Conradi: Forskjell mellom sideversjoner

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
(begynner å rydde)
Ingen redigeringsforklaring
Linje 1: Linje 1:
{{under arbeid}}
'''[[Conradi]]''' er ei norsk slekt med danske røtter. Som stamfar regnes ''Johan David Conradi (1708–1771)'', byfogd i Nibe på [[Jylland]]. Tre av hans sønner bosatte seg i Norge, og to av dem har nålevende etterslekt som bærer navnet Conradi.
'''[[Conradi]]''' er ei norsk slekt med danske røtter. Som stamfar regnes ''Johan David Conradi (1708–1771)'', byfogd i Nibe på [[Jylland]]. Tre av hans sønner bosatte seg i Norge, og to av dem har nålevende etterslekt som bærer navnet Conradi.Sideversjonen fra 4. jan. 2019 kl. 10:11

Arbeid pågår: Vennligst ikke rediger artikkelen mens arbeidet pågår. Se redigeringshistorikken for detaljer.

Det har trolig ikke vært gjort noen endringer på artikkelen den siste uka. I så fall kan denne markeringa fjernes, men sjekk redigeringshistorikken og eventuelt diskusjonssida først.

Conradi er ei norsk slekt med danske røtter. Som stamfar regnes Johan David Conradi (1708–1771), byfogd i Nibe på Jylland. Tre av hans sønner bosatte seg i Norge, og to av dem har nålevende etterslekt som bærer navnet Conradi.

