Hjelp:Importere sider (retningslinjer)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Retningslinjer på Lokalhistoriewiki

Brukerkontoer

Innhold og samskriving

Juridiske spørsmål

Tekniske/praktiske spørsmål

Lokalhistoriewiki har sine eigne særtrekk. Oftast er det best å skrive artiklar frå grunnen av her, men av og til kan det vera aktuelt å overføre ein artikkel frå Wikipedia eller ein annan nettstad som bruker MediaWiki-programvaren (og med lisens som tillet gjenbruk). Den beste måten å gjera dette på å eksportere artikkelen derifrå til ei fil, og så importere denne fila hit. På den måten kan historikken av brukarbidrag og versjonar inkluderast her. Dette er ein klår fordel i forhold til lisensieringa av artikkelen.

Lokalhistoriewiki krev at du legg følgjande malar på artiklar som blir importerte frå Wikipedia:


Creative Commons License Denne artikkelen er heilt eller delvis basert på artikkelen «Importere sider (retningslinjer)» frå Nynorsk Wikipedia og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast slik det er oppsett i lisenstekst for cc-by-sa 3.0. For ei liste over bidragsytarar til den opphavlege artikkelen, sjå endringshistorikk knytt til den opphavlege artikkelen. For ei liste over bidragsytarar til denne versjonen, sjå endringshistorikk knytt til denne sida.
Artikkelen bør gjennomgåast for å tilpasse innhald og vinkling til lokalhistoriewiki.no. Sjå Hjelp:Skilnader frå Wikipedia for meir informasjon.

Creative Commons License Denne artikkelen er helt eller delvis basert på artikkelen «Importere sider (retningslinjer)» fra Wikipedia på bokmål og riksmål og kan kopieres, distribueres og/eller endres slik det er angitt i lisenstekst for cc-by-sa 3.0. For en liste over bidragsytere til den opprinnelige artikkelen, se endringshistorikk knyttet til den opprinnelige artikkelen. For en liste over bidragsytere til denne versjonen, se endringshistorikk knyttet til denne siden.
Artikkelen bør gjennomgås med tanke på tilpasninger til lokalhistoriewiki.no. Se Hjelp:Forskjeller fra Wikipedia for mer informasjon.


Sjå også