Christian Piro

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Christian Piro er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

Christian Piro (født 31. oktober 1867 i Vestre Aker, død 17. desember 1925) var byråkrat.

Piro var sønn av sorenskriver Andreas Piro og Octava Amalie f. Heltberg, og ble født på Solbakken ved Frøen. Han tok eksamen artium på latinlinja ved Aars og Voss skole i 1887, anneneksamen i 1888 og cand.jur.-graden ved universitetet i 1893.

Han gikk den vanlige juridisk-byråkratiske karriereveien ved først å være edsvoren fullmektig i Søndre Hedemarken sorenskriveri. I 1898 gikk han herfra til Kirkedepartementet, før han i 1899 kom til Jernbanestyrelsen som sorterte under Arbeidsdepartementet. Han ble sekretær i 1903.

Om personlige interesser het det: «at han snart anonymt, snart under signatur eller navn har leveret en mængde opsatser i aviser og tidsskrifter med emner fra det strafferetslige og civilretslige gebet, reisebeskrivelser, kommunikationsvæsen. Kunst i lange baner og sporadisk litterær kritik. Hans præstationer som maler og musiker er under al kritik men hans samling av bøker er bra. Hans interesser og beskjæftigelser er forøvrig fotture og havestel. Fotturer blev der meget av; et Norges kart med turerne indtegnet med blaablyant ser ut som et fiskenet. Naar han kan faa paa gamle bukser og en busserul og uforstyrret kan faa stelle med jord og gjødsel og gjøre det rigtig delikat for blomsterne, liker han sig».

Christian Piro giftet seg i april 1900 i Vang med Anna Steen (1875-1940), datter av en av Hamars ledende menn, Andreas Steen (1829–1903) og dennes andre kone Olga Marie Sophie f. Bock (1850–1932). De fikk en sønn i 1908, Berge Andreas, som imidlertid døde et halvt år gammel. Den neste sønnen Wilhelm havnet i fotografi- og filmbransjen, mens Rolf Piro jobbet innen belysning.

Familien bodde på forskjellige steder. I 1900 bodde de på Rosenhøi i Østre Aker, i 1910Kollen i Slemdal-distriktet. Familien kom seinere til SolhøgdaMalurtveien 9 på Malurtåsen. Det ble imidlertid ikke mange år for Christian Piro her i Østre Bærum, en blanding av landlig stillhet og voksende togpendlerforstad. Han døde av lungebetennelse kun 58 år gammel. Enken måtte ta seg produksjonsarbeid i hjemmet for å forsørge familien.

Kilder