Helseforetak

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 7. feb. 2024 kl. 10:33 av Cnyborg (samtale | bidrag)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Helseforetak er betegnelsen på de organisatoriske og utøvende enhetene innen helsevesenet. De fungerer som statlige bedrifter, og det skilles mellom regionale helseforetak (HF, også omtalt som helseregioner) og de vanlige helseforetakene (en eller flere helseinstitusjoner). De ble oppretta i 2001 og reguleres av helseforetaksloven. Det var da 47 helseforetak; per 2019 var det 20 helseforetak som drev med sykehustjenester, to som drev med støttetjenester og seks som drev med fellestjenester på nasjonal basis.

Organisering

Det er staten gjennom Helse- og omsorgsdepartementet som eier de regionale helseforetakene. Disse er i sin tur eier av helseforetakene. Denne strukturen avspeiles i måte styrene pekes ut på: Departementet utpeker styrer i de regionale helseforetakene, mens disse så utpeker styrer til sine underliggende helseforetak.

Den geografiske inndelinga er ikke nedfelt i loven, og bestemmes av regjeringa i forskrift. Landet kan deles inn i så mange helseregioner som er nødvendig, og for hver helseregion skal det være et regional helseforetak. Det er derfor i praksis ikke noen forskjell mellom helseregioner og de regionale foretakenes virkeområder. I 2001 var det fire regioner, men dette ble i 2007 til fire:

Økonomisk er helseforetakene organisert på en måte som likner aksjeselskaper, men staten hefter ubegrensa for forpliktelsene. De er egne rettssubjekter. Hvert helseforetak kan bestå av flere institusjoner og virksomheter, men de enkelte bestanddelene er da ikke egne rettssubjekter.

Oppgaver

De regionale helseforetakenes oppgave er å sørge for at befolkninga for dekka behovet for spesialisthelsetjenester, mens de underliggende helseforetakene skal yte disse tjenestene i tråd med lovgivning og det regionale helseforetakets bestemmelser. Private tilbydere kan til en viss grad brukes for å dekke disse tjenestene.

Foretakene

Oversikten er satt opp i april 2020. De enkelte helseforetakene er fordelt på regionene, og i tillegg kommer de felleseide foretakene som yter tjenester på tvers av regioner. Se avsnittet om organisering over for de regionale helseområdenes dekningsområde.

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Felleseide selskap

Litteratur og kilder