Hjelp:Lenking til eksterne baser

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 7. mai 2024 kl. 06:53 av Cnyborg (samtale | bidrag)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Lenking til eksterne baser bidrar både til å gjøre mer informasjon tilgjengelig for leserne og til å knytte artikler på Lokalhistoriewiki opp mot andre ressurser på nettet. Dette er en del av Lokalhistoriewikis satsing på lenkede åpne data (LOD). I mange tilfeller vil artiklene her kunne gi kontekst til informasjon på andre nettsteder, for eksempel med beskrivelse av arkivskapere på Arkivportalen eller kulturminner i Kulturminnesøk.

Lenkinga bør gjøre ved hjelp av maler. Da får vi en entydig lenking som det er mulig å gjenkjenne maskinelt, slik at den eksterne ressursen enkelt kan lenke tilbake. Lenking ved hjelp av mal gjør det også mulig å enkelt gjøre tilpasninger dersom den eksterne ressursen endrer struktur. Den enkelte malene som brukes er beskrevet nedenfor.

Sider som lenker ved hjelp av slike maler samles i skjulte kategorier. De vises ikke for de fleste brukere, men alle registrerte brukere kan i sine innstillinger velge å vise dem (Innstillinger -> Utseende -> Vis skjulte kategorier). Man kan gå direkte til en slik kategori ved å søke den opp, eller ved å følge lenkene på denne sida - går man til kategorien vises den uansett hvilke innstillinger man har.

Hvordan sette inn lenkemalene

Det ligger en oppskrift på å bruke kilderedigering under hver enkelt mal. For å legge inn med visuell redigering gjør du slik:

Velg «Sett inn» og «Mal» for å legge inn en mal der du vil ha den i artikkelen. Hjelp sett inn mal VR.JPG
Begynn å skrive inn navnet på malen du skal bruke, og velg den rette.
Hjelp sett inn mal VR2.JPG
Fyll inn informasjon – se hjelpetekstene eller nedover på denne sida – og trykk «Sett inn» når du er klar.
Hjelp sett inn mal VR3.JPG

Nasjonalbiblioteket

Nettbiblioteket

Nettbiblioteket, tidligere Bokhylla, er Nasjonalbibliotekets plattform for publisering av digitaliserte bøker, tidsskrifter, aviser, lydopptak med mer. Malen heter {{nb.no}}, som er nettadressen til Nasjonalbiblioteket, og den brukes på samme måte uansett hvilken type materiale man skal referere til, selv om eksemplet under er laget spesifikt for bøker.

Når du har funnet en bok på Nettbiblioteket, som du vil lenke til fra Lokalhistoriewiki, bruker du framgangsmåten nedenfor:

Trykk på referere-knappen oppe til høyre. Referereknapp Nettbiblioteket.JPG

Marker referanseteksten (det i gult).

Kopier referanseteksten ved å høyreklikke og velge Kopier eller ved å trykke CTRL + C.
Finn rett sted i artikkelen eller bibliografien du jobber med på Lokalhistoriewiki.

Lim inn referanseteksten ved å høyreklikke og velge Lim inn eller ved å trykke CTRL + V.

Referereknapp Nettbiblioteket dialog.JPG
Etter at du har lagret artikkelen, vil referanseteksten se slik ut => Edvardsen, Hans. Saltdals historie. Utg. Heimsyn. 1951. Digital versjonNettbiblioteket.
Om å lenke til et bestemt sidetall


Om du vil lenke direkte til et sidetall, er det viktig å velge det digitale sidetallet. Det finner du i URN'en (nettadressen).

Nb-no-sidetallsreferanse.JPG
Klikk på lenken "Digital versjon" i den ferdige referansen.

Da vil boksen til høyre komme opp.

Velg Legg til mer informasjon.

Velg Sidetall.

Legg inn det digitale sidetallet, som i eksemplet over var 191.

Nb-no sidetall-i-malen.JPG

Norsk filmografi

Norsk filmografi er Nasjonalbibliotekets database over norsk film. Den bruker en annen mal enn resten av Nasjonalbibliotekets materiale.

{{filmografi|[ID]|Tittel}}
f.eks. 
{{filmografi|791448|Ung flukt}}.

Arkiv

Arkivportalen

Arkivportalen er en felles presentasjon av arkiv i Norge. Man finner her informasjon om hvor arkiv befinner seg, eventuell klausulering og annen informasjon.

Fordi Arkivportalen deler sitt materiale i to hovedkategorier må man gjøre et valg: Lenking til aktør eller arkiv. Lenking til aktør har den fordelen at man da får oversikt over alle arkiv produsert av institusjonen eller personen. Men i mange tilfeller er et relevant arkiv del av arkivet til tredjepart, for eksempel ei enkeltmappe i et departementsarkiv eller privatarkiv som omhandler artikkeltemaet.