Kjente medlemmer av slekta

 • Johan David Conradi (1708–1771), byfogd i Nibe på Jylland. Gift med Marianne Christence Jørgensdatter Agersborg (1724-86).
  • Jørgen Agersborg Conradi (1752–1785), tollforvalter i Fredrikshald. Gift i 1775 med Anna Sophia Berg.
   • Johan David Conradi (1775–1822), overkrigskommissær og skattefogd i Christiania. Gift i 1802 i Akershus slottsmenighet med Anna Margrethe Boy (1776 Aker-1831), dtr. av Jacob Boy og Jacobæa Marie Hiorth (dtr. av Povel H. og Bolette Christine Stockfleth).
   • Nils Jørgen Conradi (1776–1835), apoteker i Tønsberg. Gift i 1804 på Fredrikshald med Helene Kristine Henne (1783 Brunlanes-Tønsberg 1833), dtr. av sogneprest Andreas Christian H. og Kristine Bisgaard.
    • Andreas Christian Conradi (1809–1868), lege og høygradsfrimurer, 1859 Ordførende Mester i Leoparden (etterfulgt i denne stilling i 1864 av nedennevnte Fredrik Adolf Haslund) , 1863 Ordf. M. i Stuartlogen, ridder av Carl XIIIs orden 1867. Gift i 1833 med Gormine Sophie Gorm (1810 Horsens-83), dtr. av kjøpm., senere toller Jochum Carl G. og Hedevig Sophie Bisgaard.
     • Johan Gottfried Conradi (1835–1919), lege i Kristiania. Fra 1902 det norske frimureris Styrende Mester og etterfulgte 1905 kong Oscar II som Landsstormester for Norge. Gift i 1876 med Mette Amalie Wilhelmine Kirsebom (1854-), dtr. av grosserer og konsul i Kristiansand, Gabriel Block K.[1] (1814-86) i Kristiansand og Francisca (Fransiska) Birgitte Rode Bock (1821-1900) og altså søster av Gerda Francisca Kirsebom (1850 Kristiansand-81), som 17 år gammel ble forlovet med Oscar Mørch (1845-97) på et nyttårsball og gift med ham i Kristiansand den 11. mai 1871. Etter hennes tidlige død giftet han seg 2. gang i 1885 i Christiania med Johanne Sofie (Lilla) Graah (1858 Cha.-), dtr. av fabrikkeier Knud Graah og nedennevnte Helene Marie CONRADI. Lilla Mørch født Graah flyttet som enke til sin sønn Ole Jacob Mørch (1889-1965), disponent i A/S Knud Graah & Co., morfarens gamle forretning, og dennes helsøster Helene Marie Mørch (1886-) var oppkalt etter sin mormor Helene Marie Conradi og ble i 1916 gift med gullsmed Eiler Hagerup Krog Prytz (1883-1963), en bror av frimurer og senere NS-finansminister etc., Anton Frederik Winter Jakhelln Prytz[2] (1878-1945), som var en sentral figur i NS-bevegelsen fra grunnleggelsen av i 1933.
     • Helene Marie Conradi (1837–1866). Gift i 1857 med industrigründer Knud Graah (1817-1909), se slekta Graah.
     • Axel Conradi (1845 Christiania-1910 sst.), generalkonsul i Genova. Gift i 1890 med Petrea Caroline Wedel Jarlsberg (1856 Elingård i Onsø-1934 Oslo), dtr. av baron Anton Frederik Wedel Jarlsberg og Susanna Sophie Catharina Siewers.
    • Anne Margrethe Conradi (1816-43) gift i Tønsberg i 1842 med myntguardein på Kongsberg, Hans Leonhard Steenstrup (1810 Kongsberg-sst. 90), sønn av sølvverksdirektør Paul Steenstrup og Mathea Bernhardine Collett.
    • Johanne Andrea Conradi (1818-51) gift i 1843 med Joachim Andreas Koht (1805 Kongsberg-84 Tromsø), farmasøyt (hos sin svigerfar i Tønsberg), apoteker i Tromsø og farfar til historikeren, utenriksminister Halvdan Koht.
    • Johan Gottfried Conradi (1820–1896), musikklærer i Christiania. Ugift.
  • Johan Christian Conradi (1755–1821), postmester i Fredrikshald. Gift 1. gang i 1779 med Christine Schmidt (Smit) (1761 Danmark-1807), sannsynligvis en naturlig datter av kong Frederik V (12 barn); gift 2. gang i 1808 med Maren Cathrine Haslund (1781-1852), dtr. av kjøpmann på Fredrikshald Jacob Haslund og Anne Sophie Amalie Tambs (5 barn). - Se Hausmann (utdypende artikkel), under omtalen av Christiana Friederica v. Brüggemann (1712-60) (gift i 1735 på Ulriksholm med Adam Gottlob v. Moltke), om hvordan den senere kong Frederik V allerede den 3. juni 1744 - som kronprins - lot seg oppta i frimurerlogen St. Martin i København, i en ellers pietistisk tid under Christian VI.
   • Johanne Margrethe Conradi (1780 Fredrikshald-1820 Stavanger). Gift i København i 1799 med Laurits Leganger Stang (1775 Fredrikshald-1836 Bergen), sorenskriver i Nordhordland, se Stang (slekter). Hun var mor til statsminister Frederik Stang (1808-84), som atter var far til statsminister Emil Stang (1834–1912).
   • Christence Magdalene Conradi (1782-1842) gift på Fredrikshald med rådmann i Bergen, Rasmus Hansson (1775 Trondheim-1840 Bergen).
    • Christian Rasmus Hansson (1807-72) gift 1. gang i 1833 med Emilie Michaeline Falck (1811-35); gift 2. gang i 1837 med Harriet Marie Mørch (1816-1903), hvis søster Othilie Marie Mørch (1818-45) i ekteskap med Ole Mørch (1811-50) ble far til ovennevnte Oscar Mørch (~ 2° Lilla Graah).
     • Av II: Emilie Michaeline Hansson (1838-1909) gift i 1864 med Jacob Fredrik (Fritz) Christian CONRADI (1832 Cha.-1909 sst.), amtskasserer i Bratsberg, sønn av Carsten Baltazar C. (og Jacobine Fredrikke Schilling, dtr. av general Jacob Fr. S. og Eleonore Catharina von Deden: se Schilling (slekt)), nest yngste sønn av ovennevnte Johan Christian Conradi og 1. hustru Christine SCHMIDT. - Emilie Michaelines helbror Michael Skjelderup Hansson (1839-1922), adv., adm. dir. Storebrand, ble i 1866 gift med Julie Caroline Cathrine Lasson (1842-1922).
   • Adolphine Christine Conradi (1784 Fredrikshald-1863 Christiania) gift i 1809 med kjøpmann på Fredrikshald Hans Fredrik Haslund (1784-1822) (mor: Anne Sophie Amalie TAMBS), hvis sønn, Fredrik Adolph (Adolf) Haslund (1810-86), ble opptatt i frimurerlogen St. Olaus til den hvide Leopard[3] i 1843 og endte opp som Ordførende Mester i 1864 (han etterfulgte ovennevnte Andreas Christian Conradi og ble selv etterfulgt i 1874 av Jacob Vogt) samt ridder av Carl XIIIs orden i 1874.
   • Fredrik Henrik Conradi (1790–1854). Gift 1. gang i 1818 med Peroline Amalie Olsen (1798-1847), dtr. av skipsfører Peder Olsen og Anne Margrethe Feght.
    • Jacob Feght Conradi (1826–1899), politimester i Sarpsborg. Gift i 1848 i Cha. med Claudine Olava Colditz (1828-1911), dtr. av smedmester Hans Emanuel C. og Anne Olsen.
     • Theodor Conradi (1854–1941), kunstmaler og apoteker i Harstad. Gift i Arendal i 1888 med Anna Wagle (1869 Arendal-1952 Harstad), dtr. av skomakermester Tellef Christian W. og Anne Knutsen.
   • Av II: Johan Marenus Conradi (1812 Fredrikshald-71 Askim), sorenskriver. Gift 1844 i Tune med Ingeborg Hedevig Vogt (1822 Tune-1901), dtr. av prost og sogneprest til Tune Johan Nielsen Vogt og Henriette Elisabeth Lorenzine Juhl.

Litteratur

 • Conradi i Store norske leksikon.
 • Cappelen, Hans: Norske slektsvåpen, Oslo 1969, side 83.
 • Familien Conradi i Norge (1912): https://www.nb.no/nbsok/nb/7aa25e31bb3f14c1462663b1338b2204?index=1#0
 • Stang, Ulrich: «Den Fredrikshaldske slekt Stang med opplysninger om dens kognatiske descendens», Tredje reviderte og àjourførte utgave 1959, kap. 10 « Hvem var Christine Schmidt?», s. 482-484.