauland Flærestøyl (Florestøyl) (gnr. 153/8)
Flåmyrane Vinje, Vågslid Flåmyrane 2014 Hytteveg
Fonnlivegen Rauland Gardsnamnet Fonnli
Fugleleiken Rauland ? 2014 Hytteveg
Furuhaugen Rauland, Raulandsgrend Konstruert namn 2014 Hytteveg
Furusvingen Rauland Standardnamn, truleg utan lokal tilknytning 2014 Hytteveg
Furuvegen Rauland Trearten furu 2014 Hytteveg
Førsvassvegen Vinje Førsvatn 2014 Hytteveg
Galar Rauland Gardsnamnet Gardar (gnr. 167/2)
Gamle Raudbergvegen Vinje, Vågslid Den gamle vegen i hyttefeltet. Raudbergnuten 2014 Til staulen Raudberg. Anlagt på 1960-talet
Gamlestøylvegen Vinje, Vågslid Gamalstøl 2014 Hytteveg
Gamlevegen Vinje Del av tidlegare trasé for Haukelivegen opp til nordenden av Tyrvelitjønn.
Gaupevegen Rauland Dyrearten Gaupe 2014 Prosjektert hytteveg
Gibøenlii Rauland Gardsnamnet Gibøen (gnr. 158/1) 2014 Hyttevei
Gjevarvatn Seljord, Langlim / Rauland, Øyfjell Gjevarvatn Til Drivarbekkdalen i Vinje
Granamyri Rauland, Raulandsgrend ? 2014 Hyttevei
Grasbekkhøgda Rauland, Øyfjell Støylen Grasbekk 2014 Hyttevei
Grasbekklii Rauland, Øyfjell Støylen Grasbekk 2014 Hyttevei
Grasbekkstigen Rauland, Øyfjell Støylen Grasbekk 2014 Hyttevei
Grasbekksvingen Rauland, Øyfjell Støylen Grasbekk 2014 Hyttevei
Grasbekkåsen Rauland, Øyfjell Støylen Grasbekk 2014 Hyttevei
Grautletvegen Rauland Lokaliteten Grautlethaugen 2014 Hytteveg
Gravastøylvegen Vinje Gravastøyl 2014 Hytteveg
Gravdalsvegen Vinje Gravdalen, Gravdalsstaulen 2014 Til Mauretjønn
Grungedal Vinje, Grungedal Grungedal
Grønnutvegen Vinje Grønnuten 2014 Hytteveg
Grånamyri Rauland ?
Grånlivegen Rauland 2014 Hytteveg
Gugardsvegen Vinje, Haukeli Gardsnamnet Gugarden
Haddi ? Finnes denne?
Haddlandsvegen Rauland ?
Hamaren Rauland ?
Harkjellstaulvegen Rauland, Raulandsgrend Harkjellstaul 2014 Hytteveg
Hauganvegen Vinje, Haukeli Gardsnamnet Haugane (gnr. 95/5)
Haugetuft Vinje, Åmot Gamalt namn på staden
Haukelivegen Ullensvang / Vinje Haukelifjell
Havradalen Vinje, Haukelifjell Gardsnamnet Havradalen (gnr. 101/1) 2014
Heddaroi Vinje, Vågslid Lokaliteten Heddaroi
Heievegen Vinje Gardsnamnet Heii
Heimigardsvegen Rauland, Øyfjell Garden Trovatn vestre, også kalla Heimigard (gnr. 121/1)
Heimveglivegen Rauland, Heimvegli hyttegrend Gardsnamnet Heimvegli (gnr. 151/8) 2014 Hytteveg
Heishusvegen Rauland Heishuset for Hotellheisen ved Rauland skisenter 2014 Hytteveg
Helleberg Rauland Gardsnamnet Helleberg (gnr. 152/3)
Hestedokkvegen Rauland Lokaliteten Hestedokk 2022 Hytteveg
Hestetjosvegen Vinje, Åmot ?
