Bibliografi:Alta kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Finnmark fylke · Troms fylke · Varanger
Alta · Astafjord · Balsfjord · Bardu · Berlevåg · Båtsfjord · Dyrøy · Gamvik · Gratangen· Hammerfest · Harstad Oslo byleksikon 1938.JPG
Hasvik · Ibestad · Karasjok · Karlsøy · Kautokeino · Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lebesby · Loppa
Lyngen · Målselv · Måsøy · Nesseby · Nordkapp · Nordreisa · Porsanger · Salangen · Senja
Skjervøy · Storfjord · Sør-Varanger · Sørreisa · Tana · Tjeldsund · Tromsø · Vadsø · Vardø
Tidsskrifter i Finnmark · Tidsskrifter i Troms · Aviser i Finnmark

Lokalhistorisk litteratur

Byhistorie og bygdebøker

Alta kirke ble bygd i 1858.
Fra Kåfjord i 1950.
Fra Alta i 1963.
Bognelv, på veg fra Oslo til Kirkenes i 1955.
 • Boland, Tor Reidar og Sigmund Karlstrøm: Langfjordbotn bygdebok. Utg. Trykkeriservice. 2011. 496 s. ISBN 978-82-303-1825-6. Digital versjonNettbiblioteket
 • Tverrelvdalens slektshistorie. 3. utg., to bind, utg. 2015. 1003 s. ISBN 978-82-993346-1-7.

Kirkehistorie

 • Alta frikirke 75 år. Alta frikirkes historie. 1926-2001. Utg. Den Evangelisk lutherske frikirke Alta menighet. 2001. 56 s.
 • Alta kirke. Red. Lillian Heimann. Utg. Alta historielag og Alta kirkelige fellesråd. 2008. 74 s. ISBN 978-82-90579-23-9.
 • Eriksen, Tore og Ole Magnus Rapp, Per Rapp: Langfjord kapell 100 år. 1891-1991. Utg. Langfjord menighet. 1991. 26 s.
 • Helland, Svein (red.): Elvebakken kirke. Utg. 1964. 16 s. ISBN 978-82-90579-27-7
 • Niemi, Einar mfl: Talvik kirke. 100 år 17. oktober 1983. Utg. Talvik bygdelag. 1983. 71 s.
 • Nielsen, Jens Petter: I kopperverkets tid. Kåfjord kirke 150 år. Utg. Alta menighetsråd, Alta historielag, 1987. 128 s. ISBN 82-90579-04-7. Digital versjonNettbiblioteket
 • Komagfjord kirke 50 år. Kirken og forhistorien, 1960-2010. Utg. Alta kirkelige fellesråd og Alta historielag. 2010. 55 s. ISBN 978-82-90579-25-3. Digital versjonNettbiblioteket.

Skolehistorie

 • Sørensen, Svein H.: "Til bedste for Finmarkens ungdom -" : fra Finmarkens amtsskole 1876 til Svanvik folkehøgskole 1996. Utg. Svanvik folkehøgskole. Svanvik. 1996. 166 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Lag og foreninger

 • Paulsen, Anne-Lise K.: Fortellingen om Alta husflidslag : laget til jubileumsfesten 28. november 1996. Utg. Husflidslaget. 1996. 16 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Landbruk og fiske

 • Drivenes, Einar-Arne: Åkerbruk og fedrift i Altafjorden på 1800-tallet. Produksjon og konsum. Hovedoppgave i historie, Bergen 1968.
 • Eikeset, Kjell Roger: I storlaksens rike : historien om Altaelva og Alta laksefiskeri interessentskap. Utg. Alta laksefiskeri interessentskap. 2001. 507 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hauge, Arne, Frank Halvorsen: Laksen og livet : Tormod Mosesen - båtmann i Altaelva. Utg. Alta laksefiskeri interessentskap. 2020. 160 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kolsrud, Knut: Sjøfinnane i Rognsund : ein etterrøknad om busetjing og næringsform i ei samisk bygd i Vestfinnmark. Utg. Universitetet i Oslo, Institutt for folkelivsgransking. 1978. ISBN 82-550-6003-0. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kongsvik, Ragnar: Prøvebruket Sletten, Alta i Finnmark : driftsform: potetdyrking, storfehold. Utg. Norges landbruksøkonomiske institutt. 1959. 30 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Marjala, Odd Arvid: Jordbruk og befolkning i Langfjordbotn i Alta. En drøfting av utviklinga etter krigen. Hovedoppgave, NLH 1969.