Lenke legges inn med {{arkivportalen}}

Bruk:

Lenking til aktør:
{{arkivportalen|aktør=[arkivportalens aktørid]|[beskrivelse]}}
f.eks.
{{arkivportalen|no-a1450-08000000024065|Averøens kobberverk}}

Lenking til arkiv:
{{arkivportalen|arkiv=[arkivportalens arkivid]|[beskrivelse]}}
f.eks.
{{arkivportalen|no-a1450-01000000508509|Minder fra Stord Seminar - samlede af Absalon Taranger}}

Arkiv- og aktørid finner du ved å se i nettadresse øverst i nettleseren. I det siste eksemplet er adressa http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=no-a1450-01000000508509. Arkivid er da alt etter =-tegnet, det vil si no-a1450-01000000508509. Aktørid ser helt lik ut og finnes på samme måte.

Det er mulig å lenke til flere arkiv/aktører fra samme artikkel, se f.eks. Stord lærerskole. Sider som lenker til Arkivportalen er samla i den skjulte kategorien Kategori:Arkivportalen.

Arkivportalen finnes på www.arkiportalen.no.

Digitalarkivet

NB! Egen mal for folketellinger, se nedafor.

For transkriberte kilder på Digitalarkivet (inkludert Digitalpensjonatet), brukes en egen mal som lenker ved hjelp av arkivets ID-nummer.

Bruk:

{{Digitalarkivet|[ID-nummer]|[navn]|[kilde]|[forklaring (valgfri)]}}
f.eks.
{{Digitalarkivet|pg00000000415575|Samson Isberg|Ministerialbok for Domkirken prestegjeld 1863-1876|Anne Henrikke Isbergs gravferd}}.

Skannede kilder

ID-nummer for skannede kilder ligger på høyre side - trykk eventuelt på lenkesymbolet for å få opp dette boksen. Bruk det øverste nummeret i malen.

For skannede kilder er det mulig å lenke til riktig side, men ikke direkte til innføringa man sikter til.

Bruk:

{{digitalarkivet-skann|ID-nummer|kilde}}
f.eks.
{{digitalarkivet-skann|kb20060213020709|Kristiania Tukthus, Ministerialbok nr. 3 (1831-1865), Fødte og døpte kvinner 1858-1863, side 23}}

Folketelling

I FolketellingeneDigitalarkivet har hvert bosted og hver person fått tildelt et unikt ID-nummer, som kan brukes til å lenke direkte til bostedet i den enkelte folketelling. Fordi Digitalarkivet skiller mellom bosteder i byer og på landet i sine lenker må det brukes forskjellige maler for lenking.

Bruk:

{{folketelling|[ID-nummer]|[navn]|[årstall]|[sted (valgfri)]}}
f.eks.
{{folketelling|gf01036490005576|Olafsgate 21|1910|Larvik kjøpstad}}

eller

{{folketelling|[ID-nummer]|[navn]|[årstall]|[sted (valgfri)]}}
f.eks.
{{Folketelling|pf01036717000331|Ivar Høyvik|1910|Balestrand herred}}

Bostedets eller personens navn må skrives inn selv om artikkelen den brukes i har navnet som tittel. Dette er for at malen også skal kunne brukes enklest mulig på alle slags sider, ikke bare artikkelen om bostedet eller personen. Årstallet må angis for at malen skal kunne fortelle leserne hvilken folketelling det gjelder. Stedsnavnet er valgfritt, mens de første tre parametrene må legges inn.

Det er også mulig å bruke et femte parameter, nn eller nb, for å velge målform. Uten dette parameteret gir malen tekst på bokmål; i artikler på nynorsk er det en fordel å legge inn |nn til slutt for å få folketeljinga i stedet for folketellinga.

Alle artikler med lenker til data i folketellinger samles i den skjulte kategorien folketellingsdata.

Folketellingslenker i infobokser

I infobokser er det mulig å bruke en kortversjon som bare viser årstallet:

{{ft-boks|[ID-nummer]|år}}
f.eks.
{{ft-boks|gf01058232000964|1801}}

Historisk befolkningsregister

Det er to hovedmaler for lenking til Historisk befolkningsregister, og det er viktig at riktig mal brukes:

  • {{hbr1-1}} brukes når det er et en-til-en-forhold mellom biografert person i Lokalhistoriewiki og treff i HBR. Denne malen brukes også for lenking tilbake til Lokalhistoriewiki fra Historisk befolkningsregister. Du kan bruke hvilken som helst ID fra HBR på personen, og malen skal bare legges inn én gang i artikkelen.
  • {{hbr-kjelde}} brukes når det ikke er et en-til-en-forhold mellom artikkeltema i Lokalhistoriewiki og treff i HBR. Det gjelder for eksempel når Historisk befolkningsregister brukes som kilde til en artikkel om et sted, en annen person enn den biograferte eller i en tabell.

På bildesider er det tre maler som kan brukes i tillegg til disse, som brukes på samme måte som hbr-kjelde.

  • {{hbr-portrett}}: På portrettbilder av personen det lenkes til. Inntil videre bør den ikke brukes dersom personen ikke er den eneste på bildet, da det eksperimenteres med automatisk lenking fra andre sider.
  • {{hbr-gravminne}}: På bilder av gravminnet til personen det lenkes til - også om det er fellesgrav.
  • {{hbr-opphavsperson}}: På bilder fotografert/malt/tegnet av personen det lenkes til.