Holtarbakken Rauland Støylen Holtar 2014 Hytteveg
Holtarheii Rauland Støylen Holtar eller området Holtar? 2014 Hytteveg, områdenamn
Holtarkroken Rauland Støylen Holtar 2014 Hytteveg
Holtarlii Rauland Støylen Holtar 2014 Hytteveg
Holtarstaulen Rauland Støylen Holtar 2024 Hytteveg
Holtarvegen Rauland Støylen Holtar 2014 Hytteveg
Holvik austre Rauland Gardsnamnet Holvik austre (gnr. 169/1) Områdenamn
Holvik vestre Rauland Gardsnamnet Holvik vestre (gnr. 169/10) Områdenamn
Hotten Rauland, Vierli ? 2014 Hytteveg
Hovdelivegen Rauland Hovdelia (Hovdenut) 2014 Hytteveg
Hovden Rauland, Hovdeøyi i Møsvatn Gardsnamnet Hovden
Hove Rauland Gardsnamnet Hove (gnr. 160/4)
Hustveitvegen Vinje Gardsnamnet Hustveit
Hyttedalsvegen Rauland Gardsnamnet Hyttedalen (119/2). (Også gamal busettingsplass Hyttedal.) 2014 Hytteveg
Hyttemarkvegen Vinje Støylen Hytta, området Hyttemarki 2014 Hytteveg
Høgfjellsbakken Rauland Beskrivande namn 2014 Ved Rauland Høgfjellshotell
Håtovegen Rauland Støylen Håto 2014 Hytteveg
Industrivegen Vinje, Haukeli Haukeli industriområde
Ingers veg Rauland ?
Jasavegen Rauland, Vierli Jasa = hare 2014 Hytteveg
Jordivegen Vinje Gardsnamnet Jori (gnr. 65/3)
Juvbakkstubben Vinje Namn etter staden
Juve Rauland Eigedomen Juve (Gjuvet) (gnr. 164/13) Områdenamn med hytteadresser
Juvik Rauland Gardsnamnet Juvik (Gjuvik søndre) (gnr. 164/1) Områdenamn med hytteadresser
Juvlandsvegen Rauland Gardsnamnet Juvland (Gjuvland) (gnr. 148) 2014 Gards- og hytteveg
Kilsvegen Vinje, Grungedal Gardsnamnet Kile Adresser til vegen Grungedal pr. 2021
Kjakanesvegen Vinje, Vågslid Lokaliteten Kjakanes 2014 Hytteveg
Kjerrevegen Vinje Konstruert namn 2015 Hytteveg
Klavabekkvegen Rauland, Raulandsgrend Klavabekk 2022 Hytteveg
Klungskjerrvegen Rauland Støylen Klungskjerr 2014 Hytteveg
Kolgropi Rauland ? 2014 Hytteveg
Kolåsvegen Vinje, Kostveit Bukta Kolos? Koloshovet?
Kostveitvegen Vinje Gardsnamnet Kostveit
Kovatjønnvegen Rauland Kovatjønn 2014 Hytteveg
Kovesand Rauland Gardsnamnet Kovesand
Kreklingvegen Planta krekling Finnes denne?
Kringlemogen Rauland, Øyfjell ? 2014 Hytteveg
Kristins veg ? Finnes denne?