Bedrift- og næringshistorie

 • Abrahamsen, Aase Kristin H. og Anita Veiseth: Nordkalottens første storindustri : kobberverket i Kåfjord, Alta. Utg. I samarbeid med Alta kommune. 1997. 27 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Alta kraftlag A/L 1948-1988. Utg. Alta kraftlag ; Roxrud markedsservice. 1988. 8 bl.
 • Jørgensen, Synnøve: Handelsstedet A. Pedersen Mjaanes : 125-års jubileum. Utg. [Alta historielag]. 2002. 56 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kjeldsberg, E.: Alta sparebank i 75 år. 1861-1935. En oversikt. 1936. 48 s.
 • Kristensen, Vidar: Alta kraftlag A/L. 50 år 1948-1998. Utg. Alta kraftlag. 1998. 27 s. Vedlegg til Altaposten.
 • Minde, Henry: Stein og brød. Skifernæringa i Alta fram til 1940. 1983. 206 s. ISBN 82-991082-0-9. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Niemi, Einar i Heimen, b. XXII, s. 27–29.
 • Mjøen, Jarle: A/L Altafjord meieri 1926-1956 : en 30-Årsberetning. Utg. Altafjord meieri. 1956. 16 s.
 • Mjøen, Jarle: Historien om Harald Nilsen AS : 1959-2009 : kvalitet gjennom 50 år. Utg. Harald Nilsen AS. 2009. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moberg, Arvid: Kopparverket i Kåfjord. Ett bidrag til Nordkalottens historia. Norrbottens museum, 1968. 143 s.
 • Nielsen, Jens Petter: "Et imperium i miniatyr" : kopperverket i Kåfjord og samfunnet omkring. Utg. Alta museum. Alta. 1996. 63 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ofstad, Mette K.: Kobberverket i Kåfjord. Utg. Skoledirektøren ; [Elvebakken] : Høgskolen i Finnmark. Vadsø. 1979. 40 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Petterson, Arvid: Skiferdrift i Alta. Utg. Skoledirektøren i Finnmark ; [Elvebakken] : Høgskolen i Finnmark. 1977. 43 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ødegaard, Merete Camilla: Det berget gir : skiferdrivere og skifernæring i Alta 1945-2018. Utg. Dinamo forlag. 2018. 270 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Østlyngen, Guri: Bossekop marked 1600-1880 : fra lappemarked til offisielt marked. Hovedoppgave i historie ved Universitetet i Trondheim, 1977.

Krig og forsvar

 • Andersen, Trygve (red.): Historiske glimt fra Finnmark og Altagård : Alta bataljons felttog 1940. Utg. Foreningen. 1978. 51 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mjøen, Jarle (red.): Minneskrift over Alta bataljons innsats ved krigsutbruddet 1940 : 9. april 1940-9. april 1990. Utg. Alta bataljons veteranforening : Alta kommune : Alta bataljon. 1990. 52 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nygaard, William, Erik Lorange: Fra gjenreising til nyreising : regionplanmøtet i Alta 12.-18. juli 1948. Utg. Tanum. 1950. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Helleristningene

 • Fersk forskning, nye [i.e. ny] turisme, gammel bergkunst : rapport fra nasjonalt seminar for Bergkunstnettverket i 2010. Red. Hans Christian Søborg ofl. Utg. Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum, 2011. 152 s. ISBN 9788277840383. Merknad: Rapport fra nasjonalt nettverkseminar i 2010. Digital versjonNettbiblioteket
 • Helskog, Knut: «Helleristningene i Alta – kilder om levekår i forhistorien?» I: Heimen, b. XXII, s. 193–201.
 • Helskog, Knut: Helleristningene i Alta : spor etter ritualer og dagligliv i Finnmarks forhistorie. Utg. K. Helskog. 1988. 135 s. ISBN 82-991709-0-7. Digital versjonNettbiblioteket
 • Helskog, Knut: Samtaler med maktene : en historie om verdensarven i Alta. Utg. Tromsø museum - Universitetsmuseet, 2012. 240 s. ISBN 9788271420611. Digital versjonNettbiblioteket
 • Lyngnes, Sølvi: Kultur for reiseliv : helleristningene i Hjemmeluft som turistattraksjon. Utg. Finnmark distriktshøgskole. Alta. 1990. 106 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Memoarer o.l.

 • Strand, Gunn Henriette: Sommervind over Altneset : mine barndomsminner 1948-1960. Utg. G. H. Strand. 2010. 121 s. ISBN 9788230323595. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Østlyngen, Nina: Barndom i Alta i mellomkrigstida. Oppvekstvilkår og sosialisering. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Tromsø 2000.

