Jan-Otto Eek

Jan-Otto Eek er prest, lokalpolitiker og amatørbotaniker. Han ble født i Askim i 1944 og vokste opp der. Her fullførte han examen artium i 1963 og studerte deretter ved Menighetsfakultetet. I 1972 ble han ordinert til prest i Greverud kirke, og han var bataljonsprest i Brigaden Nord-Norge fra 1972 til 1975, med Heggelia ved Målselv og Setermoen ved Bardu som tjenestesteder. Fra 1976 til 1984 var han residerende kapellan i Narvik fra 1976 til 1984, residerende kapellan i Mjøndalen fra 1984 til 1995 og deretter sogneprest i det nyopprettede Mjøndalen sogn fram til han gikk av med pensjon i 2009. I 2013 utga han boka Mjøndalen kirke 1983-2013: livet i arbeidskirken.

Jan-Otto Eek.jpg

Eek har engasjert seg i arbeidet for dialog og respekt på tvers av livssyn og etniske grenser. Han bidro til studieheftet «En misjonerende kirke» (2003) og prosjektet «Menighet i bevegelse». Han har også arbeidet aktivt for å få til et samarbeid mellom Den norske kirke og den kopitiske kirken i Egypt, og han vært styremedlem i Drammen og Omegn Tros- og Livssynsforum. I 2015 var han med og startet organisasjonen Åpen Folkekirke, og han sto på deres liste ved kirkevalget i 2015 og 2019.

Eek har vært aktiv i lokalpolitikken, og fra 1987 til 1995 var han gruppeleder for Sosialistisk Venstreparti i kommunestyret i Nedre Eiker. Han markerte seg blant annet i naturvernspørsmål, som motstander av å bygge golfbaner som truet naturmangfoldet. Han var også en talsmann for å bevare Herman Wildenveys barndomshjem i Portåsen og gjøre det til en kulturinstitusjon.

Han er kjent som et ivrig friluftsmenneske, og han har ofte kombinerte dette med prestegjerningen, blant annet gjennom å lede pilegrimsvandringer og friluftsgudstjenester på fjelltoppen Sirikirke. Stien som fører dit har etter hvert blitt kjent som «presteveien».[1] Som amatørbotaniker har Eek deltatt i registrering av sjeldne og truede orkidéarter og bidratt til å gjøre Eiker kjent som landets viktigste «orkidébygd». Han har holdt en rekke foredrag og skrevet artikler og bidratt til bøker om dette emnet, blant annet artikkelen «Marisko» i Eikerminne 1991 og bøkene Skogene mellom Drammenselva og Eikeren (1996) og Blant orkideer og furutrær : opplevelser i Nedre Eikers flora (1996).

Referanser:Kilder:  Jan-Otto Eek inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!