Kroknos Vinje, Vågslid Lokaliteten Kroknås 2014
Krokvegen Vinje, Åmot Vegens form
Krontveitvegen Rauland Gardsnamnet Krontveit (gnr. 138/4)
Kråmviki Rauland, Kråmøyi i Møsvatn Gardsnamnet Kråmviki (gnr. 160/5), Kråmviki i Kråmviksundet (Møsvatn)
Kråmvikvegen Rauland, Raulandsgrend Gardsnamnet Kråmviki (gnr. 160/5), Kråmviki i Kråmviksundet (Møsvatn)
Kullen Vinje, Åmot Namn på Tokkebustadane
Kullenvegen Rauland, Heimvegli hyttegrend Nærliggjande kolle 2014 Hytteveg
Kvennhushylen Vinje, Vågslid Hølen Kvennhushylen 2014 Hytteveg
Kvennhusvegen Vinje, Vågslid Hølen Kvennhushylen 2014 Hytteveg
Kyraugo Rauland To tjønnar sørvest for vegen. Namnet er ifølge Kjell Venås (Norske innsjønamn IV) eit samanlikningsnamn, der dei to tjørnene er samanlikna med augo til ei ku. 2014 Hytteveg
Kyrkjemogen Rauland, Raulandsgrend Eigedomen Kyrkjemoen (Hemlemoen) 2014 Hytteveg
Kyrkjemovegen Vinje Kyrkjemoen
Kyrkjestøylhaugen Vinje Kyrkjestøylhaugen (av Kyrkjestaulen) 2014 Hytteveg
Kyrkjevegen Rauland, Øyfjell Øyfjell kyrkje
Laftekroken Rauland Namn truleg utan særskild stadstilknytning 2014 Hytteveg
Landsbyen Rauland, Raulandsgrend Namn på hyttegrenda 2014 Hytteveg
Langeidvassvegen Vinje Langeidvatn 2014 Hytteveg
Langemyr Rauland, Øyfjell Nærliggjande myr 2014 Hytteveg
Langodd Vinje, Vågslid Odden Langodd 2014 Hytteveg
Langrabbvegen Rauland Haugen Langrabbe 2014 Hytteveg
Langrennsløypa Rauland Namn relatert til skisenteret 2017 Hytteveg
Lauvkullen Rauland, Vierli Lokaliteten Lauvkullen? 2014 Hytteveg
Lauvåsen Rauland Lauvåsen
Leirbekkvegen Rauland Leirbekk 2014 Hytteveg
Leirgravbakken Rauland Leirgravstaulen 2017 Hytteveg
Leirgravstaulen Rauland Leirgravstaulen 2014 Hytteveg
Leitet Rauland ?
Li Rauland Gardsnamnet Li (164/3)
Litangen Rauland Gardsnamnet Li (Landsverklien) (gnr. 149/1)
Lidvegen Rauland, Øyfjell Gardsnamnet Lid
Linutvegen Rauland Linuten
Liset Rauland Gardsnamnet Liset
Listaullii Rauland Støylen Listaul 2014 Hytteveg
Listøylvegen Vinje, Vågslid Listøl 2014 Hytteveg
Livollkroken Rauland Gardsnamnet Livoll (gnr. 153/19) 2014 Hytteveg
Livollranten Rauland Gardsnamnet Livoll (gnr. 153/19)
Ljoså Rauland Støylen Ljoså Hytteveg, områdenamn
Lomtjønn Vinje, Vågslid Lomtjønn 2014 Hytteveg
Lundevegen Vinje, Åmot Gardsnamnet Lunde (gnr. 32/1)
Lybergvegen Rauland, Øyfjell ?
Lyngåsen Rauland Konstruert namn 2014 Hytteveg
Løyning Rauland Løyningdalen 2014 Hytteveg
Løyningvegen ? Finnes denne? ENDRET TIL MYRSTØYLV
Løypekjerrdalen Vinje Løypekjerrdalen
Løypevegen Rauland, Vierli Namn relatert til skisenteret 2016 Hytteveg
Malmhaugen Rauland Ukjent namneopphav 2014 Hytteveg
Maristigen Rauland ? 2015 Hytteveg
Meisevegen Rauland Fuglearten meis 2014 Hytteveg
Midtre Livollkroken Rauland Gardsnamnet Livoll (gnr. 153/19) 2015 Hytteveg
Midtre Strandbekklii Rauland Lia Strandbekklii/Strandbekk 2024 Hytteveg
Midtre Såtehov Rauland Åsen Såtehov
Mikaelsensvegen Vinje Ein Mikaelsen var den fyrste som bygde hytte her 2014 Hytteveg
Mjølstøylvegen Vinje Mjølstøyl 2014 Hytteveg
Mogen Rauland Gardsnamnet Mogen (Argehovd) (gnr. 165/1)
Moltevegen Rauland, Raulandsgrend Planta molte 2014
Morenevegen Vinje Hytteveg 2014 Hytteveg
Motten Rauland, Vierli Åsen Motten 2017 Hytteveg, Vierli
Myrkantvegen Rauland Vegen går langs ein myrkant 2014 Hytteveg
Myrmalmvegen Vinje ? 2017 Prosjektert veg? 2 hyttetomter, nr. 7 og 9, pr. 2021
Myrvegen Rauland, Heimvegli hyttegrend ? 2014 Hytteveg
Møsvassdammen Rauland Møsvassdammen
Nabben Rauland 2015 Hytteveg
Nedre Bekkeli Rauland, Angravli ? 2015 Hytteveg. Fekk namnet Bekkeli i 2014
Nedre Bjåskar Rauland Ukjent namneopphav 2014 Hytteveg
Nedre Briskevegen Vinje, Kostveit ? 2015 Hytteveg
Nedre Drotning Vinje, Åmot Gardsnamnet Nedre Drotning (gnr. 36/6)
Nedre Farhovdstaulen ? Finnes denne?
