Karen Granum (1875–1955)

Karen (Augusta) Granum (født 17. januar 1875 i Vestre Toten, død 28. august 1955 i Østre Toten) var ei småbrukerkone fra Nordlia i Østre Toten.

Gravminnet på kirkegarden i Nordlia.
Foto: Jorun Vang (2008).
Den fraflytta Granumstuggua. Huset har stått tomt sia slutten av 1950-tallet.
Foto: Trond Nygård (2011).

Bakgrunn

Hun vokste opp i Vestre Toten, som datter av Anton Olsen og Teoline Matiasdatter. Karen ble døpt i Ås kirke 7. mars 1875, og familien var da innerster i Danielrudstuggua. Som konfirmant i samme kirke, i 1889, ble bostedet hennes oppgitt til Morterud.

Ekteskap og barn

I 1897 gifta hun seg med Martin Olsen (1879–1950). Karen og Martin fikk disse barna:

  • Olav (1898–1973), bosatt på Gjøvik.
  • Aksel Torfinn (1903–1906).
  • Tora (1906–1976), gift med Kasper Korsvold, småbrukerkone i Sveom. Toras datter, Karen g. Ringelien, hette opp att etter mormora.
  • Magnhild (1908–1908), døde like etter fødselen.

Eget småbruk

Paret slo seg ned i Nordlia, der de først var husmannsfolk i Slåttsveen under Annekstad og deretter på Brubakken under Steinsli.

I 1907 begynte de å bygge opp sitt eget bruk, Granum, på skogsmark skilt ut fra Kallrustad-gardene. Tre firedeler av arealet kjøpte de av Martin HansenØver-Kallrustad, og den siste firedelen fikk de kjøpt av Rasmus DaffinrudNer-Kallrustad. De dyrka opp all jorda, omtrent 10 mål, og på 1940-tallet var dette nok til å fø to kuer og en gris.

Karen Granum ble 80 år gammal. Den 2. september 1955 ble hun gravlagt på Nordlia kirkegard, og etter jordfestelsen var det bevertning på Nordlien bedehus.

Kilder og litteratur