Brenna (Kongsvinger gnr. 6/7)

Brenna er et småbruk i Kongsvinger kommune og var opprinnelig en husmannsplass under Skansgården i tidligere Vinger kommune. Plassen ble ryddet etter 1801 og ingen av de første husmennene ble her i lengre tid.

Brenna
Brenna gnr. 6 7 Skansgården Kongsvinger kommune.jpg
Småbruket Brenna.
Først nevnt: 1810
Utskilt: 1944
Sokn: Vinger
Fylke: Innlandet (Hedmark)
Kommune: Kongsvinger
Gnr.: 6
Bnr: 7
Type: Småbruk (tidligere husmannsplass)
Kartutsnittet fra 1800 viser beliggenheten til husmannsplassen Brenna og naboplassene Nytorpet, Enger og Haugen. Svind Kiern er det som i dag er Smestadtjennet. Kartverkets historiske arkiv

Nils Pedersen født 1780 på Gaustadvangen i Eidskog og Inger Olsdatter født 1785 fra Rustad er de første kjente brukerne av Brenna. Av deres ti barn ble fire født her i årene 1810 til 1818. Familien flyttet senere til Pustut under Sigernes.

Neste bruker var Morten Pedersen Liukoinen født 1777 fra Lindberget i Brandval og Olia Petersdatter Soikkainen født 1788 fra Utgårdstangen på Austmarka. To av deres sju barn ble født på Brenna. De fem andre ble født på Haukelia øvre som Morten Pedersen ryddet fra omkring 1820.

Etter dem kom Tor Olsen født 1771 fra Nordlia under Vestfjell i Eidskog hit. Tor og ektefellen i hans andre giftemål, Olia Isaksdatter Laukkainen født 1794 fra Berger vestre i Eidskog, fikk fem barn. De fire eldste ble født på Brenna i årene 1823 til 1830 før familien flyttet til Fåfenga på Speismark.

Ved folketellingen i 1865 har Hans Hansen født 1789 på Lystad i Brandval overtatt på Brenna. Hans er enkemann etter at hustruen Marte Johansdatter Pentikäinen født 1781 på Hofossmoen i Brandval døde året før. Sammen med Hans bor sønnen – også han med navn Hans Hansen, samt barnebarnet Hanna Embretsdatter 13 år og tjenestepiken Johanne Johansdatter 45 år fra Brandval.

Det var verken husdyr eller åker på Brenna i 1865, men i 1875 ble det fødd 2 kyr, 1 kalv og 6 sauer, sådd 1 skjeppe bygg og 1½ tønne blandkorn og satt 3 tønner poteter.

I 1875 er sønnen Hans (1825 – 1890) husmann med jord på Brenna. Han hadde to år tidligere giftet seg med Berthea Oldatter født i 1831 på Lystad – samme fødested som både ektemannen og svigerfaren. Sammen hadde ekteparet datteren Inger Mathilde født 1873. Hans den eldre døde på Brenna i 1880.

I 1890 kom sagmester Hans Olsen Linnerud (1853 – 1922) fra Sør-Odal til Brenna og hustruen Maren Martinsdatter (1856 – 1915) fra Enger under Gjøsegården. Sammen fikk de barna Agnes Kristine i 1884, Marie i 1887, Olga i 1889, Ole i 1892 og Harald i 1894. Den eldste av de to guttene, Ole, overtok etter faren.

Ole Hansen Brenna d. 1975 giftet seg i 1915 med Thea Kristiansdatter (1890 – 1974) fra Sætre i Hof. Ved folketellingen i 1920 livnærer Ole seg med "Jordbruksarbeid og skogskjøring med egen hest". Ole og Thea nå med patronymet Hansdatter, har ved tellingen barna Marthea Kristine født i 1815, Helge Kristoffer i 1917 og Olaf Trygve i 1919. Sammen med dem bor også barnas farfar, Hans Olsen, som nå er alderspensjonist og bidrar med "småarbeider" på bruket. Thea og Ole fikk tre barn til på nittentjue-tallet, Klara Helene i 1922, Hans Kristian i 1925 og Mentz Johannes i 1929.

Brenna ble skyldsatt i 1944 etter en skyld av mark 1,26 etter at Ole Brenna hadde kjøpt plassen to år tidligere.

Matrikkelutkastet av 1950:

7 Brenna 1 mark 26 øre Ole Brenna

Kilder og litteratur

Koordinater: 60.19454° N 12.10646° Ø