Nedre Finnroi Vinje Eigedommen Finnroi (gnr. 93/64) 2021 Hytteveg
Nedre Fugleleiken Rauland ? 2021
Nedre Heddebruvegen Vinje, Haukeli ?
Nedre heisveg Rauland, Vierli ? 2017 Hytteveg, Vierli. Finnes denne?
Nedre Kloppemyrvegen ? Finnes denne?
Nedre Krossbakkveg Rauland Krossbakkmyri? 2015 Hytteveg
Nedre Livollkroken Rauland Gardsnamnet Livoll (gnr. 153/19) 2015 Hytteveg
Nedre Lomtjønnhaugen Vinje Lokaliteten Lomtjønnhaugen (frå Lomtjønn) 2014 Hytteveg
Nedre Miningsskar Rauland Lokaliteten Miningsskar
Nedre Nibbenutvegen Rauland, Angravli Nibbenutan 2021 Hytteveg
Nedre Sagahylvegen Vinje, Kostveit Tjønna Sagahylen 2023 Hytteveg
Nedre Slobrekk Vinje, Edland Lokaliteten Slobrekk
Nedre Staulsveg Rauland, Angravli 2014 Hyttevegen
Nedre Steinbakken Rauland Støylen Steinbakken u/ Rauland søndre?
Nedre Storhaug Rauland Lokaliteten Storhaug 2014 Hytteveg
Nedre Strandbekklii Rauland Lia Strandbekklii/Strandbekk 2024 Hytteveg
Nedre Såtehov Rauland Åsen Såtehov
Nedre Talleivsdalsvegen Vinje, Kostveit Talleivsdalen 2023 Hytteveg
Nedre Vågslidtun Vinje, Vågslid Vågslitun hotell
Neslandsvegen Rauland Grenda Nesland i Rauland
Nestestogvegen Vinje, Bøgrend Gardsnamnet Nestestog (gnr. 60/1)
Nibbenutvegen Rauland, Angravli Nibbenutan 2021 Hytteveg
Nord Vågen Rauland Gardsnamnet Vågen nordre (gnr. 168/4) Områdenamn
Nordli Rauland Gardsnamnet Nordli (gnr. 163/4)
Nordre Bitumarkvegen Rauland Gamalt lokalitetsnamn, Bitumark 2024 Hytteveg
Nordre Krossbakkveg Rauland Krossbakkmyri? 2015 Hytteveg
Nordre Kvennhushylen Vinje, Vågslid Hølen Kvennhushylen 2015 Hytteveg
Nordsida Rauland ? 2014 Hytteveg
Nordskogstubben Vinje Eigedomen Nordskog (gnr. 120/7) 2014 Hytteveg
Nordskogvegen Rauland, Øyfjell Eigedomen Nordskog (gnr. 120/7) 2014 Hytteveg
Nybustøylen Vinje Nybustaulane 2014 Hytteveg
Nylendvegen Rauland Eigedomen Nylend (gnr. 140/15)
Onnemålsvegen Rauland, Øyfjell Ukjent namneopphav 2014 Hytteveg
Ormesdal Vinje, Åmot Lokaliteten Ormsdal Nordover frå Åbøvegen ved Raulandsvn? (traktorveg)
Orrevegen Vinje Fuglearten orre 2017 Hytteveg
Osehaug Rauland Gardsnamnet Osehaug (gnr. 169/7), lokaliteten Osehaug
Parkvegen Rauland, Vierli Vierli Terrengpark? 2014 Hytteveg
Plassane Vinje, Åmot ?
