DNT Drammen og Omegn

DNT Drammen og Omegn tidligere Drammens og Oplands Turistforening (DOT) er en lokalforening i familien Den Norske Turistforening (DNT). DOT blei stifta 16. februar 1888 og er en av landets eldste og største turistforeninger med over 9000 medlemmer (i 2013) fra Hurumlandet i sør til Finse i nord. På årsmøtet i 2014 ble foreningens navn endret til DNT Drammen og Omegn.

Butikken til DNT Drammen og omegn. Foto: Anne Woie, 2018

DNT Drammen og Omegn arbeider for å legge forholdene til rette for friluftsliv i skog og fjell både sommer og vinter. De merker og holder i stand vel 900 km turløyper og driver 15 turisthytter/anlegg; 7 i fjellet og 3 i Finnemarka nord for Drammen, 1 hytte ligger på KoboltgruveneSkuterudåsen i Modum, og et anlegg ligger på øya Killingholmen i Sandebukta - den ubetjent turisthytta Veslekillingen. Her ligger også Camp Killingen - et leirsted som drives i samarbeid med Kirkens Bymisjon Drammen. I Strømsåsen like sør for Drammen sentrum ligger Blektjernstua. På Gyldenløve Brygge på Strømsø i Drammen ligger Gyldenløve Kajakklubbs base.

Se også

Referanse

Lenker