Kristoffer Holst (1911-85)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kristoffer Holst var marineoffiser og forretningsmann, sønn av Kristian Holst.
Foto: Bildet er utlånt fra familien.

Kristoffer Holst (født 15. september 1911 i Harstad, død 13. februar 1985 samme sted) var kapteinløytnant, skipsmekler og bedriftsleder. Foreldrene var Kristian Holst (1885-1950) og Maren Holst, f. Normann (1887-1969). Han giftet seg i 1946 med Randi Kaarbø (1914-1992), datter av Agnar og Helga Kaarbø, og de fikk tre barn.

Oppvekst og utdannelse

Han vokste opp på Samarabben i Harstad, og etter middelskoleeksamen i Tromsø i 1928, reiste han til sjøs samme år. Frem til 1933 var han i utenriksfart i Europa, USA og Sør-Amerika både på norske og amerikanske båter. På begynnelsen av 1930-tallet var han arbeidsledig flere perioder mens han var i USA. I 1933 begynte han på Oslo Sjømannskole og tok styrmannseksamen i 1934 og skipsførereksamen våren 1935. Han seilte deretter som styrmann frem til høsten 1938, da han begynte på handels- og sjørettslinjen på Bergen Styrmannsskole og tok eksamen våren 1939. Etter dette begynte han som skipsmekler i tillegg til at han arbeidet i sin fars bedrift Firma Kristian Holst.

Krigstjeneste

Ved krigsutbruddet 9. april 1940 ble han først styrmann på Marinens vaktbåt «Thorodd» som lå i Harstad fordi den manglet mannskap. Etter kort tid ble han engasjert av Marinens forbindelseskontor for den britiske ekspedisjonstyrken som ankom Harstad i aprildagene. Rett etter den norske kapitulasjonen dro han og flere andre over til Island med M/K «Vestfjord» – en skøyte tilhørende Fyrvesenet. Her assisterte han først britiske marinefartøyer til han i august ble innrullet i den norske marinen og beordret til England for videre utdannelse.

Fra desember 1940 frem til juni 1945 tjenstgjorde han på flere norske marineskip som navigasjonsoffiser, nestkommanderende og til slutt som skipssjef og kapteinløytnant. I april 1941 var han med den norske jageren KNM «Mainsfield» som gjorde raid i Øksfjord, hvor bl.a sildoljefabrikken ble satt i brann. Den lengste aktive krigstjenesten var fra januar 1942 til juli 1943 da han var nestkommanderende på korvetten KNM «Potentilla» i eskortetjenesten på konvoiruten mellom USA og England i det som er blitt kalt Atlanterhavsslaget. I desember 1944 ble han skipssjef på korvetten KNM «Eglantine», som da var stasjonert ved den russiske marinebasen Polyarnoye på Kola, og som fra januar 1945 var stasjonert i Kirkenes.

Etter hjemkomsten til Harstad i juni 1945 og etter å ha ekskortert russiske krigsfanger tilbake til Murmansk, ble han sjef for marinekommandoen i Harstad til han i desember dimitterte.

Bedriftsleder

Etter krigen begynte han igjen som skipsmekler, arbeidet i sin fars firma og var en kortere periode tilbake i Marinen. I 1950 overtok han ledelsen av Firma Kristian Holst. Firmaet drev en omfattende virksomhet bl.a. med salg av kull og salt. Han utvidet aktiviteten med befraktning og fiskeforedling, og dette ble viktige områder for firmaet utover på 1950- og 1960-tallet. Holst Fryseri ble bygd ut i Harstadhamn, og i 1963 ble det oppført en større kontorbygning her. I 1981 ble firmaet omgjort til aksjeselskap, og da han gikk av i 1983, overtok hans sønn Kristian Holst ledelsen.

Nærings- og samfunnsengasjement

Kilder