Platået Vinje, Vågslid ? 2015 Hytteveg
Pynten Rauland ? 2014 Hytteveg
Ranten Rauland ? 2015 Hytteveg
Raudbergstubben Vinje, Vågslid Raudbergnuten, staulen Raudberg 2014 Hytteveg
Raudbergvegen Vinje, Vågslid Raudbergnuten, staulen Raudberg 2014 Hytteveg
Raulandsvegen Vinje / Rauland Tidlegare Rauland kommune Del av fylkesveg 37.
Ravnevegen Rauland Fuglearten ravn 2014 Hytteveg
Reinstjønnvegen Vinje Store og lille Reinstjønn? (ligg 2 km vest) 2014
Rindevegen Rauland Støylen Rinde?
Rjukanvegen Rauland Byen Rjukan Del av fylkesveg 37.
Rjupelisvingen Rauland, Heimvegli hyttegrend Konstruert namn 2014 Hytteveg
Rjupelivegen Rauland, Heimvegli hyttegrend Konstruert namn 2014 Hytteveg
Rjupestykket Rauland Namn utan særskild stadstilknytning 2014 Hytteveg
Rjupevegen Vinje Fuglearten rjupe 2014 Hytteveg
Rugdevegen Rauland Fuglearten rugde 2017 Hytteveg
Rukkemo aust Vinje Eigedomen Rukkemo (gnr. 150/10) Hytteveg
Rukkemo vest Vinje Eigedomen Rukkemo (gnr. 150/10) Hytteveg
Runningdalen Rauland, Neslandsgrend Gardsnamnet Running (gnr. 144/4)
Russbu Rauland Eigedomen Rusbu (gnr. 139/4) 2014 Områdenamn. (Det er også ein Rusbuen (hei) gnr. 139/3).
Rypevegen Rauland Fuglearten rype 2014 Hytteveg
Røsslyngvegen Rauland, Raulandsgrend Planta røsslyng 2014 Hytteveg
Rådyrvegen Rauland Namn utan særskild stadstilknytning 2014 Hytteveg
Råsalistubben Vinje, Haukeli Lokaliteten Råsalii 2024 Hytteveg
Råsalivegen Vinje, Haukeli Lokaliteten Råsalii 2014 Hytteveg
Råsehallvegen Vinje Lia Råsehallet 2014 Hytteveg
Sagahylvegen Vinje, Kostveit Tjønna Sagahylen 2023 Hytteveg
Saglivegen Vinje, Åmot Vinje sag
Sagvegen Vinje, Åmot Vinje sag
Sandstøylvegen Rauland Gardsnamnet Sandstøyl 2015
Setali Rauland Gardsnamnet Sætali (gnr. 140)
Sigrids veg Rauland ? 2018 Prosjektert veg frå Eplehagen
Sigstraumane Vinje, Vågslid Elva Sigstraumane 2014 Hytteveg
Sildrebekken Rauland ? 2017 Hytteveg, Vierli
Silkedalen Rauland, Vierli Silkedalen 2014 Hytteveg
Silkedalsporten Rauland, Vierli Silkedalen 2014 Hytteveg
Simlesjå Kjelatind Vinje, Haukelifjell skisenter Åsen Simleskjåen? 2021
Skarstøylshaugen Vinje Lokaliteten Skarstøylshaugen 2014 Hytteveg
Skigrendi Rauland Konstruert namn 2022 Hytteveg i Raulandstunet.
Skileiken Rauland Namn relatert til skisenteret 2014 Hytteveg
Skindalen Rauland Gardsnamnet Skindalen
Skitrekket Rauland Namn relatert til skisenteret 2014 Hytteveg
Skituppen Rauland Namn utan særskild stadstilknytning 2014 Hytteveg
Skivegen Rauland Namn relatert til skisenteret 2017 Hytteveg
Skjerdalen Vinje, Vågslid Skjerdalen 2014 Hytteveg
Skjerdalsrusti Vinje, Vågslid Skjerdalen 2014 Hytteveg
Skogen Vinje, Åmot Plassen Skogen
Skrubbesida Vinje, Vågslid Lia Skrubbesida 2015 Hytteveg
Skulevegen Vinje, Åmot Åmot skule
Skytjeåsen Vinje, Vågsli Skytjenuten 2014 Hytteveg
Skytthaugvegen Rauland, Heimvegli hyttegrend Støylen Skythaug 2014 Hytteveg
Skåfonnvegen Vinje Lokaliteten Skåfonn 2017 Skåfonn ligg 6 km unna, i vest!
