Ytong

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ytong-fabrikken på 1960-tallet.
Foto: Widerøe
Faksimile, del av faktura fra Norsk Ytong, 1957.

A/S Norsk Ytong var en industribedrift på Sem mellom Hokksund og Vestfossen i Øvre Eiker i Buskerud. Bedriften produserte ytongelementer, et isolerende, bærende, ikke brennbart, uorganisk materiale som egnet seg for bygging av murhus som næringsbygg og leiligheter med mer. Det ble et populært bygningsmateriale for boliger, industribygg og lager. Råmaterialet var kalk, sand og aluminiumspulver. Fabrikken ble grunnlagt i 1951. Den fusjonerte etter hvert med Siporex og ble seinere overtatt av Norcem og deretter H+H Celcon. Produksjonen ble nedlagt i 2000.

Ytong var den største industrietableringen i Øvre Eiker kommune i perioden fra 1935 til 1972. Bak selskapet sto storbedriftene Christiania Spigerverk og Norsk Hydro, og produksjonen skjedde på lisens fra de svenske patentinnehaverne. Produktet var en type gassbetong, basert på en oppfinnelse av den svenske ingeniøren Axel Eriksson. I Sverige hadde produksjonen startet alt i 1929.[1]

Produksjonen på Sem startet i mars 1952 med 50 ansatte og en årsproduksjon på 28 000 kubikkmeter elementer. Virksomheten økte raskt, og 1959 var det blitt 216 ansatte og en produksjon som hadde økt til 126 000 kubikkmeter. Råstoffet var skiferkalk, som i stor grad fantes lokalt på Eiker. Virksomheten var arbeidskrevende og svært konjunkturutsatt.[2] Bedriften hadde sportilknytning til jernbanen.

A/S Norsk Ytong fusjonerte etter hvert med firmaet Siporex, og navnet ble endret til Siporex-Ytong. I 1968 kjøpte den nye sementprodusenten Norcem opp fabrikken, og navnet ble endret til Norcem-Siporex. Bedriften fikk deretter en stor ordre på eksport av materialer til et prosjekt i Elfenbenskysten. Et problem var lagring av ferdigprodukter utendørs, som var veldig utsatt for vær og vind. Tidlig i 1970-årene ble det derfor satt opp et mer moderne og høyt lagerbygg med mange kraner. Bedriften gikk konkurs i 1988[3], men produksjonen startet opp igjen et par år seinere med det britiske konsernet H+H Celcon som eier. Produksjonen ble endelig nedlagt i år 2000. Fabrikkområdet har seinere blitt tatt i bruk som Eiker Næringspark, der det i dag ligger ulike typer næringsvirksomhet. Store deler av næringsparken brant 25. oktober 2012, men ble raskt bygget opp igjen.

Referanser

  1. Skeie s.125
  2. Skeie s.126
  3. Skeie s.286


Kilder


Galleri

Ekstern lenke


Eiker Leksikons logo.jpeg Ytong inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!