Slektshistorie

 • Ballo, Trond: Tårn slekten Alta. Utg. T.Ballo. 2001. 189 s.
 • Johansen, Martha Elisabeth: Historien forteller om gamle Alta-slekter og om utvandringen til Amerika. Utg. M.E.Johansen. 1996. 43 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nilsen, Tordis: Slektsbok etter Nils Andreas Pedersen Småvik og hans mor Abigael Kristine Nielsdatter. Utg. T. Nilsen. 2004. 189 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olsen, Eilif A.: Ole Paulsen slekta : familiebok fra Altafjorden gjennom 200 år. Utg. [E. A. Olsen]. Arendal. 1997. 117 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olsen, Eilif A.: To slekter i Altafjord : Ole Larsen slekta, Leirbotn, Erik Severin Olsen slekta, Langfjord. Utg. [E.A. Olsen]. Færvik. 1998. 135 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Slektsstevne for etterkommere av Johan William og Marie Johanne Kristensen : Tverrelvdalen 24.-25. juli 1993. Utg. Fagtrykk Alta. 1993. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solli, Marianne: Alta-slekter. Slektsbånd. Utg. Kolofon. 2007. 2 b.
 • Øverland, Per: Anetavle for Kasper Øverland Kirkholt av slektene Kirkholt, Larsen, Wiborg og Øverland. Utg. P. Øverland. Trondheim. 2006. 170 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Alta-saken

 • Bjørklund, Ivar, Terje Brantenberg: Samisk reindrift - norske inngrep : om Altaelva, reindrift og samisk kultur. Utg. Universitetsforlaget. 1981. 162 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bojesen, Jette Elshøj: Den Samiske urbefolkning og kraftværket ved Alta : en annoteret bibliografi. Utg. Hanefjed. 1981. 54 s.
 • Dalland, Øystein: Altakrønike : en innfallsport fra og til "Demningen" : linjer, motiver,nettverk, hendelser og resultater i Altasaken. Utg. Davvi girji. 1994. 355 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dalland, Øystein: Finnmarksvidda - for hvem? : kraftutbyggingsspørsmålet Nord-Troms, Alta, Tana. Utg. Norges naturvernforbund. 1973. 45 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Heitmann, Kari: Alta-saken og altaværingene. Sosial identitet og politisk konflikt. Hovedoppgave i sosialantropologi, Oslo 1984. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Koren, Christian W. R. (red.): Altahøringen : foredrag og diskusjoner fra Altahøringen 1981. Utg. Folkeaksjonen mot utbygging av Alta/Kautokeinovassdraget. 1981. 168 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Møller, Arvid: «Mester'n» : Einar Henriksen : lovens vokter under Alta-saken. Utg. Thorsrud lokalhistorisk forlag. 2015. 157 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Simonsen, Povl ofl: Alta-kraftverkene : kulturhistoriske registreringer og vernetiltak 1981. Utg. Universitetet i Tromsø, Institutt for museumsvirkosmhet. 1982. Merknad: Serie: Tromura: kulturhistorie nr 2. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solbakk, John Trygve: Álttá-Guovdageaineanu stuimmi birra : dráma ođđa áiggis : 30-jagi ávvudeapmi 2010 = Kampen om Alta-Kautokeinoelva : drama i nyere tid : 30 årsmarkering 2010. Utg. CálliidLágádus, 2010. 47 s. ISBN 9788282630023. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tannvik, Kåre, Knut Wisløff: "Intet nytt fra Alta" : dagbok fra Kautokeino og Alta i oktober 1981. Utg. Jår'galæd'dji. 1981. 82 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Årbøker mm.

Nr 1: Hætta, Odd Mathis: Samenes gamle religion og folketro. 1994. 42 s. Digital versjonNettbiblioteket
Nr 2: Knudsen, Anne Merete: Flyktninger i eget land. 1995. 42 s. Digital versjonNettbiblioteket
Nr 3: Nielsen, Jens Petter: Et imperium i miniatyr. Kopperverket i Kåfjord og samfunnet omkring. 1996. 63 s. Digital versjonNettbiblioteket
Nr 4: Brekke, Asgeir og Truls Lynne Hansen: Nordlys. Vitenskap, historie, kultur. 1997. 50 s. Digital versjonNettbiblioteket
Nr 5: Eikeset, Kjell Roger: Altaelva. Laks, lorder og lokalbefolkning.. 2004. 48 s. ISBN 8277840292.
 • Gamle Alta. Kalender. Utg. Alta historielag. 1991-
  • Gamle Alta – temahefte 2018 - 2017 Kristian E. Johnsen og Stephan Hykkerud
  • Gamle Alta – temahefte 2019 – Alta i det første internasjonale polaråret 1882-1883
  • Gamle Alta – temahefte 2/2019 – Altas første byplan «Lorangeplanen»
  • Gamle Alta – temahefte 3/2019 – Alta kommunes første reguleringsplaner «Gjenreisningsplanene»
  • Gamle Alta – temahefte 2020 – Skoler og utdanninger i Alta gjennom 300 år

