Bibliografi:Nesseby kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Finnmark fylke · Alta · Berlevåg · Båtsfjord · Gamvik · Hammerfest · Hasvik
Oslo byleksikon 1938.JPG
Karasjok · Kautokeino · Kvalsund · Lebesby · Loppa · Måsøy · Nesseby
Nordkapp · Porsanger · Sør-Varanger · Tana · Vadsø · Vardø
Varanger
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur

  • Hoëm, Anton: Samenes skolegang : en analyse av undervisningssituasjonen med forslag til styrking av denne i fire kommuner i Finnmark. Utg. Institutt for samfunnsforskning. 1965. 134 s. Merknad: Kautokeino, Karasjok, Tana og Nesseby.
  • Isak Saba: polithkkár, kulturbargi, diktačeahppi, dáiddár, oahpaheaddji/ Isak Sabapolitiker, kulturarbeider, dikter, kunstner, lærer, Varanger samiske museum 1988(?)
  • Niemi, Einar: «Isak Saba - første same og sosialistisk pionèr på Stortinget» i Arbeiderhistorie - Årbok for Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Oslo 2006

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

  • Eriksen, Leif: Isak Saba, stortingsmannen, Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo høsten 1975.
  • Herheim, Gro, Johnsen, Turid Stubø: Samiske kulturminner i landskapsplanleggingen. Fangstanlegg for villrein i Unjargga Gielda/Nesseby kommune. Norges landbrukshøgskole 1994. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Nesseby
  • Hoem, Anton: Undervisningssystem i et etnisk marginalområde. En undersøkelse vedrørende skoleproblem i fire herreder i Finnmark. (Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Porsanger.) Oslo 1964 Fag: Pedagogikk
  • Nilssen, Kari: Mortensnes - et historisk landskap i Finnmark. Norges landbrukshøgskole 1988. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Nesseby
  • Schanche, Kjersti: Mortensnes, en boplass i Varanger. En studie av samfunn og materiell kultur gjennom 10.000 år. Universitetet i Tromsø 1988. Fag: Arkeologi (magistergradsavhandling). Kommune: Nesseby

Eksterne lenker