Asmus Lenschow

Asmus Lenschow (født 1807 i Schönberg, Mecklenburg, død 1883 i Christiania) var murmester og arkitekt som virket i Christiania.

Han var i flere tiår svært aktiv, både som byggmester med å oppføre bygninger tegnet av andre arkitekter, men også ved egne tegnede prosjekter. I førstnevnte kategori er for eksempel Nordstrand kirke fra 1865, tegnet av arkitekt Jacob Wilhelm Nordan og mange av villaene som Georg Andreas Bull tegnet til Homansbyen.

Som arkitekt og byggmester sto bak både leiegårder, villaer og en mengde fabrikkbygninger og pakkhus.

Også tre av hans sønner, Stener (1842–1937), Anders Henrik (1844–1905) og Karl Petter (f. 1860) ble arkitekter og arbeidet til dels sammen med faren før de etablerte seg på egen hånd.

I 1872 etablerte han Lilleberg teglverk som lå på Ensjø ved det som den gang var krysset Gladengveien/Ensjøveien som den gang lå høyere opp i Gladengveien. Det er grunn til å tro at han på denne måten sikret leveranser av byggematerialer til egne prosjekter.

Viktige arbeider

Galleri

Kilder