Agnes Rødseth (1876-1958)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
På bildet ser vi trolig Anna Helliesen lengst til høyre. De andre på bildet er trolig faren, moren og søsteren, samt Agnes Rødseth.
Foto: Ukjent. 1890-tallet?
Utenfor Lina Lunds hytte i Lillomarka. Fra venstre: Ada Torgersen, (trolig) Lina Lund, Anna Helliesen og Agnes Rødseth.
Foto: Ukjent. Mellom 1916 og 1927.
Hytta fra en annen vinkel med tre av venninnene.
Foto: Ukjent. Mellom 1916 og 1927.

Agnes Marie Rødseth (født 31. mai 1876 i Drammen, død 1958 i Oslo) virket i mange år som lærer ved Kampen skole i Oslo.

Familie

Faren, Frans Rasmus Rødseth (1845–1928), var fra Volda og startet yrkeskarrieren som skomakermester. Senere ble han handelsmann og vurderingsmann hos byfogden i Kristiania. Moren, Mariane Christine f. von der Fehr (1846–1915), kom fra Fitjar på Stord. Agnes hadde tre yngre brødre: Frans (f. 1879), Jørgen (f. 1882) og Einar (f. 1883), og og en yngre søster, Lili (f. 1885). Jørgen ble lærer som Agnes, og bodde fra 1916 i Narvik.

Familien må ha flyttet til Kristiania mellom 1875 og 1879. I 1885 bodde Agnes i Ebbels gate 3 i Kristiania sammen med foreldrene og tre av søsknene. Den fjerde, Frants, er ikke registrert i folketellingen for dette året, og verken han eller Lili å finne i tellingen for 1900, men 24-årige Agnes og Jørgen på 18 bor da med foreldrene i Holmboes gate 7. Agnes bor fortsatt sammen med foreldrene i 1910 og i 1915, fra 1914 i Sofies gate 78. Morens dødsannonse fra 1915 er undertegnet faren, Jørgen og Agnes.[1] Begge foreldrene er gravlagt på Nordre gravlund.

Virke

I folketellingen for 1900 er Rødseth ført opp som folkeskolelærerinne uten fast ansettelse, men mellom 1905 og 1928 er hun ført opp i Kristiania/Oslo adressebok som lærerinne ved Kampen skole. Det er hun også i adressebokens neste årganger, fram til 1928. Fra 1929 til 1938 står hun som lærerinne ved Majorstuen skole.

Flere elever av Rødseth har nevnt henne når de minnes skoletiden. Blant dem er forfatteren og tegneren Torbjørn Egner, som ble intervjuet av Daniel Hope i 7B da Kampen skole feiret sitt 100-årsjubileum i 1988. Da Egner begynte på skolen i 1920, arbeidet Agnes Rødseth ved skolen, så han husker nok rett når han sier: "Jeg husker vi hadde en veldig hyggelig klasseforstander – jeg husker ikke helt hva hun het, jeg tror det var frøken Rødseth."[2]

Proteseteknikeren Alf Syversen (f. 1914) hadde en vanskelige skoletid fordi han stammet, "men jeg vil berømme min lærer, frøken Rødseth, som lærte meg å skrive og lese."[3]

En tredje elev skriver under initialene E.B. i NKP-avisen Friheten om hans lærerinne, frøken Rødseth, som på Kampen skole i 1906–07 fortalte "at sosialistene på sett og vis nok var godmente mennesker, men de var umodne og deres lære var barnslig. De hevdet det – fortalte hun – at alle skulle dele verdens rikdommer likt. Dere skjønner det barn – fortsatte hun – at om vi gjorde det, ville det ikke bli mer enn en 10–15 kroner på hvert menneske, og fattigdommen og ulikheten i samfunnet ville bli like stor."[4]

Meltzers gate

I den kommunale folketellingen for 1923 deler Rødseth en stor loftsleilighet i fjerde etasje i Meltzers gate 3 i Kristiania med tre andre ugifte kvinner: lærerinnen Lina Lund (1862–1927) og sykegymnastene Ada Torgersen (1870–1953) og Anna Helliesen (1873–1947). Flere årganger av Kristiania/Oslo adressebok tyder på at de fire venninnene bodde sammen senest fra 1916 (i 1920-årgangen er ikke Torgersen nevnt) og til 1927, da Lund døde. Deretter bodde de tre andre kvinnene sammen til 1934. Da flyttet Helliesen ut, i følge et hefte utgitt i forbindelse med sameiets 100-årsjubileum i 1998.

De fire samboerne fra Meltzers gate deltok aktivt i arbeidet med Lunds hytte Pustut (gnr. 12/40) i Lillomarka. Ifølge en reportasje i Urd fra 1918 var det de to lærerinnene som gjorde utearbeidet, "karfolkarbeidet", mens de to andre tok seg av innearbeid som brygging og baking, vasking, stryking og rulling.

En gang mellom 1934 og 1938 flyttet Else Hval inn i leiligheten sammen med Rødseth og Torgersen. De tre bodde sammen også i 1945 og 1950 og trolig fram til sin død. Dødsannonsen til Hval i 1956 er undertegnet søsteren Thora Hval Hartley og Agnes Rødseth. Den innledende teksten lyder: "Min kjære søster og min kjære, trofaste venninne".[5] Else og Thora var kusiner av Anna Helliesens venninne Thora Færden, som vokste opp på Norderhov prestegård.

Fotnoter

  1. Aftenposten 1915.01.28. Digital versjonNettbiblioteket.
  2. Kampen skole 100 år. Utg. Kampen skole. Oslo. 1988. Digital versjonNettbiblioteket.
  3. Varingen 2004.04.23. Digital versjonNettbiblioteket.
  4. Friheten 1953.09.26. Digital versjonNettbiblioteket.
  5. Aftenposten 1956.04.10. Digital versjonNettbiblioteket.

Kilder og litteratur