Sem fengsel

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 12. jun. 2024 kl. 15:28 av PaulVIF (samtale | bidrag) (→‎Bygningene)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Bygningsmassen bærer preg av å være fra ulike tider, i midten B-fløyen fra 1928, men påbygninger fra 1984-1004 på hver side. Til høyre blant annet gymsal i første etasje og celleavdeling i andre, til venstre trevareverksted og administrasjon. En av de to vaktbuene til høyre.
Foto: Peter Fiskerstrand (2011).

Sem fengsel ble etablert i 1843 som Sems arresthus (varetektsfengsel) og er i dag et fengsel med høyt sikkerhetsnivå med ordinær kapasitet på 62 plasser, kun for menn. Disse er fordelt på innsatte med varetektsdommer og domfelte med kortere dommer.

Dagens bygningsmasse har utviklet seg over lengre tid, fra etableringen og fram til de siste bygningene fra 1994.

Historie

Jarlsberg og Larvik amt besluttet allerede i 1838 at de ville bygge et arresthus i Sem kommune. Dette ble først tenkt plassert i området ved Jarlsberg hovedgård og Sem kirke, men i 1841 fikk amtet leid tomt av grev Peder Anker Wedel Jarlsberg (1809–1893) på dagens plassering. Dette var før det vokste opp noe tettsted på dette stedet, dagens tettsted Sem kom først med da jernbanen kom med Vestfoldbanen i 1881.

Arresthuset, en trebygning sto klar til bruk i 1843. Huset hadde rettslokaler og en boligdel i første etasje og åtte celler i andre. I 1864 ble anlegget utvidet med en ny fengselsbygning, blokk A og sammen med arresthuset ble dette Sem distriktsfengsel, fra 1904 Sem hjelpefengsel.

I 1922 ble Sem hjelpefengsel midlertidig overtatt av Vestfold fylke til forpleiningsanstalt for sinnssyke. I 1928 sto en ny to-etasjers murbygning med plass til 36 innsatte ferdig og ble anlegget igjen et fengsel, denne gang denne delen av anlegget fikk navnet Sem tvangsarbeidshus og pleieanstalt, og denne virksomheten ble drevet her fram til ordningen med tvangsarbeidshus ble lagt ned i 1907. Bygningen ble ombygget og utvidet i østlig retning til 24 plasser i 1935. Fengselsanlegget ble i 1928 utvidet med ytterligere en bygning (Avdeling B) reist på vestsiden av den forrige.

Avdeling A ble i 1954 Sem kretsfengsel, mens avdeling B hadde vært helt fra «Arbeidsskolen for unge lovbrytere» ble innført i 1951 Sem-avdeling til Berg fengsel, eller Berg avdeling lukket som den også ble kalt. Dette vedvarte også gjennom den perioden Avdeling A var ungdomsfengsel for straffedømte mellom 14 og 21 år. Dette viste seg å fungere dårlig, og allerede i 1975 ble loven opphevet. Avdeling B fortsatte som lukket avdeling for Berg fram til ombyggingen i 1984 da avdeling A og B ble slått sammen som Sem kretsfengel.

Fengslet gikk gjennom en renovering og utbygging i åra 1984-1994 med diverse tilbygg. De tre byggene trevareverkstedet på vestsiden, og stall og vognskjul på nordøstsiden ble revet i løpet av denne prosessen. Det ble bygget en administrasjonsfløy som slik friga arealer i B-blokka.

I 2001 ble Kriminalomsorgen omorganisert fra fengselsdistrikter til regioner. I den forbindelse ble alle anstalter omgjort fra hhv. lands-, krets- eller hjelpefengsler til å bare kalles fengsel. Sem kretsfengsel gikk dermed over til navnete Sem fengsel.

Bygningene

Med smått og stort utgjør anlegget tilsammen 12 bygg: Rettsbygning/inspektørbolig (1843), blokk A (1864) og blokk B (1928) ligger parallelt bak hverandre.

De øvrige bygningene: Funksjonærbolig (1866), brukt som bolig for ansatte til 1980, i dag kontor og lager; administrasjonsbygg (1983); gymsal (1994); isolat (1994); trafokiosk; økonomisluse (1994) og blokk C (1994) med verksteder og kontorer, er bygget som fløyer på begge sider slik at anlegget har to omsluttede gårdsrom. I tillegg ligger garasje og lager/utsalg (1994) i tilknytning til fengslet. Mot nord er det en 1,5 mål stor luftegård. I forbindelse med den er det satt opp to små vaktbuer etter modell fra Akershus festning.

Blant bygningene i anlegget er det eldste bygget det eneste som er fredet, og går under betegnelsene «Rettsbygning/inspektørbolig». I 1928 ble den bygget om fra rettslokale til bolig for vaktmester og to betjenter. To søyler i østre del av 1.etasje kan være spor etter rettslokalet. Trapperommet opp til 2.etasje er sannsynligvis ikke opprinnelig. Huset har vært brukt som leiligheter for ansatte, i første rekke for inspektøren, derav betegnelsen. Bygningen fikk i 2009 nytt tak. Bygningen blir brukt som lager, treningslokaler for ansatte og foreningslokaler for fagforeningene.

Fredning

Rettsbygningen/inspektørboligen, anleggets første bygning fra 1843, er den eneste i anlegget som er fredet. Bygningen har utvendig eldre lektepanel, mens innvendig er det eldre interiørelementer. Både interiøret og eksteriøret ble forskriftsfredet 18. november 2015 i henhold til Kulturminneloven.

Bygningen ble fredet på grunn av aldersverdien, og som bygning fra denne tiden som er oppført for justisformål. Det er ikke andre kjente bygninger fra denne perioden med rettsfunksjonen i en selvstendig bygning.

Kilder og litteratur


Koordinater: 59.28631° N 10.33429° Ø