Slengjevegen Vinje Vatnet Slengja sør for Øvre Langeidvatn 2014 Hytteveg
Sluseporten Rauland ? 2014 Hytteveg
Smørklepp Vinje Grenda Smørklepp
Smørvikvegen Vinje, Vågslid Smørviki/Smørviktjønna/-tjønnane/Smørviknuten 2014 Hytteveg
Småliane aust Rauland, Øyfjell ? 2015 Hytteveg
Småliane vest Rauland, Øyfjell ? 2015 Hytteveg
Snarvegen Rauland 2014 Hytteveg
Solbuvegen Rauland Bruket Solbu (bnr. 149/7)
Solheimsvegen Rauland ? 2017 Hytteveg
Solvegen Rauland, Raulandsgrend Konstruert namn 2022 Hytteveg i Raulandstunet
Solåsen Rauland, Raulandsgrend Konstruert namn 2014 Hytteveg
Songavegen Vinje Songavatnet 2021 Hytteveg
Sosåslii Vinje ? 2014 Prosjektert veg?
Sosåsvegen Vinje ? 2014 Prosjektert veg frå Nordskogvegen?
Spjotar Rauland Spjotar-støylane 2014 Hytteveg
Spurvevegen Rauland Fuglearten spurv 2014
Stakkstøet Vinje, Vågslid ? 2014 Hyttevei
Staulsvegen Rauland ? 2014 Hytteveg
Steimerre Vinje, Åmot ?
Steinvegen Rauland ? 2014 Hytteveg
Stokketjønnvegen Vinje Stokketjønn 2014 Hytteveg
Storegutvegen Vinje, Edland / Haukeli ?
Storhaugvegen Rauland Lokaliteten Storhaug 2014 Hytteveg
Storrlitunet Vinje, Vågslid Ein kjenner ikkje namneopphavet, men i området finn vi Storrlidalen, Storrlitjønni og Storrlineset. 2014 Hytteveg
Storrliåsen Vinje, Vågslid Ein kjenner ikkje namneopphavet, men i området finn vi Storrlidalen, Storrlitjønni og Storrlineset. 2014 Hytteveg
Strandbekklii Rauland Lia Strandbekklii/Strandbekk 2014 Hytteveg
Stuvestøylbrekka Vinje, Vågslid Stuvestøyl
Støylsvegen Vinje, Edland Gardsnamnet Støylen (og Smidjeslåtta) (gnr. 88/20)
Sud Vågen Rauland Gardsnamnet Vågen søndre (gnr. 168/1) Områdenamn, namnlaus gards- og hytteveg
Sudbøvegen Rauland, Øyfjell Gardsnamnet Sudbø
Surgravbakken Vinje, Åmot Gardsnamnet Surgrav (gnr. 31/1)
Surgravvegen Vinje, Åmot Gardsnamnet Surgrav (gnr. 31/1)
Svarttjønnvegen Vinje, Vågslid Svartetjønn 2014 Hytteveg
Svarttjønnåsen Vinje, Vågslid Lokaliteten Svartetjønnåsen 2014 Hytteveg
Svartufs Vinje, Vågslid ? 2015 Hytteveg
Svineglupvegen Rauland, Vierli / Angravli Lokaliteten Svineglupen 2014 Hytteveg
Svinhaugvegen Rauland, Angravli Lokaliteten Svinhaugen Hytteveg
Syrbekkvegen Rauland ?
Søndre Grasbekkveg Rauland, Øyfjell Støylen Grasbekk 2014 Hyttevei
Søndre Krossbakkveg Rauland Krossbakkmyri? 2015 Hytteveg
Søre Bitumarkvegen Rauland Gamalt lokalitetsnamn, Bitumark 2024 Hytteveg
Talleivsdalsvegen Vinje, Kostveit Talleivsdalen 2023 Hytteveg
Telehivet Rauland Namn utan særskild stadstilknytning 2014 Hytteveg
Terakroken Rauland ? 2014 Hytteveg
Terakullen Rauland ? 2014 Hytteveg
Teravegen Rauland ? 2014 Hytteveg
Thorsvegen Rauland ? 2015 Hyttevegen
Tjønnegrendsvegen Vinje Tjønnegrend
Tjønnveg Vinje ?