Diverse

 • Altagård 250 år : amtmannssete, sykehus, katolsk misjonsstasjon, militært hovedkvarter. Utg. Finnmark landforsvar, Alta Bataljon. 1989. 20 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Andreassen, Irene: "Tainariksi kuttuthaan se steimpiitti täälä" : en studie av kvenske fiske- og sjødyrnavn i Varanger, Porsanger og Alta. Utg. Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø. 2003. 257 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aythorsson, Einer: Ressurser, livsform og lokal kunnskap. Studie av en fjordbygd i Finnmark. Hovedoppgave i samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning, Universitetet i Tromsø 1991.
 • Bunting, Mette: Nordlysfront : hverdag og vitenskap 1898-1928. Utg, Orkana akademisk. 2014. 256 s. ISBN 978-82-8104-243-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Driveklepp, Åge: Befolkningsutviklingen i Alta 1950-1975. Hovedoppgave i geografi, Bergen 1976.
 • Elektro 30 år. 1971-2001. Utg. Elektro. 2001. 11 s. Utsendt som bilag til Altaposten.
 • Fløvig, Randi Jøraholmen: Med krøll på L'en: Tverrelvdalen - en østnorsk målføreøy i Finnmark? Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Trondheim 1995.
 • Heitmann, Berit: Arealbruk i Talvik, Alta kommune, Finnmark. Dagens situasjon, historisk utvikli]ng, kvalitetsanalyse. Hovedoppgave i planfag, Norges landbrukshøgskole 1994.
 • Heitmann, Kjetil: Altadalen og Grønåsen. 1. Naturgrunnlaget og kulturhistorie. 2. Vurdering av verneverdi. 3. Utkast til verneplan for Altadalen naturreservat, Savco landskapsverområde, Grønåsen ::naturreservat. Hovedoppgave i naturforvaltning, Norges landbrukshøgskole 1991.
 • Henninen, Terje: Den kvenske innvandringen til Alta på 1700-tallet. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1972.
 • Karlstrøm, Sigmund: Bureiserne på Parken : historia om Sigrid og Cornelius Karlstrøm og deres familie. Utg. S. Karlstrøm. 2018. 427 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kemi, Kjell: Grensedialekten mellom Karasjohka og Guovdageaidnu. Ural-altaisk. Hovedoppgave i norsk (?), Oslo 1984.
 • Kokebok for ekstremt fattige : -"når trygda ikke strekker til". Red. Adham Banishamsah ofl. Utg. Sisa Productions, 2010. 112 s. ISBN 9788299831406. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lund, Gunnar: Kjelkepresten Gustav F. Lund, Traktatforlaget Oslo 1994
 • Michalsen, Bjørn: Er Finnmarksvidda i ferd med å bli for liten? En kartlegging av viktige premisser for flerbruksplanen til området Stilla-Joatka i Alta kommune. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Bergen 1995.
 • Minde, Henry: Folketilveksten i Alta 1690-1825. Beleggutvikling - bakgrunn. Hovedoppgave i historie, Tromsø 1975. 324 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nielssen, Alf Ragnar og Arvid Petterson: Nordlyspionerene. Menneskene og observatoriet på Halddetoppen i Alta. Utg. Grøndahl Dreyer. 1993. 99 s. ISBN 82-504-2048-9. Digital versjonNettbiblioteket
 • Olsen, Jorid: Hva har fornorskningspolitikken betydd for utviklingen av Alta bibliotek? : en skisse av bibliotekhistorien i Alta 1832-1968. Høgskolen i Oslo, Avd. for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag. 2001.
 • Rolland, Carsten Gade ofl.: Skibyen Alta. Utg. Høgskolen i Finnmark, Avdeling for pedagogiske og humanistiske fag. Alta. 2009. 27 bl. Digital versjonNettbiblioteket.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 19010522 Fra: Julie Næss, Alta, Finnmark Til: Dagny + Anne Næss, Eier: , Publisert i: Altaboka 2000
Stikkord: Helg og høytid, bryllupsfeiring, Familieforhold, Værforhold, vårløsning, Kommunikasjon, bryllupsklær, søm, Hverdagsliv, forlovelseskort, bryllupsmat,

Aviser