Skåtøy kommune

Skåtøy kommune i Telemark ble oppretta i 1882 da Skåtøy sokn som hadde blitt opprettet i 1857, ble utskilt fra Sannidal kommune. I 1960 ble den så sammen med Sannidal innlemma i Kragerø kommune.

Kommunen omfattet både øyene og områder på fastlandet rundt Kragerø nord til Sannidal.
Kart: Hallvard Straume

Kommunen utgjorde et samlet areal på 110 km², av dette var 77 km² på fastlandet rundt Kragerø og tilsammen 247 små og store øyer, blant annet Skåtøy, Gumøy, Langøy, Bærøy, Jomfruland og Stråholmen.

Kilder