Bibliografi:Hasvik kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Finnmark fylke · Alta · Berlevåg · Båtsfjord · Gamvik · Hammerfest · Hasvik
Oslo byleksikon 1938.JPG
Karasjok · Kautokeino · Kvalsund · Lebesby · Loppa · Måsøy · Nesseby
Nordkapp · Porsanger · Sør-Varanger · Tana · Vadsø · Vardø
Varanger
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur

 • Elgvin, Dag T.: Én natur - to administrasjoner : reindrift og sauehold i Vest-Finnmark. Utg. Høgskolen i Finnmark, Avdeling for fritids- og kulturfag. 1998. 247 s. HiF-rapport 1998:3. ISBN 8275411688.
 • Forsberg, Tore og Hartvig Hansen: Mea : havets merkesteiner = Vihttanat : ábi mearkageađggit. Utg. Álttá sámi giellaguovddáš. 2014. 22 s. ISBN 9788230325315. Merknad: Parallell norsk og nordsamisk tekst. Omhandler kunnskap om tradisjonelt fjordfiske.
 • Gjenoppbyggingen av Sørvær i Hasvik 1945-1956 : rapport fra Arbeidsutvalget for Hamar og omegns Finnmarkshjelp. Utg. 1957. 32 s.
 • Husby, Eva D.: Etter krigen- : Hasvik kommune etter 1945. Utg. Hasvik historielag. 1988? 107 s.
 • Jensen, Georg Kim: Den gang da- : fortellinger fra Sørøya : artikler fra Hasvik menighetsblad 1989-2014. Utg. Hasvik menighetsråd. 2014. 299 s. ISBN 9788299711012
 • Jensen, Georg Kim: Ytterst mot havet : Hasvik sokn gjennom 600 år : Ved Hasvik kirkes 50 års jubileum, søndag 17. juli 2005. Utg. Brøytebil..! 2005. 80 s. ISBN 8299711002
 • Lassen, Margrete: Fra Finmarken & Aafjorden : erindringer af provstinde Margrete Lassen. Utg. Bokami forlag. 2014. 103 s. ISBN 9788299987400
 • Olaussen, Anny: Før i tia : en beretning om bosetning og kultur på Sørværhalvøya. Utg. 1986. 56 s. Digital utgavebokhylla.no
 • Olsen, Håkom H.: Bygdebok for Hasvik. 1965. 351 s.
 • Olsen, Oddvar Ragnvald: "Olba Oro" : en fjord i krig og fred : hendelser og opplevelser fra 1933-1953. Utg. O.R. Olsen. 2006. 52 s. ISBN 9788230308127
 • Skorpen, Atle: Johan Benjamin Nicolay og Elise A. Skorpen og familien : liv og levnet : 1909-1970. Utg. Odd-Egil Simonsen. 2007. 52 s.
 • Storm, Dikka: Slettnes på Sørøya : sluttrapport, undersøkelser av samisk kulturhistorie. Utg. Universitetet i Tromsø, Tromsø museum. 1998. 86 s. Tromura (trykt utg.) Kulturhistorie nr 29.
 • Sørvær : lokalsamfunn i går og i dag. Utg. Universitetet i Tromsøg, Institutt for fiskerifag. 1980. 49 s. ISBN 8299062209.
 • Øverland, Per: Amundsen-slekta. Utg. P. Øverland. 1999. 47 s. ISBN 8290936893

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Gjøringbo, Elin: Lokalsamfunn og bedrift. Om kvinner og arbeidsplasser i et nord-norsk fiskevær. (Hasvik.) Bergen 1979 Fag: Sosialantropologi
 • Gulbrandsen, Per: Innføring av niårig skole i en utkantkommune. (Hasvik.) Trondheim 1973 Fag: Pedagogikk
 • Johansen, Inger Marie: Krisa tok ikke knekken på oss. En studie av en mestringsprosess i Hasvik kommune. Universitetet i Tromsø 1998. Fag: Planlegging og lokalsamfunnsforskning. Kommune: Hasvik