Toppen Rauland ? 2014 Hytteveg
Toresgard Rauland Gardsnamnet Toresgard
Totakvegen Rauland Vatnet Totak Del av fylkesveg 362
Trovassvegen Rauland, Øyfjell Gardsnamnet Trovatn, Trovasstjønnane
Turistbakken Rauland, Raulandsgrend Namnet er relatert til turisthotellet. 2014 Ved Rauland Høgfjellshotell
Tveiti Rauland, Raulandsgrend Gardsnamnet Tveiti
Tverrlivegen Rauland Støylen Tverrli 2014 Hytteveg
Tvitjønnvegen Vinje, Vågslid Tvitjønnane 2014 Hytteveg
Tyristubben Rauland Standardnamn, truleg utan lokal tilknytning 2014 Hytteveg
Tyrveli Vinje, Vågslid Støylen Tyrvelii 2015 Hytteveg
Tyrvelivegen Vinje, Vågslid Støylen Tyrvelii 2014 Hytteveg
Tømmervegen Vinje, Kostveit ? Hytteveg
Uglevegen Rauland Fuglearten Ugle 2014 Hytteveg
Utgardsvegen Vinje, Haukeli Gardsnamnet Utgarden (gnr. 96/1)
Utsikten Rauland ? 2014 Hytteveg
Utspringet ? 2017 Finnes denne?
Uvassvegen Rauland Vatnet Uvatn (vatn med U-form) 2014
Vaddemovegen Rauland, Øyfjell ? 2015
Varlandsvegen Rauland Gardsnamnet Varland (gnr. 160/2) Fv 3416
Varmevoll Rauland Stølen? Varmevoll
Vassenden Vinje, Vågslid ? 2015 Hytteveg
Vatjønnvegen Vinje Vatjønni og Øvre Vatjønn 2014 Hytteveg
Vegli Rauland ? 2014
Vehusvegen Vinje Gardsnamnet Vehus (Vihus) Hytteveg
Venli Rauland, Øyfjell 2014 Hytteveg
Verkstadvegen Vinje, Åmot Åmot industriområde
Vesle Breivassvegen Rauland, Øyfjell Vesle Breivatn 2015 Hytteveg. Fekk namnet Breivassvegen i 2014
Vesle Holtar Rauland Støylen Holtar 2014 Hytteveg. Fekk namnet Holtar i 2014
Vesle Kjelingnuten Rauland Vesle Kjelingnuten 2014 Områdenamn, hyttegrend
Vesle Leirbekkvegen Rauland Leirbekk 2014 Hytteveg
Vesle Talleivsdalsvegen ? Finnes denne?
Vest Førnes Rauland Gardsnamnet Førnes Gardsveg
Vestlivegen Rauland ? Hytteveg
Vestre Finnroi Vinje Eigedommen Finnroi (gnr. 93/64) 2021 Hytteveg
Vestre Heimveglivegen Rauland, Heimvegli hyttegrend Gardsnamnet Heimvegli (gnr. 151/8) 2024 Hytteveg
Vestre Strandbekklii Rauland Lia Strandbekklii/Strandbekk 2024 Hytteveg
Vesåsvegen Vinje, Bøgrend Gardsnamnet Vesås (gnr. 63/1)
Vetrevegen Rauland Ukjent namneopphav 2014 Hytteveg
Vierbu Rauland, Vierli Gamal hytte «Vierbu»? 2014 Hytteveg
Vinjevegen Vinje Vinje kommune
Vollvegen Rauland, Raulandsgrend ? 2014 Hytteveg i Raulandstunet
Vådalen Rauland Vådalen
Vågslidtun Vinje, Vågslid Vågslitun hotell 2015
Vågslidvegen Vinje, Vågslid Gardsnamnet Vågsli, Grenda Vågsli 2014
Våmartveit Vinje, Våmartveitgrend Gardsnamnet Våmartveit
Våmartveitvegen Vinje, Bøgrend / Våmartveitgrend Gardsnamnet Våmartveit
Vårli Rauland Bruket Vårli Områdenamn
Ævungsmyri Rauland, Raulandsgrend Ævungsmyri 2014 Hytteveg
Ørnereiret Namn truleg utan særskild stadstilknytning 2014 Hytteveg
Øvre Arbuneset Vinje, Vågslid Lokaliteten Arbuneset 2021 Hytteveg
Øvre Bekkeli Rauland ? 2015 Hytteveg. Fekk namnet Bekkeli i 2014
Øvre Bjåskar Rauland Ukjent namneopphav 2014 Hytteveg
Øvre Briskeveg Vinje, Kostveit ? 2015 Hytteveg
Øvre Drotning Vinje, Åmot Gardsnamnet Drotning (gnr. 36/1)
Øvre Farhovdstaulen Rauland Støylen Farhovd 2014 Hytteveg
Øvre Finnroi Vinje Eigedommen Finnroi (gnr. 93/64) 2021 Hytteveg
Øvre Heddebruvegen Vinje, Haukeli ?
