Fredrik Langes gate 6

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 4. mar. 2024 kl. 15:08 av Cnyborgbot (samtale | bidrag) (Robot: Endrer mal: Thumb høyre)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Her, på nedsiden av det gamle hotellet og ut i gata, lå det gamle nr. 6. I dag har tilbygget til det gamle SAS-hotellet adressen Fr. Langes gate 4.
Foto: Einar Dahl 2017
Interiør fra Markus Skanckes leilighet, han og familien bodde her på slutten av 1800-tallet.
Foto: Ukjent (1890-årene).
Fredrik Langes gate 6, midt i bildet, slik huset fortonet seg fra Smørtorget før bybrannen i 1948.
Foto: Peter Wessel Zapffe (1916?).
Etter bybrannen ble huset liggende fritt og åpent. Vi skimter hotellet helt til høyre.
Foto: Tromsø museum Ca. 1960

Fredrik Langes gate 6 i Tromsø ble over hundre år. Bygningen er nevnt i skriftlige kilder fra 1865 og framover, men på slutten av 1970-tallet ble den revet. Det nye SAS-hotellet trengte mer plass. - Gammelt matr.nr. 208.

M.W. Holmboe & Søn

M.W. Holmboe fikk målebrev på grunnen datert 3. feb.1821, tinglyst 24. jan. 1842.

Hjemmelsbrev på eiendommene Bankgata 1, Fredrik Langes gate 4, 6, 8 og Sjøgata 11, i 1857.

M.W. Holmboe & Søn eide gården helt til 1924 da firmaet ble avviklet og eiendommen ble solgt til Leonhard Hansen.

Enken Anne Nicoline Jotaaen(?) bodde her med 3 barn og en losjerende i 1865.

J. Rian, etablert i 1866, annonserte i 1869 med « Handel med manufaktur- og fabrikkvarer, isenkram- og kortevarer samt dun, fjær og alleslags fuglevilt. Kommisjonsforretning».

I 1875 bodde Conrad Holmboe her med sin kone Rikka, sin mor Anna Rasch, og åtte barn. Også tollbetjent Othar Holmboe bodde her, med kona Sophie og deres seks barn, og kjøpmann Eilert Chr. Hansen med Christianna og to barn. Til sammen 6 tjenestepiker var ansatt hos familiene.

I 1885: Konsul og dampskipsexpeditør Conrad Holmboe med kona Rikka og sju barn, fullmektig (hos M.W. Holmboe & Søn) Markus Skancke med kona Johanne og tre døtre, tjenestepikene Berit Ebbesen og Pauline Mæhle, pakkgodsformann (hos M.W. Holmboe & Søn) E.C. Hansen med kone og tre barn, forgyller og glassmester Bernt R. Eriksen med kona Pauline og fire barn samt tjenestepiken Johanna Dybdahl.

I 1891 hadde Holmboes flyttet ut mens de tre øvrige familiene bodde her fortsatt.

Skancke og Hansen

I 1900 holdt kjøpmann Markus Skancke m/familie til her, han kom fra Grønnegata 92 og hadde vært handelsfullmektig hos M.W. Holmboe. Kontorfullmektig hos Holmboe, Leonhard Hansen, bodde også her. Han skulle senere overta firmaet.

Huset var eid av M.W. Holmboe & Søn i 1904/18, de drev forretning i 1. etasje.

I 1910 bodde fremdeles grosserer/bankier Markus og Johanne Skancke her med husjomfru og tjenestepike, det samme gjorde kontorfullmektig i bankier/exportforretning Leonhard og Olga Hansen m/familie. Skancke flyttet så til Storgata 46, Hansen til Parkgata 34.

I 1916 var disse registret på adressen: M.W. Holmboe & Søn, Theodor Gisvold m/fiskeforretning og bolig, kjøpmann Anders og Emilie Sofie Bentsen og kullarbeider Haakon Serinius.

I 1924 overtok Leonhard Hansen forretningseiendommene etter Holmboe og eide nr. 6 både i 1932 og 1946. Drev også «Vannkompaniet».

Høgseth og Rørhandelen

Mot slutten av 20-tallet begynte Idar Høgseth med reparasjon og salg av gamle møbler. Han var en dyktig snekker og utvidet sortimentet gradvis med kontorutstyr, stålrørsmøbler og symaskiner. Flyttet i 1943 (?) til Sjøgata 3/5.

Gyda Mathiassen drev syforretning og Ernst Jensen agentforretning i 1940. Da bodde også Berna og A. Johansen her, m/forretning i Fr. Langes gate 15, Garberggården.

Leonhard Hansen, lager av salt, sildetønner, mel og fórvarer, vann fra egne vannbåter, skipsklarering, agent, assuranse, Idar Høgseth A/S, møbler, utstyr, kontorutstyr, stålrørmøbler, symaskiner, (disp. Arne Høgseth), Ernst Jensen, agentforretning, (1946).

Etter krigen flytter Rørhandelen A/S inn, med rør- og sanitærartikler og sentralfyringsanlegg. De hadde lokaler her til de flyttet til Storgata 132 midt på 1960-tallet.

Skiftehjemmelsbrev fra Leonhard Hansen til Thorleik Hansen og avdøde hustru Charlotte Hansens bo, i 1955. – Thorleik Hansen solgte videre til Tromsø kommune i 1956.

Nord-Norsk reklame, Rune Hansen & Co, (Rune H. og Ulf Dreyer Olsen), dekorasjonsutstyr, reklametegning, holdt til her i 1957. Da bodde også Inger og Noralf Sollund her, og Olga Widding.

Snekker Harald Hansen, (1961).

Harald Hansen (I Bredal & Hansen) og Arne Holdal i 1966.

Slakter Terje Aune, skipshandel, hadde en filial her i 1972/77 (?) og Tromsø Slepe- og bergningsbåter A/S hadde adresse her i 1977, med kontor i Kaigt. 2.

Etter hvert som det nye SAS-hotellet vokste i lengden og bredden slukte det til slutt også Fredrik Langes gate 6, på slutten av 1970-tallet. Adressen er ikke i bruk i dag.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Folketellingen 1865-1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for norges handel og industri for 1869. Chr. 1869.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc., Tromsø, 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 20. utg. Oslo, Bryde, 1962.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972 og 77/78.