Bruker man feil mal vil lenking fra HBR bli feil, noe som ikke bør forekomme fordi det skaper forvirring og ekstra arbeid.

Bruk:

{{hbr1-1|ID|navn slik vi skriver det i wikien}}
f.eks. 
{{hbr1-1|pf01036392071005|Ragna Rasmussen}}

Kjeldemalen har to varianter. Standardvarianten ser lik ut som hbr1-1 i artiklene, det vil si at den viser «NN i Historisk befolkningsregister». Kortvarianten viser bare «HBR», og er til bruk i tabeller der den lange varianten blir for dominerende og plasskrevende.

Bruk:

Vanlig (lang) variant:
{{hbr-kjelde|ID|navn slik vi skriver det i wikien}}
f.eks. 
{{hbr-kjelde|pf01036392071005|Ragna Rasmussen}}

Kort variant:
{{hbr-kjelde|ID|navn slik vi skriver det i wikien|kort}}
f.eks. 
{{hbr-kjelde|pf01036392071005|Ragna Rasmussen|kort}}

Museumsvesen og kulturminnevern

Digitalt museum

Digitalt museum har en unik ID på bildene. Denne vises i adresselinja i nettleseren; i adressa http://digitaltmuseum.no/011014714083 er 011014714083 bildets ID. Malen er tenkt brukt på bildesider, der kilden er Digitalt Museum (se eksempel på Fil:Arnulf Øverland.jpg.)

Bruk:

{{Digitalt museum|ID-nummer|Samling/museum}}
f.eks.
{{Digitalt museum|011014714083|[[Oslo museum]]}}

Bildene som bruke malen legges automatisk i kategorien Kategori:Bilder fra Digitalt museum.

Kulturminnesøk

Kulturminnesøk er Riksantikvarens base over kulturminner i Norge. Man finner her blant annet kulturminnets beliggenhet (på kart) og kortfatta informasjon.

Lenker legges inn med {{kulturminne}}.

Bruk:

{{kulturminne|[lokalitetsid]}}
f.eks.
{{kulturminne|87621}}

Malen setter automatisk inn artikkelens tittel, man legger her ingen beskrivelse av lenka. Lokalitetsid finnes ved å søke opp kulturminnet i basen, og gå til presentasjonen av det («Mer info» i øvre høyre hjørne på «bobla» man får opp når man klikker i kartet). Den står nederst i infoboksen på venstre side. Tallet kan være av varierende lengde.

Sider som lenker til Kulturminnesøk er samla i den skjulte kategorien Kategori:Kulturminnesøk.

Kulturminnesøk finnes på www.kulturminnesok.no.

Preus museum

Det er to maler som går til Preus museum sine databaser. En gjelder fotografer, den andre samlinger - dette er to databaser, der ID-nummer kan være sammenfallende, så det er viktig at man velger rett mal. Du finner ut hvilken det skal være ved å se på nettadressa til databasen: Står det fotograf i den skal du bruke {{preusfotograf}}, står det samling skal du bruke {{preussamling}}.

Fotografene i databasen ble lagt inn i Lokalhistoriewiki i 2014, men det kan innimellom være aktuelt å bruke registeret som kilde for andre artikler, eller det kan komme nye fotografer i basen.

Denne malen lenker også automatisk til samme person på Digitalt museum og i KulturNav.


Bruk av fotografmalen:

{{Preusfotograf|ID-nummer|navn}}

f.eks.

{{Preusfotograf|3050|Anders Beer Wilse}} 

Bruk av samlingsmalen:

{{Preussamling|ID-nummer|navn}}

f.eks.

{{Preussamling|119|Fotograf Ørnelunds arkiv}}

Annet

DUO

DUO vitenarkiv er Universitetet i Oslo sin base over avhandlinger, blant annet hovedfags- og masteroppgaver.

Bruk:

{{duo|[ID]}}
f.eks.
{{duo|NBN:no-70275}}

ID'en er en URN som oppgis på DUO-sidene. Den oppgis på formen http://urn.nb.no/URN:NBN:no-34863, og delen som skal være med er da NBN:no-34863.

Kartverket

Kartverket har en stedsnavnbase der alle stedsnavn har et unikt ID-nummer. Lenking med denne malen sender leseren til et faktaark om stedet.

Bruk:

{{kartverket|[ID-nummer]}}
f.eks.
{{Kartverket|136904}}

ID-nummeret er navneenhets-id, som ligger i faktaarket og i adresselinja i nettleseren.

Alle sider som har en slik lenke ligger i den skjulte kategorien Kartverkets faktaark.

Norsk ordbok

Denne malen utfører et søk i Norsk ordbok, ved at man legger inn søkeordet som parameter. Slå opp i ordboka først, så du finner rett form av oppslagsordet.

Bruk:

{{norsk ordbok|oppslagsord}}

f.eks.

{{norsk ordbok|lauvkniv}}

Denne malen trenger ikke bokmål-/nynorskversjon, da den dekker begge målformer.

Se også