Nordberg (gård i Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nordberg
Nordberg Wilse OB.Y3129.jpg
Tunet på Nordberg.
Foto: Anders Beer Wilse (1928).
Alt. navn: Lille Sogn, Lille Sogn ødegård
Først nevnt: 1347
Sted: Nordberg
Sokn: Nordberg
Fylke: Oslo
Kommune: Oslo
Gnr.: 52
Bnr: 1

Nordberg var en gård i dagens bydel Nordre Aker i Oslo. Den har gitt navn til strøket Nordberg og Nordberg sokn. Gården ble kalt Lille Sogn helt fram til 1810, da den fikk navneendringer gjennom kongelig resolusjon.

Gården er nevnt i Akershusregisteret i 1347, da den tilhørte Nonneseter kloster. Den ble senere delt i to bruk, kjent som Lille Sogn og Lille Sogn ødegård. Muligens skjedde delinga i forbindelse med at eller kort tid før Torbjørn Audulvsson makeskifta gods i 1359 til Haakon Audunsson; teksten i diplomet nevner nemlig øvre og nedre gård[1]. Fra 1663 ble de igjen drevet som ett bruk, og slik var det helt til gårdsdriften opphørte. Gården var i privat eie som leilendingsbruk fra 1663, og i bondeselveie fra 1776.

Arealet var på omkring 2000 dekar. Omkring 600 av dette var dyrka mark, 100 var beitemark og resten var skog som lå opp mot svenskemuren. Nordberg var i drift helt fram til andre verdenskrig. Etter krigen ble det drevet med hester på gården en periode.

Eiendommen har etter at gårdsdriften ble nedlagt blitt kraftig nedbygd. Tunet har blitt bevart med adresse Nordbergveien 42, og regnes for å være et av de best bevarte gårdstunene i det gamle Aker herred. Våningshuset i empirestil har en kjerne fra 1700-tallet. Drengestua, som antagelig opprinnelig var våningshus, er fra tidlig på 1700-tallet, og et stabbur er fra samme århundre.

Det ble i 1771 registrert fem husmannsplasser under Nordberg: Hamborg, Nilserud, Grinda, Holstein og Sognstuen.

Eiere / brukere

 • Nonneseter kloster, nevnt 1347, eide part av gården.
 • Torbjørn Audulvsson, nevnt 1359, eide part av gården.
 • Haakon Audunsson, nevnt 1359, eide part av gården.
 • Hovedøya kloster, nevnt 1497, makeskifte med Nonneseter som fikk part i Lille Sogn mot part i Grimelund. Ser ut til å ha beholdt Lille Sogn ødegård.
 • Krongods fra reformasjonen.
 • Jørgen Philipssøn, etatsråd og lagmann, kjøpte begge bruk i 1663 og drev dem sammen.
 • Maria Jacobsdatter Stockfleth, stedatter av Jørgen Philipsson og enke etter rådmann Anders Peterssøn, kjøpte i 1695.
 • Giord Andersen, kommerseråd, kjøpte 1698. Barn en kjenner:
 • Dorothea Giordsdatter.
 • Dorothea Giordsdatter, arva gården 1720.
 • Ole Andersson (omkr. 1753–omkr. 1820), neste eier.
 • Ole Andersson (omkr. 1753–omkr. 1820), kjøpte av faren 1783. Det var i hans eiertid navnet Nordberg ble godkjent.
Gift med Karen Hansdatter, neste eier.
 • Karen Hansdatter, enke etter forrige eier, overtok ved skifte 1820. Barn en kjenner:
 • Jon Olsson (f. omkr. 1783).
 • Ole Olsson (f. omkr. 1785).
 • Anders Olsson (f. omkr. 1787).
 • Thora Maria Olsdotter (f. omkr. 1799).
 • Hans Olsson (f. omkr. 1791).
 • Gunnil Olsdotter (f. omkr. 1793).
 • Christine Olsdotter (f. omkr. 1797).
 • Hans Grimelund Kjelsen, neste eier.
Gift med Gunda Eriksdatter (f. 1861). Født i Enebakk. Barn nevnt i FT 1900:
 • Jørgen Tveter (f. 1884). Født i Fet.
 • Helga Tveter (f. 1889). Født i Fet.
 • Olaf Tveter (f. 1891). Født i Fet.
 • Karl Tveter (f. 1892). Født i Fet.
 • Ragna Tveter (f. 1893). Født i Fet.
 • Emil Tveter (f. 1897). Født i Christiania.
 • Ruth Tveter (f. 1899). Født i Christiania.
Gift med Anna Ovidia Kjelsen (f. 1883), fra Egge. Barn nevnt i folketellinga 1910:
 • Karl Lars Kjelsen (f. 1907).
 • Karen Fredrikke Kjelsen (f. 1908).

Referanser

Kilder

Koordinater: 59.95655° N 10.74424° Ø