Fedje og folket/Forkortingar og ordtydingar

adjunkt lærar

agnusdei sølvkjede

am. amerikansk

ambar tre-kar

arb. arbeida, arbeidar

arb. Bjelland hermetikkarbeidar på Chr. Bjelland & Co AS/Norway Foods Ltd AS

b. bind, band

-b. boka (t,d, Herøyb.)

bnr bruksnummer

bygsel leige av jord, som oftast på livstid

-d dotter (t.d. Hansd)

d. død

dg dagar

em. enkjemann

f. fødd

fl. flytta

fot 31,375 cm

g. gift

g.m. gift med

g.1.g. m. gift første gong med

gnr gardsnummer

gravl. gravlagd

innerst person eller familie som leigde husrom hjå andre og hadde eige hushald

jf jamfør, sjå

jordebok liste over jordeigedommar

kn kanne = 4,05 liter

koppskatt personskatt (av tysk Kopf = hovud)

kr krone, mynteining frå 1875

kvitel sengeteppe

kyrlag måleeining for husdyr, 1 kyrlag = 1 storfe (ku/okse) = 6 sauer = 6 geiter = 2 svin = ½ hest

landvare skatt pr båt pr fiske, var mest vanleg på fiskeværa i Nord-Noreg

laup smørvekt, 1 laup = 72 merker = 15,4 kg

leidang skatt

leiglending ein som leigde/bygsla jord

lest skipsmål, 1 kommerselest = 2,08 netto registertonn

m.a. mellom anna

mark = 249 gram

matrikkel liste over jordeigedom og skattegrunnlag

md månad/ar

mv. med vidare

navar bor

pund (bismer) pund = 5,977 kg

rdl riksdalar = 4 ort à 24 skilling, mynteinig fram til 1813

s side

salig avdød

samb.m. sambuar med

spd spesiedalar = 5 ort à 24 skilling = 4 kroner, mynteining frå 1816 til 1875

s.å. same år

t.d. til dømes

tiend skatt, ⅒ av årsproduksjonen

tn tønne = 139 liter

tub. tuberkulose, tæring

utsåd det som vart sådd

vampe yttertrøye

våg måleeeining, 1 våg = 72 merker = 18,52 kg

åbot vedlikehald av hus


Fedje komm.svg Fedje og folket/Forkortingar og ordtydingar er henta frå Fedje og folket av Arvid Skogseth, og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Denne digitale, oppdaterte utgåva av gards- og ættesoga for Fedje kommune vart utarbeida av Skogseth i 2022. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen. Ein kan også melde frå på epost til arviskog(krøllalfa)online.no.

Sjå også: ForsideBakgrunnLitt allmennsoge om FedjeForordLesarrettleiingForkortingar og ordtydingarShort introduction in EnglishKjelderLitteratur