Enebakk kommune

Enebakk kommune ligger i Akershus fylke. Kommunen grenser til Oslo, Rælingen, Lørenskog, Lillestrøm, Nordre Follo og Indre Østfold.

Enebakk
Grensesten med kong Haakon 7.s monogram ved RV 120 på grensen mellom Enebakk og Hobøl. Foto: Siri Johannessen (2016).
Basisdata
Kommunenummer 3220
Fylke Akershus
Kommunesenter Kirkebygda
Areal 0  km²
Areal land 0  km²
Areal vann 0  km²
Folketall ukjent kode (2023)
Målform Bokmål
Nettside Nettside
Grensesten H7-monogram Hobøl-Enebakk.JPG
Grensesten med kong Haakon 7.s monogram ved RV 120 på grensen mellom Enebakk og Hobøl.
Foto: Siri Johannessen (2016).

Kommunens administrative senter ligger i Kirkebygda. I tillegg består Enebakk av de to andre delområdene Flateby og Ytre Enebakk. Kirkebygda og Flateby har tradisjonelt vært orientert mot Lillestrøm, mens Ytre Enebakk har vært orientert i retning Nordre Follo. Dalefjerdingen, den sørligste delen av Kirkebygda, har vært preget av sin nærhet til Indre Østfold.

Bygda har navn etter prestegarden, som i gammalnorsk tid het Ignarbakki. Elva Preståa gikk sannsynligvis under navnet Ign på denne tida, så betydningen er altså «bakken ved elva Ign». Disse historiske navna er tatt opp igjen i nyere tid, som nemning på bygdas forsamlingslokale (Ignarbakke) og Enebakk historielags tidsskrift (Ign).

Kommunen er med i regionrådet Follorådet sammen med de andre kommunene i Follo.

Enebakk bygdetun i Kirkebygda har fire bygninger med Enebakk kirke som midtpunkt.

Enebakk kirke er en steinkirke fra middelalderen. Den ble påbegynt antagelig før 1200 og senere utvidet 1520. En del inventar fra middelalderen, bl.a. døpefont og madonnafigur, Enebakkmadonnaen, originalen henger nå i Oldsaksamlingen i Oslo. Enestående smijernbeslag fra middelalderen. Altertavle, prekestol og benker fra 1600-tallet. Interessante kalkmalerier avdekket under restaureringen i 1967. Mari kirke i Ytre Enebakk er en tømmerkirke oppført 1761.

Enebakk har flere kjente gårder, fra tidligere tider Flateby; av kjente nåværende gårder kan nevnes Børter (fredet hovedbygning fra 1771), Ekeberg og Bjerke bruk. I Østmarka, nordvest i kommunen nær grensen mot Nordre Follo, ligger Skiforeningens sportsstue Vangen.

Kilder og litteratur

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!