Arbeidernes Handelsforening (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Tømmermann Erik Vangberg. Den driftige fagforeningsmannen og ihuga kooperatør ble med i styret for Arbeidernes Handelsforening, og da Troms Kooperative Fylkeslag kom på kartet, var Vangberg også der.

A/S Arbeidernes Handelsforening i Tromsø ble åpnet den 26. august 1905. Laget hadde 90 inntegnede medlemmer og aksjekapitalen var 450 kroner. Alfred Eriksen og avisa Nordlys spilte på lag, hvilket på en illustrerende måte forklarer lagets nære forbund med arbeiderbevegelsen, der i sær lederen i Trearbeidernes forening, Erik Vangberg ble en fanebærer. Laget holdt det gående i vel 4 år. Da ble det brått slutt. Stort kredittsalg og misligheter ledet til konkurs. Men, laget var med og initierte etableringen av «paraplyen» Troms Kooperative Fylkeslag.

Pionerene

Tromsøfolk er kjent for sin dristige pågåenhet og uredde holdning til hverdagens utfordringer. I forhold til kooperativ tankegang ble de hengende etter. I Narvik var de kommet i gang lenge før man så samme mulighet i Tromsø. Men da verftsarbeider Conrad Wolmersen startet sin agitasjonskampanje var Alfred Eriksens organ Nordlys slett ikke sein om å følge på i kampanjen foran aksjeinnbydelsen. «Tanken er god, og det har vist seg at den kan realiseres», skrev avisa den 15. mars 1905. Og 26. august samme år åpnet foreningen sitt første utsalg i Håndverkerforeningens kjelleretasje, med Wolmersen som bestyrer.

Allerede i 1907 kom det til en avdeling i sør-byen. Filialen ble opprettet i O.B. Hanson-gården i Storgata. – For øvrig samme lokalitet som serveringsstedet Peppermøllen etablerte sin virksomhet i om lag 70 år seinere.

Annonse fra Ap-avisa Nordlys 23. juni 1906. Vi ser at vareutvalget etter forholdende var meget bra.

Økonomiske misligheter

På årsmøtet den 8. mars 1908 ble lærer Richard Rasmussen valgt til ny formann etter seilmaker Richard Pettersen, som hadde ledet foreningen fra starten. I løpet av året økte medlemstallet til 371 og siste halvår var omsetningen ikke mer enn i overkant av 32 000,- kroner, som var en nedgang på om lag 26 % sett i forhold til siste halvår 1907. Mye tyder på at kredittsalget var gått til ledelsen, i styret og ansatte. Bestyreren ble avsatt, ny ekstraordinær generalsforsamling innkalt til 19. september 1909, men uten at møtet ble sluttført. Nytt møte ble annonsert, men – det foreligger heller ikke referat fra det møtet. I november ble det kunngjort gjennom Nordlys at det var innledet akkordforhandlinger. Oppbud ble begjært, og konkursen et faktum den 24. januar 1910.

Navn å minnes

Conrad Wolmersen, Richard Pettersen og Richard Rasmussen er allerede nevnt. Som kasserer valgte laget seg N.G. Tøllefsen og lagets første revisor var øvingslærer Andreas Notø. Fra 1909 overtok Helge Berg revisjonen. Tømrer Erik Vangberg var også med i styret.

Troms stifts kooperative fellesmøte

Også i Lenvik kommune var det stiftet handelsforening. Og på et møte i Tromsø den 20. april 1908 møtte representanter fra Arbeidernes handelsforeninger i Narvik for å orientere om sine erfaringer om etablering av kooperative handelslag. Der møtte representanter fra Harstad og Tromsø, samt fra kooperative foreninger i Foldvik (Gratangen), Karlsøy, Lyngen og Nordreisa. Dette møtet sluttet seg til tanken om en etablering av en sentral overbygning – Norges Kooperative Landsforening (NKL). Vi mistenker Erik Vangberg for å ha vært den organisatoriske drivkraft bak dette møtet som i røynda også er stiftelsesmøtet for Troms Kooperative Fylkeslag.

Ny tid

Selv om Tromsø Forbrukerlag og Tromsø Forbrukerlag av 1926 er de indirekte etterfølger av Arbeidernes Handelsforening, vil ikke Tromsø Samvirkelag ha dette lagets stiftelsesdato som sin. Dette har det ikke lyktes å finne årsaken til blant tilgjengelige kilder

Kilde

Hansen, Leif-Harry: Fra landhandel til stormarked : Forbrukersamvirket NORDs historie, Tromsø 1996