Øvre Heisveg Rauland, Vierli ? 2017 Hytteveg, Vierli
Øvre Kloppemyrvegen ? Hytteveg. Frå Kolåsvn. til Taddeivsnuten
Øvre Krossbakkveg Rauland Krossbakkmyri? 2015 Hytteveg
Øvre Livollkroken Rauland Gardsnamnet Livoll (gnr. 153/19) 2015 Hytteveg
Øvre Lomtjønnhaugen Vinje Lokaliteten Lomtjønnhaugen Hytteveg
Øvre Miningsskar Rauland Lokaliteten Miningsskar
Øvre Skjerdalen Vinje, Vågslid Skjerdalen 2015 Hytteveg
Øvre Skrubbesida Vinje Lia Skrubbesida 2021 Hytteveg
Øvre Slobrekk Vinje, Edland ?
Øvre Staulsveg Rauland, Angravli ? 2014 Hytteveg
Øvre Steinbakken Rauland Støylen Steinbakken u/ Rauland søndre?
Øvre Svineglupvegen Rauland, Angravli Lokaliteten Svineglupen 2014 Hytteveg
Øvre Såtehov Rauland Åsen Såtehov
Øyfjellvegen Vinje / Rauland Bygda Øyfjell
Øygardsvegen Vinje Gardsnamnet Øygarden (gnr. 43/1)
Øykjeli Vinje Her er mange namn med Øykjeli: Øykjelistaulen, staulen Øykjelii, staulen Øykjelibakken og Øykjelihølen 2014 Hytteveg
Åbøvegen Vinje Gardsnamnet Åbø, Åbøgrend
Ålmannvegen Vinje, Vågslid Lia Allmannahallet? 2014 Hytteveg
Ålmannåsen Vinje, Vågslid Lia Allmannahallet? Hytteveg
Åmotvegen Vinje, Åmot Plassen Åmot ved Leirlid bru
Åmyri Rauland Bruket Åmyri
Åsbogdalen Rauland Åsbokdalen 2014 Hytteveg. Tidlegare Åsbekkdalen
Åsbrekkvegen Vinje Støylen Åsbrekk 2014 Hytteveg
Åsevegen Vinje, Åmot Plassen Åse

Kilder

Det følgjande er hovedkjeldene for oversikten; i tillegg kjem ei rekke strøopplysningar frå ymse artiklar og kommunale kjelder som det ikkje vil vere hensiktsmessig å nemne her, men som heller høyrer heime i dei enkelte omtalane av vegane.

  • Notisar og referater frå kommunale namnsettingssaker i lokalavisene
  • Diverse kommunale dokumenter med tilknytning til namnsetting av vegar
  • Skatteetaten: Oversikt over gyldige gatenavn for 2020
  • Vinje kommunestyre: PS 14/34 Slutthandsaming av vegnamn og områdenamn for hyttefelt i Vinje
  • Vinje kommune: Arkiv saknr. 2012/534: Vegnamn for hyttefelt i Vinje kommune